Beeldvormende Bijeenkomsten

dinsdag 19 juni 2018 20:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal en Commissiekamer 3
Voorzitter:
Toelichting:
Deze geplande beeldvormende avond wordt ingevuld door twee informatiebijeenkomsten van het college van B&W. U wordt deze avond vanuit het college van B&W geïnformeerd over het plan voor de vernieuwing van het gebied Jachthaven en Lingepark en over de ontwikkelingen m.b.t. bedrijventerrein Hondsgemet Noord.

Agendapunten