Raad luistert

maandag 19 augustus 2019 19:00 - 22:00
Locatie:
1.04 ABC Vergadercenttrum
Voorzitter:
Dhr. Frank Vrolijk
Toelichting:

Inloop in de Schonckzaal v.a. 19.00 uur. De vergadering begint om 19.30 uur.

Agendapunten