Informatieve raadsvergadering

donderdag 10 september 2020 20:00 - 21:55
Locatie:
Via Teams
Voorzitter:
de heer K. de Haan
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat minimaal 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl  Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via YouTube.  Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Agendapunten