Gemeenteraadsvergadering

donderdag 26 november 2020 20:00 - 21:25
Locatie:
Via Teams
Voorzitter:
de heer E. Boog
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat  minimaal 24 uur van te voren aangeven via Raadsgriffier@diemen.nl. Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. Zij kunnen de vergadering volgen via YouTube. Zie voor meer informatie de website van de gemeente.

Agendapunten