Commissie Samenleving

woensdag 13 januari 2021 20:00 - 21:15
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
A.J.S. (Anna) van Popering-Kalkman
Toelichting:

Griffie: Lars van der Linden
College: Corine Dijkstra

Uitzending

Agendapunten