Gemeenteraadsvergadering

donderdag 19 december 2019 20:00 - 22:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
de heer E. Boog
Toelichting:

U bent van harte welkom bij deze openbare vergadering. Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten