Raadsvergadering

dinsdag 24 september 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
W.A.C.M. Wouters
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 0
 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering. Er is een bericht van verhindering ontvangen van wethouder Beex. De voorzitter vraagt een minuut stilte in verband met de herinnering aan 75 jaar bevrijding. De voorzitter meldt dat er geen commissievergadering is geweest en dat daarom vandaag, indien nodig, de portefeuillehouders zich ambtelijk kunnen laten bijstaan. Primus is de heer Kennis.

  00:00:17 - 00:04:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 2


  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 3


  Besluit
  De heer Oosterbosch, voorzitter EHBO vereniging Vessem, Knegsel, Wintelre, heeft zich aangemeld als inspreker bij agendapunt 8.
 • 4

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken conform het advies van het presidium vast te stellen.


  Besluit
  De wijze van afdoening van de ingekomen stukken wordt conform advies van het presidium vastgesteld. Er zijn geen mededelingen.
 • 6
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  het bestemmingsplan "bestemmingsplan Ir. van Meelweg 2 en 3, Vessem" (NL.IMRO.0770.BPBirvmeelweg0069.VAST) met als ondergrond basisregistratie kadaster (BRK) 2018-08-23, conform het ontwerpbestemmingsplan van 20 juni 2019 (NL.IMRO.0770.BPBirvmeelweg0069.ONTW) vast te stellen.

  00:04:00 - 00:04:05 - A.W.M. (Teun) Lavrijssen
  00:04:05 - 00:04:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:04:09 - 00:04:11 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:04:11 - 00:04:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:04:23 - 00:07:44 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:07:44 - 00:07:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:07:50 - 00:09:00 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:09:01 - 00:09:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:09:10 - 00:11:39 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:11:40 - 00:11:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:11:51 - 00:14:44 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:14:44 - 00:14:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:14:48 - 00:15:00 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:15:00 - 00:15:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 8

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. in te stemmen met het voorstel om als gemeente financieel verantwoordelijk te zijn voor de bekostiging van de aanschaf van AED’s binnen het huidige netwerk van 50 AED’s; 2. gelet op punt 1 vanaf 2020 structureel een exploitatiebudget beschikbaar te stellen ad € 11.000,-- door het budget “Collectieve Preventie gezondheidszorg” hiermee te verhogen. Voor de jaren 2020 en 2021 een incidenteel budget ad € 17.000,--- per jaar beschikbaar te stellen en deze te dekken middels de algemene reserve vrij besteedbaar; 3. in te stemmen met het verstrekken van een bijdrage van € 1.150,-- per jaar aan de Stichting HartslagNu voor 2019 en 2020. Voor 2019 wordt dit ten laste gebracht van het huidige budget “Collectieve Preventie gezondheidszorg”. Voor 2020 wordt hiervoor het budget “Collectieve Preventie gezondheidszorg” bijgesteld; 4. de financiële consequenties vanaf 2020 voorvloeiend uit punt 2 + 3 mee te nemen in de 1e begrotingswijzing 2020.

  00:16:13 - 00:22:16 - inspreker
  00:22:16 - 00:22:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:22:31 - 00:22:40 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:22:40 - 00:23:22 - inspreker
  00:23:22 - 00:23:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:30 - 00:23:52 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:23:52 - 00:23:53 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:53 - 00:24:40 - inspreker
  00:24:40 - 00:24:40 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  00:24:43 - 00:25:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:25:21 - 00:26:51 - H.J.A. (Rik) Spooren
  00:26:51 - 00:26:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:26:54 - 00:27:34 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  00:27:34 - 00:27:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:27:36 - 00:28:59 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:28:59 - 00:29:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:29:02 - 00:31:39 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:31:39 - 00:31:44 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:31:44 - 00:33:55 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:33:55 - 00:33:57 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:33:57 - 00:34:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:34:02 - 00:34:45 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:34:46 - 00:34:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:34:50 - 00:35:31 - W.J. (Willem) de Laat
  00:35:31 - 00:35:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:35:42 - 00:37:10 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  00:37:11 - 00:37:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:37:25 - 00:37:44 - A.J.A. (André) Huijbregts
  00:37:45 - 00:37:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:37:48 - 00:37:59 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:38:01 - 00:38:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:38:12 - 00:38:42 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:38:44 - 00:38:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:38:49 - 00:39:13 - W.J. (Willem) de Laat
  00:39:13 - 00:39:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 9

  Resultaat stemming:


  Besluit
  de conclusies uit het rapport "Informatiebeveiliging en privacy, gemeenten Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden" te onderschrijven en de aanbevelingen over te nemen, rekening houdende met de bestuurlijke reactie van 13 mei 2019.

  Toezeggingen
  Titel
  Onderzoek Informatieveiligheid

  00:39:54 - 00:39:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:39:55 - 00:44:09 - inspreker
  00:44:10 - 00:44:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:44:27 - 00:44:46 - A.J.F. (Arno) Kennis
  00:44:47 - 00:45:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:45:00 - 00:45:32 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:45:32 - 00:45:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:45:42 - 00:45:47 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:45:47 - 00:45:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:45:50 - 00:46:37 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  00:46:37 - 00:46:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:46:42 - 00:47:12 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  00:47:13 - 00:47:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:47:17 - 00:50:12 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:50:12 - 00:50:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:50:22 - 00:51:07 - W.J. (Willem) de Laat
  00:51:07 - 00:51:09 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:51:09 - 00:51:10 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:51:10 - 00:51:24 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  00:51:24 - 00:51:31 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:51:31 - 00:51:44 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:51:44 - 00:51:49 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:51:49 - 00:55:06 - inspreker
  00:55:06 - 00:55:07 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:55:15 - 00:55:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:55:16 - 00:56:01 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:56:03 - 00:56:14 - inspreker
  00:56:14 - 00:56:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:56:19 - 00:57:28 - inspreker
  00:57:30 - 00:57:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:57:36 - 00:57:37 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:57:41 - 00:57:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:57:43 - 00:58:05 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:58:05 - 00:58:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:58:07 - 00:58:30 - inspreker
  00:58:31 - 00:58:36 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:58:36 - 00:58:41 - inspreker
  00:58:41 - 00:58:45 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  00:58:45 - 00:59:42 - inspreker
  00:59:42 - 01:00:05 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:00:05 - 01:00:40 - inspreker
  01:00:40 - 01:01:04 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:01:05 - 01:01:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:13 - 01:01:47 -
  01:01:47 - 01:01:48 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:01:48 - 01:01:50 -
  01:01:50 - 01:01:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:01:51 - 01:02:05 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:02:05 - 01:02:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:02:12 - 01:05:53 -
  01:05:53 - 01:05:54 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:05:54 - 01:05:55 -
  01:05:55 - 01:05:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:05:57 - 01:06:13 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:06:13 - 01:06:14 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:06:14 - 01:07:10 -
  01:07:10 - 01:07:10 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:07:41 - 01:07:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:07:42 - 01:10:39 -
  01:10:40 - 01:11:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:22 - 01:13:36 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:13:36 - 01:13:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:13:57 - 01:16:11 - inspreker
  01:16:13 - 01:16:14 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:16:14 - 01:16:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:16:28 - 01:17:48 - inspreker
  01:17:48 - 01:17:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:17:50 - 01:17:53 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:17:53 - 01:18:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:18:05 - 01:18:21 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:18:21 - 01:18:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:18:23 - 01:18:26 -
  01:18:26 - 01:18:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:18:27 - 01:18:48 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:18:48 - 01:18:49 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:18:49 - 01:18:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:19:36 - 01:20:26 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:20:26 - 01:20:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:37 - 01:20:53 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:20:53 - 01:20:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:59 - 01:21:23 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:21:23 - 01:21:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:28 - 01:21:56 - I. (Ivonne) Cune-Noten
  01:21:56 - 01:21:57 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:57 - 01:23:30 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:23:31 - 01:23:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:23:39 - 01:24:15 - W.J. (Willem) de Laat
  01:24:15 - 01:24:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:24:28 - 01:24:35 - W.J. (Willem) de Laat
  01:24:35 - 01:24:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:24:41 - 01:25:27 -
  01:25:28 - 01:25:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:25:29 - 01:25:45 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:25:45 - 01:25:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:25:46 - 01:25:48 -
  01:25:48 - 01:25:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:25:55 - 01:26:22 - inspreker
  01:26:22 - 01:26:24 - A.J.F. (Arno) Kennis
  01:26:24 - 01:26:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:26:29 - 01:26:33 -
  01:27:16 - 01:27:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:28:05 - 01:28:14 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:28:14 - 01:28:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:28:36 - 01:28:56 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
 • 10

  Resultaat stemming:


  Besluit
  1. De 2e bestuursrapportage 2019 voor kennisgeving aan te nemen. 2. De budgetten bij te stellen zoals opgenomen in bijlage 2: Specificatie budgetbijstellingen 2e bestuursrapportage 2019” en het nadelige exploitatiesaldo ad € 14.514,-- ten laste brengen van de algemene reserve vrij besteedbaar. 3. De volgende kredieten beschikbaar te stellen: - Krediet beschikbaar stellen voor “Verleggen gedeelte Veneind” van € 27.000,-- (afschrijving in 60 jaar, kapitaallasten ten laste van de exploitatie). - Krediet beschikbaar stellen voor “Verharding parkeerterreinen waterwingebied Vessem en Wintelre” van € 97.000,-- (afschrijving in 40 jaar, kapitaallasten ten laste van de exploitatie). - Krediet beschikbaar stellen voor “Rural data Center de Kempen” van € 98.660,-- (dekking bijdragen van Gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De Mieden). - Krediet beschikbaar stellen voor “ICT onderzoek” van € 10.000,-- (afschrijving in 1 jaar, kapitaallasten ten laste van de exploitatie en dekking middels de algemene reserve vrij besteedbaar). 4. De volgende mutaties in de reserves: Incidenteel te beschikken over de volgende reserves: - “Algemene reserve vrij besteedbaar” voor een bedrag van € 10.000,-- wegens kapitaallasten krediet “ICT onderzoek” (programma 11). - “Bestemmingsreserve BUIG” voor een bedrag van € 52.489,-- voor dekking lasten BUIG. (programma 0). - “Algemene reserve vrij besteedbaar” voor een bedrag van € 27.000,-- wegens storting ten behoeve van de bestemmingsreserve “Rehabilitatie wegen” (programma 6). - “Rehabilitatie wegen” voor een bedrag van € 990,-- wegens kapitaallasten voor het krediet “Verleggen gedeelte Veneind”. (programma 6). Incidenteel toe te voegen aan de volgende reserve: - “Rehabilitatie wegen” voor een bedrag van € 27.000,-- wegens storting vanuit de “Algemene reserve vrij besteedbaar” voor dekking van de kapitaallasten voor het krediet “Verleggen gedeelte Veneind” (programma 6). 5. Voor de punten 2 tot en met 4 de 10e begrotingswijzing 2019 vast te stellen

  Toezeggingen
  Titel
  Rural Data Center de Kempen

  01:28:57 - 01:28:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:00 - 01:30:21 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:30:21 - 01:30:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:25 - 01:35:00 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:35:02 - 01:35:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:35:04 - 01:36:28 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:36:28 - 01:36:32 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:36:32 - 01:37:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:37:03 - 01:38:13 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:38:16 - 01:38:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:22 - 01:41:33 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:41:36 - 01:41:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:41:44 - 01:43:32 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:43:33 - 01:43:35 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:43:35 - 01:44:13 -
  01:44:14 - 01:44:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:44:43 - 01:45:27 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:45:27 - 01:45:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:45:28 - 01:46:40 -
  01:46:40 - 01:46:41 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:46:41 - 01:46:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:46:43 - 01:46:55 - A.J.A. (André) Huijbregts
  01:46:55 - 01:47:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:47:02 - 01:47:04 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:47:04 - 01:47:06 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:47:06 - 01:47:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:47:08 - 01:48:51 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:48:53 - 01:49:45 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:49:45 - 01:50:12 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:50:12 - 01:50:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:50:13 - 01:50:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:50:36 - 01:50:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:50:43 - 01:51:16 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  01:51:16 - 01:51:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:51:28 - 01:53:55 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:53:56 - 01:53:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:53:58 - 01:55:13 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:55:13 - 01:55:15 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:55:15 - 01:56:23 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:56:28 - 01:56:31 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:56:31 - 01:56:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:56:32 - 01:56:40 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:56:40 - 01:56:40 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:56:40 - 01:56:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:56:43 - 01:57:13 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:57:13 - 01:57:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:57:26 - 01:58:25 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:58:25 - 01:58:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:58:28 - 01:59:01 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:59:01 - 01:59:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:08 - 01:59:22 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:59:22 - 01:59:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:28 - 01:59:35 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:59:35 - 01:59:37 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:59:37 - 01:59:56 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:59:58 - 02:00:00 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:00:00 - 02:00:02 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:00:02 - 02:00:41 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:00:42 - 02:00:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:00:46 - 02:00:50 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:00:50 - 02:00:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:00:52 - 02:01:02 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:01:02 - 02:01:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:01:27 - 02:02:20 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:02:20 - 02:02:21 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:02:21 - 02:02:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:02:23 - 02:03:09 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:03:09 - 02:03:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:03:12 - 02:03:46 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:03:47 - 02:03:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:03:49 - 02:05:12 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:05:12 - 02:05:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:05:19 - 02:06:45 -
  02:06:45 - 02:06:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:06:49 - 02:07:45 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:07:45 - 02:08:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:08:08 - 02:08:25 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:08:25 - 02:08:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:08:30 - 02:08:54 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:08:54 - 02:08:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:08:56 - 02:09:50 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:09:50 - 02:10:55 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:10:55 - 02:10:56 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:10:56 - 02:11:57 - S.P.G. (Léon) Kox
  02:11:59 - 02:12:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:12:25 - 02:13:05 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:13:05 - 02:14:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:14:10 - 02:14:17 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:14:17 - 02:14:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:14:23 - 02:15:18 -
  02:15:21 - 02:15:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:15:39 - 02:15:49 - A.J.A. (André) Huijbregts
  02:15:49 - 02:16:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:16:22 - 02:16:47 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:16:47 - 02:16:50 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:16:50 - 02:18:08 - A.J.A. (André) Huijbregts
  02:18:09 - 02:18:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:18:13 - 02:20:15 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:20:15 - 02:20:32 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:20:34 - 02:22:54 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:22:55 - 02:22:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:22:59 - 02:25:36 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:25:36 - 02:25:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:25:43 - 02:26:33 - W.J. (Willem) de Laat
  02:26:33 - 02:26:40 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:26:40 - 02:26:43 - W.J. (Willem) de Laat
  02:26:47 - 02:27:31 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:27:31 - 02:27:34 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  02:27:34 - 02:27:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:27:36 - 02:27:38 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:27:38 - 02:27:39 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  02:27:39 - 02:28:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:28:17 - 02:30:08 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:30:08 - 02:30:16 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:30:16 - 02:30:18 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:30:18 - 02:30:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:30:26 - 02:30:46 - J.P.M. (Paul) van Boxtel
  02:30:46 - 02:30:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 11


  Besluit
  Wethouder Kraaijeveld biedt de begroting formeel aan.
 • 12

  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
 • 13