Jaarstukken

dinsdag 29 mei 2018 19:00 - 20:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Dhr. drs. J.M. Staatsen
Toelichting:

De Jaarstukken Geldermalsen 2017 zijn gepubliceerd t.b.v. voorbereiding technisch
vragenuur raad 29 mei 2018.
De behandeling jaarrekening in de commissie Bestuur en Middelen van 12 juni 2018.
Behandeling en vaststellen jaarrekening raad 3 juli 2018.

Agendapunten