Raad debatteert

maandag 30 november 2020 19:00
Locatie:
1.04 ABC Vergadercenttrum
Voorzitter:
Toelichting:

Inloop 19.00 uur.
Begin vergadering 19.30 uur.

Agendapunten