Gemeenteraadsvergadering

maandag 30 maart 2020 20:00 - 20:10
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
de heer E. Boog
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via de livestream opĀ  www.diemernieuws.nl/live

Agendapunten