Raadsvergadering

Raadsvergadering

donderdag 20 februari 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
R.W.J. Melissant-Briene
Start:
donderdag 20 februari 2020 19:21
Eind:
donderdag 20 februari 2020 21:38

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  15:50 - 15:57

  Maandelijks een inspraakronde ….

  De gemeenteraad hoort graag hoe inwoners, verenigingen en organisaties denken over wonen en werken in Gorinchem. Daarom nodigt de raad iedereen uit die hierover iets te vertellen heeft. Op de 1e etage van het stadhuis staat iedere maand de Zeepkist voor u klaar. Vanaf dat kleine podium spreekt u raadsleden, wethouders en andere betrokkenen toe.

  … over een onderwerp naar uw keuze

  U kunt allerlei onderwerpen aankaarten. Daaraan verbinden we geen regels. U kunt aandacht vragen voor een mooi initiatief in uw buurt. U kunt laten zien wat uw club doet. U kunt suggesties doen om iets te verbeteren, of een misstand naar voren brengen. Wilt u reageren op een onderwerp dat op de agenda staat? Dan kunt u beter inspreken in de sessies waar dat onderwerp op de agenda staat.

  Aanmelden voor de Zeepkist is nodig

  U dient zich van te voren voor de Zeepkist te melden. Dat kan tot uiterlijk 19 februari 12.00 uur via griffie@gorinchem.nl of 0183 659 551.
  Inmiddels hebben 2 sprekers zich aangemeld.


  03:30:31 - 03:30:29 - Santen, N. van
  03:30:18 - 03:30:15 - Zwaan, I.
  03:29:31 - 03:28:11 - Sepers, H.
  03:28:11 - 03:27:56 - Sepers, H.
  03:27:51 - 03:27:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  03:27:40 - 03:27:33 - Breemen, R.J.J. van
  03:27:18 - 03:27:13 - Oversteeg, J.
  03:27:10 - 03:27:05 - Onvlee, L.A.
  03:26:55 - 03:23:26 - Oostrum, J.C.
  03:26:55 - 03:25:34 - Koçak, A.
  03:24:03 - 03:23:25 - Hamann, E.W.H.
 • 1

  19:33 - 19:40

  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.


  00:13:01 - 00:18:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:14:39 - 00:15:21 - Wientjes, C.J.J.
  00:19:15 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 2

  19:40 - 19:41

  Concrete vragen over de stukken dienen voorafgaand aan de raadsvergadering via e-mail te worden ingediend bij de griffier.

  Besloten wordt over de wijze van afdoening van de stukken als hamerstuk, op voorstel presidium.


  00:20:33 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 3

  19:41 - 19:41

  Aan de agenda kunnen nog onderwerpen worden toegevoegd of van de agenda worden afgevoerd.

  De raad beslist op voorstel van de voorzitter bij aanvang van de vergadering, of en op welk moment in de vergadering, een motie ''vreemd aan de orde van de dag' wordt behandeld.

 • 4
 • 5

  19:42 - 20:29

  Aanmeldingen voor dit vragenuurtje en mededelingen vanuit het college dienen tijdig, uiterlijk de maandag 24.00 uur voorafgaande aan de vergadering, bij de raadsgriffie te zijn ingediend.

  Het vragenuurtje is bedoeld voor raadsleden om kort en bondig vragen te stellen over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst en waarover de raadsleden graag nader willen worden geïnformeerd.

  Voor het college bestaat de mogelijkheid actuele informatie te delen met de raad.


  00:22:02 - 00:24:17 - Santen, N. van
  00:24:21 - 00:24:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:24:39 - 00:25:47 - Geest, J.P. van der
  00:25:43 - 00:26:19 - Santen, N. van
  00:25:51 - 00:25:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:26:19 - 00:26:42 - Geest, J.P. van der
  00:26:43 - 00:26:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:27:08 - 00:28:07 - Breemen, R.J.J. van
  00:28:08 - 00:28:11 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:28:33 - 00:30:43 - Zanten, D. van
  00:30:46 - 00:30:53 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:31:09 - 00:32:44 - Breemen, R.J.J. van
  00:32:45 - 00:32:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:32:57 - 00:34:42 - Geest, J.P. van der
  00:34:44 - 00:34:50 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:34:59 - 00:36:44 - Hamann, E.W.H.
  00:36:45 - 00:36:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:36:55 - 00:38:16 - Geest, J.P. van der
  00:38:19 - 00:38:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:38:52 - 00:40:18 - Zwaan, I.
  00:40:20 - 00:40:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:40:43 - 00:46:14 - Zanten, D. van
  00:43:13 - 00:43:46 - Zwaan, I.
  00:44:33 - 00:44:41 - Zwaan, I.
  00:45:03 - 00:45:29 - Zwaan, I.
  00:45:56 - 00:46:00 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:46:14 - 00:46:16 - Zwaan, I.
  00:46:16 - 00:46:24 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:46:40 - 00:48:05 - Tekir, I.
  00:48:04 - 00:48:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:48:20 - 00:49:44 - Geest, J.P. van der
  00:49:44 - 00:49:50 - Tekir, I.
  00:49:51 - 00:50:13 - Geest, J.P. van der
  00:50:14 - 00:50:20 - Hamann, E.W.H.
  00:50:15 - 00:50:20 - Tekir, I.
  00:50:21 - 00:50:42 - Geest, J.P. van der
  00:50:32 - 00:50:33 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:50:32 - 00:50:40 - Hamann, E.W.H.
  00:50:42 - 00:50:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:51:00 - 00:52:13 - Mourik, H.J. van
  00:52:15 - 00:52:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:53:29 - 00:53:31 - Mourik, H.J. van
  00:53:32 - 00:53:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:53:56 - 00:55:03 - Maaren, A.P. van
  00:55:24 - 00:59:20 - Melissant-Briene, R.W.J.
  00:59:20 - 00:59:20 - Mager, A.
  00:59:20 - 00:59:28 - Maaren, A.P. van
  00:59:29 - 01:00:19 - Mager, A.
  01:00:20 - 01:01:55 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:01:52 - 01:02:05 - Mager, A.
  01:02:06 - 01:03:03 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:02:21 - 01:02:27 - Mager, A.
  01:03:02 - 01:04:04 - Mager, A.
  01:03:03 - 01:03:05 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:03:17 - 01:03:19 - Maaren, A.P. van
  01:04:04 - 01:04:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:04:52 - 01:04:59 - Breemen, R.J.J. van
  01:04:59 - 01:05:13 - Willigen, K. van
  01:05:19 - 01:05:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:05:45 - 01:06:44 - Maaren, A.P. van
  01:06:45 - 01:06:49 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:07:06 - 01:07:39 - Doesburg, R.P. van
  01:07:41 - 01:07:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:07:49 - 01:07:51 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:07:52 - - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:07:53 - 01:07:58 - Zwaan, I.
  01:08:01 - 01:08:02 - Schefferlie, P.C.J.
 • 6
 • 6.a
 • 6.b

  20:29 - 20:29

  Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 16 december 2019 de decembercirculaire gemeentefonds 2019 uitgebracht. Deze circulaire heeft maar een beperkte strekking. Het gaat primair om onderwerpen die voor het einde van het jaar geregeld dienen te zijn, met het oog op de jaarafsluitingen door het Rijk en de gemeenten. De accressen worden niet geactualiseerd. Wel is sprake van actualisatie van de suppletie-uitkering integratie sociaal domein en van een aantal nieuwe Decentralisatie-uitkeringen.


 • 6.c

  20:29 - 20:30

  Op vijf december 2019 dient de GR Avres een verzoek om zienswijze in voor een begrotingswijziging 2020 en de meerjarenraming 2021-2023. Met deze begrotingswijziging en meerjarenraming 2021-2023, wordt de meerjarenraming financieel op orde gebracht en de administratief technische impact van het in- en
  uitvlechten van Vianen en Lingewaal, verwerkt. Er is scherp begroot. De begrotingswijziging 2021 brengt geen extra gemeentelijke bijdrage met zich mee. In de begrotingswijziging 2020 en meerjarenraming 2021-2023 geeft de GR Avres een duidelijk inzicht in koers, ontwikkelingen en risico’s.

  Aangezien de gemeente Gorinchem een toekomstbestendige samenwerking met de betrokken partijen in de GR Avres voor ogen heeft en daarbij inhoudelijk en financieel kansen maar ook risico’s ziet waarop gestuurd moet worden, verzoeken we u akkoord te gaan met bijgaande zienswijze begrotingswijziging 2020 en
  meerjarenraming 2021-2023.

  16/1; akkoord presidium directe doorgeleiding naar de raad.
  14/2; stukken ontvangen door de griffie en geplaatst.


 • 6.d

  20:30 - 20:44

  Conform afspraak in de parallelsessie van 6 februari: hamerstuk tenzij er moties en/of amendementen worden ingediend.

  De Nota Vastgoedbeleid 2020-2023 legt de beleidskaders vast van het vastgoedbeleid en geeft aan op welke wijze gemeentelijk vastgoed wordt ingezet als sturingsmiddel op het effectueren van maatschappelijke en publieke doelstellingen. Deze nota is de opvolger van de in 2013 door de raad vastgestelde ‘Visie op Vastgoed 2013 – 2018’ en de op basis daarvan uitgewerkte ‘Nota Vastgoedbeleid 2014’, ‘Notitie Bijzonder Vastgoed’ en ‘Aanvullend beleidskader bij aankoop vastgoed’. De Nota Vastgoedbeleid wordt elke raadsperiode herzien. De Nota Vastgoedbeleid 2020 - 2023 is een bundeling en geactualiseerde versie van voormelde beleidsstukken, welke na vaststelling van de deze nota komen te vervallen.
  Mede met behulp van voornoemde beleidsstukken is het gemeentelijk vastgoedbeheer op een hoger niveau gekomen. Het vastgoedbeheer heeft een duidelijke positie binnen de organisatie en opereert zakelijk, uniform en transparant. De vastgoedportefeuille is inmiddels met ca. 40% teruggebracht van zo’n 150 panden naar 93 stuks (per 1 januari 2020).  Moties
  Titel
  684559 M1 GA - Bescherming gemeentelijke monumenten.ingetrokken
  Stemmingen
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Nota Vastgoedbeleid 2020-2023

  01:09:34 - 01:10:15 - Hamann, E.W.H.
  01:10:23 - 01:11:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:12:31 - 01:12:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:12:37 - 01:12:38 - Oostrum, J.C.
  01:12:46 - 01:13:15 - Oostrum, J.C.
  01:13:16 - 01:14:15 - Hamann, E.W.H.
  01:13:16 - 01:13:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:14:16 - 01:14:21 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:14:19 - 01:14:44 - Mager, A.
  01:14:45 - 01:14:55 - Hamann, E.W.H.
  01:14:47 - 01:14:48 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:14:56 - 01:15:07 - Mager, A.
  01:15:06 - 01:15:12 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:15:11 - 01:15:27 - Pellikaan, L.P.W.
  01:15:29 - 01:15:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:15:56 - 01:19:11 - Zanten, D. van
  01:19:13 - 01:19:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:19:14 - 01:19:25 - Hamann, E.W.H.
  01:19:24 - 01:19:38 - Tekir, I.
  01:19:24 - 01:19:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:19:26 - 01:19:39 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:19:41 - 01:21:11 - Zanten, D. van
  01:20:32 - 01:20:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:20:44 - 01:20:55 - Tekir, I.
  01:20:56 - 01:20:56 - Onvlee, L.A.
  01:20:56 - 01:21:20 - Onvlee, L.A.
  01:21:03 - 01:21:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:21:07 - 01:21:08 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:21:20 - 01:21:28 - Zanten, D. van
  01:21:30 - 01:21:33 - Tekir, I.
  01:21:37 - 01:22:07 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:22:05 - 01:22:26 - Barth, F.M.T.
  01:22:26 - 01:22:37 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:22:30 - 01:22:45 - Hamann, E.W.H.
  01:22:45 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 6.e

  20:44 - 20:45

  Elke vier jaar stelt het bestuur van de DG&J (GGD, Veilig Thuis en Leerplicht) een meerjarig beleidsplan (MJP) op. Het Algemeen Bestuur van de DG&J heeft op 12 december 2019 ingestemd het ontwerp Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 (MJP) van de DG&J. Deze wordt nu ter zienswijze aan u voorgelegd. Een reactie ziet de Dienst graag uiterlijk 19 maart 2020 tegemoet.
  Het MJP is het strategisch beleidskader van de DG&J en geeft inzicht in de ontwikkelingen, opgaven en prioriteiten voor de komende vier jaar. Het gaat hierbij om het realiseren van een stevige basisvoorziening voor publieke gezondheid, onderwijsdeelname, huiselijk geweld en ouderen- en kindermishandeling en het helpt inwoners mee te doen aan een gezonde en sociaal veilige samenleving.  01:23:05 - 01:23:56 - Mourik, H.J. van
  01:23:55 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 6.f

  20:45 - 20:45

  Het huidige Reglement van Orde voor de raadsvergadering dateert van 2016, met een beperkte herziening in 2017. Vanuit het fractievoorzittersoverleg zijn enkele wijzigingen voorgesteld. Wijzigingen zijn noodzakelijk als gevolg van de ingebruikname van de nieuwe raadszaal en het huidige reglement behoeft verduidelijking met betrekking tot de parallelsessies.


 • 7
 • 7.a

  20:45 - 21:35

  Op 31 oktober 2019 heeft de raad het raadsvoorstel voor besteding middelen energietransitie van € 600.000,- vastgesteld. Een van de voorgestelde projecten waarmee hij heeft ingestemd was het in werking stellen van een subsidieregeling voor groene daken. Hierbij treft de concept-verordening groene daken aan ter uitvoering van dit raadsbesluit.

  In september 2018 heeft de raad de Perspectiefnota 2020-2023 vastgesteld. Een van de zogenaamde ruimtevragers betrof het invoeren van een duurzaamheidslening voor verenigingen, stichtingen en scholen. De duurzaamheidslening is een renteloze lening voor deze doelgroepen, die bijdraagt aan de verduurzaming van hun gebouwen, waarbij de gemeente de rentekosten voor haar rekening neemt. De raad heeft ermee ingestemd om vanaf 2020 een leningenplafond van € 1 miljoen in te stellen en op basis van de ervaringen te bezien of dit bedrag toereikend/nodig is. De nadere voorwaarden om in aanmerking te komen voor een dergelijke lening zouden nog worden uitgewerkt. De uitwerking hiervan hebben wij gedaan in samenwerking met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) en heeft geresulteerd in de bijgevoegde concept-verordening stimuleringslening duurzaamheid.  Amendementen
  Titel
  684564 A1 GL-CU SGP - Evaluatie subsidieverordeningen.verworpen
  684566 A2 CU SGP - Groene daken subsidie.verworpen
  Stemmingen
  Onderwerp
  Raadsvoorstel sub.verordening groene daken en subs.verordening stimuleringsregeling duurzaamheid

  01:24:56 - 01:25:14 - Santen, N. van
  01:25:49 - 01:31:29 - Breemen, R.J.J. van
  01:29:22 - 01:29:53 - Mourik, H.J. van
  01:29:34 - 01:30:15 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:30:01 - 01:30:11 - Mourik, H.J. van
  01:30:13 - 01:30:30 - Chaaby, H.
  01:30:17 - 01:30:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:30:54 - 01:30:57 - Santen, N. van
  01:30:57 - 01:31:02 - Maaren, A.P. van
  01:31:04 - 01:31:08 - Santen, N. van
  01:31:08 - 01:31:09 - Mourik, H.J. van
  01:31:09 - 01:31:16 - Willigen, K. van
  01:31:10 - 01:31:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:31:18 - 01:31:20 - Santen, N. van
  01:31:24 - 01:31:43 - Santen, N. van
  01:31:33 - 01:31:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:31:35 - 01:31:47 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:31:43 - 01:32:36 - Kraaijeveld, E.C.M.
  01:32:32 - 01:32:44 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:32:43 - 01:33:24 - Breemen, R.J.J. van
  01:33:23 - 01:33:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:33:42 - 01:37:09 - Barth, F.M.T.
  01:37:18 - 01:37:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:37:35 - 01:38:58 - Oostrum, J.C.
  01:38:29 - 01:38:38 - Breemen, R.J.J. van
  01:38:57 - 01:39:10 - Barth, F.M.T.
  01:39:11 - 01:39:18 - Oostrum, J.C.
  01:39:35 - 01:39:35 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:39:35 - 01:39:35 - Zwaan, I.
  01:39:35 - 01:39:44 - Oostrum, J.C.
  01:39:44 - 01:39:57 - Hamann, E.W.H.
  01:39:57 - 01:39:57 - Oostrum, J.C.
  01:39:57 - 01:40:01 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:40:00 - 01:40:01 - Oostrum, J.C.
  01:40:17 - 01:43:53 - Mourik, H.J. van
  01:40:36 - 01:40:40 - Maaren, A.P. van
  01:40:40 - 01:40:51 - Maaren, A.P. van
  01:40:51 - 01:41:07 - Willigen, K. van
  01:42:19 - 01:42:19 - Molengraaf, M.J.
  01:42:20 - 01:42:54 - Barth, F.M.T.
  01:42:20 - 01:42:20 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:43:06 - 01:43:13 - Barth, F.M.T.
  01:43:14 - 01:44:05 - Chaaby, H.
  01:43:16 - 01:43:17 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:43:19 - 01:43:36 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:43:53 - 01:44:39 - Barth, F.M.T.
  01:44:40 - 01:44:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:44:41 - 01:45:11 - Mourik, H.J. van
  01:44:41 - 01:44:42 - Chaaby, H.
  01:45:10 - 01:45:46 - Breemen, R.J.J. van
  01:45:46 - 01:45:46 - Mourik, H.J. van
  01:45:46 - 01:46:05 - Mourik, H.J. van
  01:46:06 - 01:46:10 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:46:38 - 01:49:52 - Santen, N. van
  01:49:53 - 01:49:57 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:50:14 - 01:51:20 - Maaren, A.P. van
  01:51:22 - 01:51:26 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:51:38 - 01:57:40 - Oversteeg, J.
  01:53:35 - 01:54:49 - Barth, F.M.T.
  01:55:59 - 01:56:49 - Barth, F.M.T.
  01:57:42 - 01:57:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  01:58:23 - 02:03:02 - Kraaijeveld, E.C.M.
  02:02:59 - 02:03:34 - Santen, N. van
  02:03:03 - 02:03:04 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:03:34 - 02:04:12 - Kraaijeveld, E.C.M.
  02:04:12 - 02:05:10 - Mourik, H.J. van
  02:04:45 - 02:04:49 - Kraaijeveld, E.C.M.
  02:05:08 - 02:05:46 - Kraaijeveld, E.C.M.
  02:05:46 - 02:05:48 - Mourik, H.J. van
  02:05:50 - 02:05:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:06:07 - 02:07:37 - Breemen, R.J.J. van
  02:07:40 - 02:08:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:07:55 - 02:08:32 - Barth, F.M.T.
  02:08:33 - 02:08:34 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:08:34 - 02:09:26 - Santen, N. van
  02:09:27 - 02:09:31 - Tekir, I.
  02:09:31 - 02:09:59 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:09:54 - 02:10:22 - Tekir, I.
  02:10:23 - 02:10:38 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:10:40 - 02:11:46 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:11:31 - 02:12:19 - Tekir, I.
  02:12:20 - 02:12:23 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:12:24 - 02:12:42 - Hamann, E.W.H.
  02:12:43 - 02:12:52 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:13:09 - 02:13:25 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:13:23 - 02:13:52 - Barth, F.M.T.
  02:13:26 - 02:13:38 - Santen, N. van
  02:13:38 - 02:13:40 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:13:53 - 02:13:54 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:13:54 - 02:13:57 - Breemen, R.J.J. van
  02:13:57 - 02:14:02 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:14:03 - 02:14:09 - Hamann, E.W.H.
  02:14:09 - 02:14:28 - Melissant-Briene, R.W.J.
  02:14:38 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 7.b

  21:35 - 21:37

  N.a.v. bespreking in de B&A - sessie op 13 februari 2020 zijn het raadsvoorstel en de financiële verordening aangepast.
  De NIEUWE documenten zijn zojuist (18/2 om 15.00 uur) gepubliceerd. Zie daarvoor het nieuwe raadsvoorstel en de financiele verordening schone versie.

  De aanleiding van het aanbieden van de financiële verordening is het in lijn brengen van de financiële verordening met de financiële regelgeving en bestaande werkwijzen. De financiële verordening dient aan te sluiten op de informatiebehoeften van de raad. Met het vaststellen van de verordening beschikt de gemeente Gorinchem over een actuele verordening en actuele kaders op het gebied van financiën.
  In de huidige financiële verordening is in artikel 4 een raadsbeleidskader Financiële uitgangspunten ten aanzien van inflatie, loon- en prijsontwikkeling en indexering opgenomen. In artikel 14 is het raadsbeleidskader over de hoogte van de belastingen, rechten, heffingen en prijzen opgenomen. De gedachte hierachter was om aan het begin van een raadsperiode een separaat document over de uitgangspunten inzake loon- en prijsstijging en dergelijke en over de lokale heffingen aan te bieden. Deze kaders zouden dan voor de gehele raadsperiode gehanteerd worden.
  De praktijk is dat jaarlijks de raad in de Perspectiefnota een besluit voorgelegd krijgt inzake de hoogte van de financiële uitgangspunten en de kaders voor de tarieven belastingen en heffingen. Door jaarlijks met voorstellen te komen, in plaats van eens in de 4 jaar, denken wij dat dit bijdraagt aan de raadsrollen kaderstellen en controleren. De genoemde nota’s zijn niet verplicht volgens de voorschriften en wij willen aansluiten bij de huidige praktijk.
  In de bijlage is een samenvattend overzicht van de technische wijzigingen weergegeven. Naast de wijzigingen inzake de kaders Perspectiefnota en de kaders over de hoogte van de belastingen gaat het om technische wijzigingen inzake het autorisatiebeleid, tussenrapportage, afschrijvingsbeleid en kostprijsberekening. De gewijzigde verordening draagt bij aan de kaderstellende en controlerende rol van de raad en het budgetrecht van de raad. De financiële verordening dient aan te sluiten op de informatiebehoeften van de raad.  Stemmingen
  Onderwerp
  Raadsvoorstel Financiele Verordening gemeente Gorinchem

  02:15:40 - 02:15:58 - Barth, F.M.T.
  02:15:58 - - Melissant-Briene, R.W.J.
 • 8

  21:37 - 21:37

  Op de raadsagenda voor deze vergadering staat het volgende punt opgenomen dat financiële gevolgen heeft voor de begroting van 2020:

  • Subsidieverordening groene daken en subsidieverordening stimuleringslening duurzaamheid voor verenigingen, stichtingen en scholen.
   Het volgende neutrale collegebesluit met financiële consequenties is opgenomen in deze wijziging:
  • Onttrekking reserve duurzaamheid (678036). Op 31 oktober 2019 heeft de raad besloten over besteding van € 600.000 aan diverse duurzaamheidsprojecten. Dekking is de reserve duurzaamheid. Met deze begrotingswijziging worden de budgetten, conform het genomen raadsbesluit, in de begroting verwerkt. € 90.000 wordt ingezet voor de investering “waterstofproject Stadhuis” en € 460.000 wordt ingezet in de begroting (2020: € 285.000 en 2021: € 175.000). De laatste € 50.000 zit in het raadsvoorstel subsidieverordening groene daken.


 • 9