Gemeenteraadsvergadering

donderdag 27 augustus 2020 20:00 - 20:45
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
de heer E. Boog
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp), kan dat uiterlijk 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl Toehoorders kunnen beperkt bij de vergadering aanwezig zijn en dienen zich ook uiterlijk 24 uur van te voren aan te melden via raadsgriffier@diemen.nl

Agendapunten