Raadsvergadering

dinsdag 7 april 2020 21:00 - 22:00
Locatie:
Stadhuis Culemborg - Stadszaal
Voorzitter:
G. van Grootheest
Start:
donderdag 2 april 2020 09:22
Eind:
donderdag 2 april 2020 09:22
Toelichting:

Geachte leden van de raad,

geachte commissieleden, collegeleden en leden van het MT,

Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de raadsvergadering die plaatsvindt op dinsdag 7 april aanstaande in het Stadhuis, Oude Vismarkt 4 te Culemborg. De raadsvergadering begint om 21:00 uur.

De volledige stukken van de raad vindt u op het raadsinformatiesysteem.

De raadsvergadering is openbaar, maar het stadhuis is niet toegankelijk voor geïnteresseerden gelet op de maatregelen in verband met Corona.

De raadsvergadering is online te volgen.

Let op: De verwachting is dat er niet voldoende raadsleden (de meerderheid +1) present zullen zijn ter vergadering om de vergadering door te kunnen laten gaan. Als dat het geval is wordt een nieuwe vergadering met dezelfde agenda uitgeschreven voor donderdag 9 april 2020. Voor die vergadering is het aantal raadsleden niet meer van belang om de vergadering doorgang te laten vinden.

Met vriendelijke groet,
de voorzitter van de raad,

Gerdo van Grootheest

Uitzending

Agendapunten