Gemeenteraadsvergadering

donderdag 28 mei 2020 20:00 - 22:20
Locatie:
Via Teams
Voorzitter:
de heer E. Boog
Toelichting:

Wie gebruik wil maken van zijn of haar spreekrecht (over een niet-geagendeerd onderwerp) kan dat 24 uur van te voren aangeven via Raadsgriffier@diemen.nl   Toehoorders zullen helaas niet bij de vergadering aanwezig mogen zijn. De weblink waarmee de vergadering gevolgd kan worden vindt u via de website van de gemeente: www.diemen.nl

Agendapunten