Informatieve raadsvergadering

donderdag 12 november 2020 20:00 - 22:00
Locatie:
via Teams
Voorzitter:
Mw. B.H.M. Wielage
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een geagendeerd onderwerp) kan dat minimaal 24 uur van te voren aangeven via raadsgriffier@diemen.nl  Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via YouTube. Zie voor meer informatie de website van de gemeente

Agendapunten