Informatie-avond

maandag 28 juni 2021 19:30 - 21:35
Locatie:
Via MS Teams
Voorzitter:
D. van Weert

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 1.1
 • 2
 • 2.2

  Presentatie van het eindresultaat van het Integraal Huisvestingsplan door de RO-groep.


 • 2.3

  In maart 2019 is Wvg gevestigd op een gebied ten oosten van Mierlo zodat onderzocht kon worden of deze locatie geschikt was voor een toeristisch recreatieve ontwikkeling in een landschappelijke omgeving (als overgang naar Sang en Goorkens) met (financieel) ondersteunende woningbouw. Inmiddels is een scenarioverkenning uitgevoerd naar de ruimtelijke inpassing. Voor dat de volgende stap wordt gezet richting structuurvisie willen wij de raad graag informeren over de stand van zaken, het vervolgproces en de planning. Tijdens deze bijeenkomst wordt toegelicht hoe omwonenden/belanghebbenden en de raad in de gelegenheid worden gesteld om input te leveren voor de structuurvisie.


 • 2.4

  Voor ieder deelgebied in Luchen zijn beeldkwaliteitplannen opgesteld om de ruimtelijke
  kwaliteit van de architectuur en de openbare ruimte te beschrijven. De ligging in het plangebied geeft onderscheid in de verschillende deelgebieden. Het voorliggend beeldkwaliteitplan beschrijft de architectuur en de openbare ruimte ten noorden van
  het Weteringpark, ook wel 't Landkaartje genoemd en de vrije kavels ter hoogte van de Eksterlaan/St. Catharinaweg. Met het beeldkwaliteitplan willen we een kwalitatief hoogwaardige uitwerking van 't Landkaartje en de vrije kavels realiseren en in de
  toekomst waarborgen. Ook vormt het beeldkwalteitplan een toetsingskader voor de omgevingsvergunningen.  Voorgesteld besluit

  Beeldvormend inbrengen

 • 2.5

  Op 27 januari 2020 is het plan van aanpak en ruimtelijke visie herontwikkeling Bleekvelden vastgesteld. Het voorliggend beeldkwaliteitplan is een verdere uitwerking hiervan.
  Het beeldkwaliteitplan beschrijft de architectuur en de openbare ruimte voor locatie Bleekvelden. Met het beeldkwaliteitplan willen we een kwalitatief hoogwaardige
  uitwerking van de Bleekvelden realiseren en in de toekomst waarborgen. Ook vormt het beeldkwaliteitplan een toetsingskader voor de omgevingsvergunningen.  Voorgesteld besluit

  Beeldvormend inbrengen

 • 3
 • 3.6