Raadsvergadering

dinsdag 22 oktober 2019 20:00 - 23:00
Locatie:
Raadszaal
Voorzitter:
W.A.C.M. Wouters
Toelichting:
Raadsvergadering ter voorbereiding op de begrotingsraad van 5 november 2019

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  Bericht van verhindering ontvangen van de heren Spooren, Lavrijssen en Van Boxtel. Primus is de heer Wijnands. De heer Van den Broek is bij agendapunt 5 aanwezig. In deze raadsvergadering worden, behoudens bij agendapunten 2 (vaststelling agenda) en 4 (ingekomen stukken en mededelingen) geen besluiten genomen. Dit jaar is de behandeling van de begroting anders dan voorheen. Een werkgroep bestaande uit fractievoorzitters, medewerkers en griffier hebben een voorstel gedaan. Het presidium is akkoord gegaan met de voorgestelde procedure. De procedure wordt bij agendapunt 5 uitgelegd.

  00:00:15 - 00:04:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 2


  Besluit
  De voorzitter stelt voor om agendapunt 6 te splitsen in 6 Verordening afvalstoffenheffing 2020 en 6a Verordening rioolheffing 2020. De raad stemt hiermee in. De agenda wordt verder ongewijzigd vastgesteld.
 • 3


  Besluit
  Er hebben zich geen insprekers aangemeld.
 • 4

  Het college kan nadere informatie geven over onder andere regionale aangelegenheden, verbonden partijen en motie(s) uit de vorige raadsvergadering Voorgesteld wordt de wijze van afdoening van de ingekomen stukken conform het advies van het presidium vast te stellen.


  Besluit
  De wijze van afdoening van de ingekomen stukken (d.d. 23 augustus t/m 26 september 2019) wordt conform advies van het presidium vastgesteld. Er zijn geen mededelingen vanuit het college of vanuit vertegenwoordigers van de Raadstafel 21.
 • 5

  Algemene beschouwingen per fractie. (Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 november a.s., waarin de begroting wordt vastgesteld).  Besluit
  Besluitvorming in de raadsvergadering van 5 november a.s.
  Kernbeleid overweegt acht amendementen in te dienen m.b.t. Groen loont; Proef Vogelakkers; Anticiperende grondaankopen; VVP; Combinatiefunctionarissen; VisitEersel manager; Centrummanager en Verhoging OZB. CDA overweegt een motie in te dienen over: 1. hoe we het vertrouwen van de inwoners kunnen terugwinnen en hoe we dit samen gaan aanpakken. 2. zwemles en zwemmen voor speciale doelgroepen CDA overweegt een amendement in te dienen over: 1. VisitEersel manager 2. “trukendoos jeugdbegroting”. D66 overweegt een motie die oproept alle normen scherper te stellen en meer ambitie te tonen.

  Toezeggingen
  Titel
  Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Veiligheidsgevoel

  00:04:25 - 00:22:55 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:22:55 - 00:23:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:05 - 00:23:27 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  00:23:27 - 00:23:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:23:46 - 00:27:38 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  00:27:39 - 00:27:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:27:45 - 00:32:37 - E.J. (Egbert Jan) Plas
 • 6

  (Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 november a.s., waarin de verordeningen worden vastgesteld).  Besluit
  Besluitvorming in de raadsvergadering van 5 november a.s.

  00:32:37 - 00:32:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:32:45 - 00:36:29 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  00:36:29 - 00:36:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:36:37 - 00:38:55 - W.J. (Willem) de Laat
  00:38:55 - 00:39:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:39:03 - 00:58:48 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  00:58:48 - 00:58:55 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  00:58:55 - 01:07:57 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:07:58 - 01:08:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:08:27 - 01:09:32 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:09:33 - 01:09:39 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:09:39 - 01:10:15 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:10:16 - 01:10:21 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:10:21 - 01:11:06 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:11:07 - 01:11:27 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:29 - 01:11:30 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:11:32 - 01:11:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:11:34 - 01:12:59 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:13:00 - 01:13:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:13:17 - 01:13:42 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:13:42 - 01:13:45 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:13:45 - 01:13:47 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:13:47 - 01:13:50 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:13:50 - 01:13:57 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:13:57 - 01:13:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:13:59 - 01:17:48 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:17:48 - 01:17:50 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:18:23 - 01:18:25 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:18:25 - 01:19:47 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:19:47 - 01:19:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:19:59 - 01:20:11 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:20:11 - 01:20:14 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:14 - 01:20:36 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:20:36 - 01:20:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:20:42 - 01:20:53 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:20:53 - 01:20:54 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:20:54 - 01:21:31 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:21:31 - 01:21:39 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:21:39 - 01:21:40 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:21:46 - 01:21:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:21:48 - 01:21:55 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:21:58 - 01:22:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:22:23 - 01:22:27 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:22:27 - 01:22:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:22:41 - 01:23:42 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:23:42 - 01:25:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:25:12 - 01:25:24 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:25:24 - 01:25:46 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:25:48 - 01:26:23 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:26:24 - 01:26:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:26:30 - 01:27:41 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:27:41 - 01:27:42 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:28:06 - 01:28:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:28:19 - 01:28:58 - ambtelijke ondersteuning
  01:28:58 - 01:29:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:03 - 01:29:04 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:29:04 - 01:29:06 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:06 - 01:29:07 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:29:29 - 01:29:36 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:29:38 - 01:30:02 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:30:02 - 01:30:04 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:04 - 01:30:33 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:30:33 - 01:30:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:36 - 01:30:36 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:30:36 - 01:30:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:30:38 - 01:31:11 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:31:11 - 01:31:13 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:13 - 01:31:18 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:31:18 - 01:31:19 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:20 - 01:31:23 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:31:23 - 01:31:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:26 - 01:31:35 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:31:35 - 01:31:42 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:44 - 01:31:51 - S.P.G. (Léon) Kox
  01:31:51 - 01:31:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:31:59 - 01:32:02 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:32:04 - 01:32:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:08 - 01:32:27 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:32:27 - 01:32:38 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:32:38 - 01:33:26 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:33:28 - 01:33:42 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:33:42 - 01:33:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:33:43 - 01:34:35 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  01:34:36 - 01:34:48 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:34:49 - 01:37:03 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:37:03 - 01:37:04 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:37:04 - 01:37:11 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:37:11 - 01:37:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:37:17 - 01:38:26 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:38:28 - 01:38:29 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:38:29 - 01:39:48 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:39:48 - 01:39:52 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:52 - 01:39:55 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:39:55 - 01:39:59 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:39:59 - 01:40:50 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:40:50 - 01:40:51 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:40:53 - 01:41:51 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:41:51 - 01:41:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:41:54 - 01:42:05 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:42:05 - 01:42:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:42:05 - 01:42:06 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:42:06 - 01:42:08 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:42:08 - 01:42:09 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:42:09 - 01:42:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:42:11 - 01:42:18 - H.M.L. (Henny) van Dooren-van Beers
  01:42:18 - 01:42:20 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:42:20 - 01:42:23 - W.J. (Willem) de Laat
  01:42:23 - 01:42:24 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:42:24 - 01:42:48 - W.J. (Willem) de Laat
  01:42:51 - 01:42:54 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:42:54 - 01:43:01 - H.J.M. (Eric) Beex
  01:43:02 - 01:43:03 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:43:10 - 01:43:21 - W.J. (Willem) de Laat
  01:43:21 - 01:43:22 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:43:22 - 01:43:33 - W.J. (Willem) de Laat
  01:43:33 - 01:43:47 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:43:47 - 01:44:30 - ambtelijke ondersteuning
  01:44:30 - 01:44:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:44:43 - 01:46:37 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:46:38 - 01:46:39 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:46:39 - 01:46:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:46:40 - 01:47:35 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:47:35 - 01:47:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:47:40 - 01:49:38 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:49:38 - 01:49:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:49:40 - 01:50:34 - D.C.H. (Daan) van den Broek
  01:50:35 - 01:50:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:50:37 - 01:52:35 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:52:35 - 01:53:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:53:28 - 01:53:35 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:53:35 - 01:53:37 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:53:37 - 01:54:01 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:54:01 - 01:54:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:54:24 - 01:54:57 - ambtelijke ondersteuning
  01:54:57 - 01:55:07 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:55:07 - 01:55:08 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:55:08 - 01:55:41 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:55:41 - 01:55:52 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:55:52 - 01:55:53 - ambtelijke ondersteuning
  01:56:20 - 01:56:23 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:56:23 - 01:56:38 - ambtelijke ondersteuning
  01:56:38 - 01:56:40 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:56:50 - 01:57:25 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:57:28 - 01:57:43 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:57:43 - 01:57:58 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:58:00 - 01:58:05 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:58:05 - 01:58:11 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:58:11 - 01:58:12 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:58:12 - 01:58:15 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:58:15 - 01:58:17 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:58:17 - 01:58:23 - A.M. (Alexander) Steenhoek
  01:58:25 - 01:58:26 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:58:27 - 01:58:42 - E.J. (Egbert Jan) Plas
  01:58:42 - 01:58:45 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:58:45 - 01:58:56 - W.J. (Willem) de Laat
  01:58:56 - 01:59:00 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:00 - 01:59:08 - J.W.C.M. (Jos) Heezemans
  01:59:08 - 01:59:11 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:11 - 01:59:28 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  01:59:28 - 01:59:30 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:30 - 01:59:33 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  01:59:33 - 01:59:34 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  01:59:34 - 02:00:03 - H.M.J. (Henri) Wijnands
  02:00:03 - 02:00:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:00:18 - 02:01:13 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:01:13 - 02:01:15 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:01:15 - 02:01:18 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:01:18 - 02:01:36 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:01:37 - 02:01:49 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:01:49 - 02:01:56 - S.C. (Sophie) Tinnemans
  02:01:56 - 02:01:58 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
  02:01:58 - 02:02:13 - S.J. (Steven) Kraaijeveld
  02:02:13 - 02:02:28 - W.A.C.M. (Wim) Wouters
 • 6a

  (Ter voorbereiding op de raadsvergadering van 5 november a.s., waarin de verordeningen worden vastgesteld).  Besluit
  Besluitvorming in de raadsvergadering van 5 november a.s.
 • 7

  Besluit
  Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.
 • 8