Politieke Avond

donderdag 3 december 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
Clemens Koning
Toelichting:

Dit is een openbare digitale vergadering die via een livestream te volgen zal zijn.

Volg de vergadering via deze link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWQ0NjQwYjMtMGI3ZC00ODMxLTk0ZTUtNzkwOWQxODA0Njhl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22e5947121-32a1-4cdf-914a-be3f48c85097%22%2c%22Oid%22%3a%220196bba2-2abd-48db-a6ae-4c201cbaf43a%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d

(Inwoners die live mee willen kijken: klik op "anoniem deelnemen")

Agenda documenten:

Agendapunten