Raadsvergadering

Raadsvergadering

donderdag 21 februari 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
R.W.J. Melissant-Briene
Toelichting:

Terugblik raadsvergadering 21 februari 2019
gemeenteraad

Donderdag 21 februari jl. was alweer de tweede raadsvergadering van dit kalenderjaar. Met deze avond een relatief korte agenda met 3 agendapunten. Toch duurde de avond tot 22.30 uur. Reden hiervoor was het afscheid van Eva Dansen als raadslid, de installatie van nieuw (SP) raadslid Ariën van Houwelingen en de bespreking van het raadsvoorstel ´Uitvoering Integraal Huisvestingsplan Oost De Regenboog, locatie Retranchement 3´ (IHP-Oost).

Zeepkist

Voorafgaand aan de vergadering sprak tijdens de Zeepkist Dhr. Lloyd D’Rose in over het onderwerp ‘licht’. Hij vindt dat er sprake is van lichtvervuiling: de overvloedige verlichting op allerhande plaatsen en de ecologische schade dat dit veroorzaakt. Zo benoemde hij ook nachtverlichting: verlichting van snelwegen, straten, fietspaden etc. Tijdens de Zeepkist kunnen inwoners de raadsleden, wethouders en belangstellenden toespreken over een onderwerp dat hen bezighoudt.

Oproep

Bij aanvang van de raadsvergadering, tijdens de gebruikelijke inleiding van de burgemeester, deed de burgemeester dit keer een oproep aan andere gemeenten om één oud-wethouder in dienst te nemen. Inmiddels is er ook een interview verschenen in Binnenlands Bestuur naar aanleiding van deze oproep: lees hier het artikel 'Neem één oud-wethouder in dienst'.

Afscheid en welkom

Daarna stond het afscheid van Eva Dansen op de agenda. Zij start binnenkort als netwerkadviseur Veiligheid en zorg in de ambtelijke organisatie. Omdat de gemeentewet het niet toestaat te werken in de gemeente waar je raadslid bent nam Eva afscheid als raadslid. Ze werd toegesproken door de burgemeester, de fractievoorzitter van Democraten Gorinchem (Pierre Schefferlie) en raadslid Jaap Wientjes van de VVD. Vervolgens nam Eva Dansen een plek in op de publieke tribune. Voormalig SP fractie-assistent Ariën van Houwelingen werd daarna geïnstalleerd als raadslid. Van Houwelingen neemt ook het fractievoorzitterschap op zich.

Vragenuurtje

Tijdens het vragenuurtje werden door diverse partijen de volgende vragen gesteld:
• Fractie CU-SGP over de financiën Waterschap Rivierenland
• Fractie Stadsbelang (mede namens Democraten Gorinchem) over de positie van de klankbordgroepen
• Fractie Gorcum Actief over de dagelijkse stort bij huisvuilcontainers door winkeliers Koningin Wilhelminalaan
• Fractie CU-SGP en Fractie Democraten Gorinchem over de noodkreet van de voedselbank
• Fractie Gorcum Actief en D66 over de sloop en nieuwbouw van de Van Zomerenlaan en de Pauwstraat
• Fractie Gorcum Actief en Fractie VVD over de verkeerssituatie Haarstraat, Westwagenstraat

Uitvoering IHP-Oost de Regenboog

De gemeenteraad heeft donderdag besloten een investeringsbudget beschikbaar te stellen voor de realisatie van een kinderopvangvoorziening, als onderdeel van vervangende nieuwbouw op locatie Retranchement 3.

Medio 2017 is het Integraal Huisvestingsplan Gorinchem Oost vastgesteld. Onderdeel van deze besluitvorming is renovatie van het schoolgebouw Retranchement 3 voor De Regenboog. Het schoolbestuur heeft de mogelijkheid onderzocht van vervangende nieuwbouw in de vorm van systeembouw (semi-permanent). Met een aanvullend gemeentelijk budget van €150.000 uit de beschikbare knelpuntenpot IHP Voortgezet onderwijs én een eigen bijdrage van €250.000 vanuit het schoolbestuur kan deze optie worden gerealiseerd. Ook de huidige kinderopvangvoorziening kan in de vervangende nieuwbouw worden meegenomen. Hiervoor werd de raad voorgelegd een investeringsbudget beschikbaar te stellen. Tijdens de behandeling van het onderwerp werden een amendement en 2 moties ingediend. Eén van de moties om het besluit over deze locatie uit te stellen werd tijdens de vergadering weer ingetrokken. Het amendement van GroenLinks en D66 ‘Gasloze school’ werd uiteindelijk verworpen. De motie van D66, Fractie van Mourik en PvdA ‘Open Schoolplein’ werd aangenomen. In deze motie verzoekt de raad het college om met het schoolbestuur LOGOS het schoolplein dusdanig in te richten dat deze buiten schooltijden toegankelijk en uitnodigend is voor allerlei wijkbewoners.

Irene Odinot, Adjunct-griffier

Agendapunten