Raad luistert

maandag 30 september 2019 19:00 - 22:00
Locatie:
1.04 ABC Vergadercenttrum
Voorzitter:
De heer Simon Jacobs
Toelichting:

Aanvang vergadering 19.30 uur
Inloop 19.00 uur in Schonckzaal

Agendapunten