Raad luistert en debatteert

maandag 19 december 2016 19:30
Locatie:
Vincent van Goghkerk
Voorzitter:
Mevr. May Rijnen
Toelichting:

Agendapunten