Informatieve raadsvergadering

donderdag 16 april 2020 20:00 - 23:00
Locatie:
Via Teams
Voorzitter:
de heer P.A. Prins
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via de videostream. Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Agendapunten