Informatieve raadsvergadering

donderdag 4 juni 2020 20:00 - 22:40
Locatie:
Via Teams
Voorzitter:
Mw. H. van ‘t Riet
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via de videostream. Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Agendapunten