Raadsvergadering

donderdag 18 juni 2020 19:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
G. van Grootheest
Toelichting:

Kadernota 2021 + bezuinigingen

Geachte leden van de raad,
geachte commissieleden, collegeleden en leden van het MT,

Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de raadsvergadering van donderdag 18 juni aanstaande. De raadsvergadering begint om 19:00 uur.

De volledige stukken van de raad vindt u op het raadsinformatiesysteem.

De raadsvergadering is online te volgen.
Klik hier voor live uitzending op deze link:

https://ris2.ibabs.eu/Culemborg

Met vriendelijke groet,
de voorzitter van de raad,

Gerdo van Grootheest

Uitzending

Agendapunten