Beeldvormende raad

donderdag 25 maart 2021 20:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
G. van Grootheest
Toelichting:

Extra beeldvormende avond over Tweede Windpark

Opzet extra beeldvormende raad Windwinning
Digitaal via Teams Commissie Stadszaal

Voorzitter: Gerdo van Grootheest
Griffier: Anouk van Aarsen

Doel:
Met de motie vreemd Bijstelling voorontwerp initiatief tweede windpark Culemborg heeft de raad een belangrijke tussenstap ingebouwd om zichzelf in positie te brengen. Op 25 maart gaat het om politieke beeldvorming: welke kleuring willen de verschillende partijen geven aan de motie, die op 4 maart jl. unaniem aangenomen is? Dus: welke zorgen over o.a. omvang, draagvlak en impact van het voorliggende initiatief leven er bij de verschillende partijen? En verder willen we vanavond vorm geven aan het gewenste vervolgtraject.

Vorm van de bijeenkomst:

 1. Opening met benoemen voorbereidingsgroep, doel en verwachte opbrengst van de avond door de voorzitter
 2. Eerste ronde langs de fracties met een inbreng van elke fractie met betrekking tot zorg over o.a. omvang, draagvlak en impact. Ook mogelijkheid tot stellen vragen over stappenplan
 3. Reactie van het college op deze inbreng
 4. Gesprek tussen de fracties (en eventueel college): reacties op elkaars inbreng
 5. Gesprek tussen de fracties: hoe wordt er naar het vervolgproces gekeken, wat/wie is nodig? Hoe gaan we dit vormgeven en wanneer wordt deze gepland?
 6. Samenvatting door burgemeester met gemaakte afspraken voor het vervolg

• Insprekers verwijzen we door naar de speciale avond die hiervoor wordt georganiseerd.

Voorstel vervolgproces:
• Eerst een bijeenkomst met experts voor de raadsleden
• en een bijeenkomst met inwoners en raadsleden
• Dan een bijeenkomst waarin de raad, mede gevoed door voorgaande bijeenkomsten, het college nieuwe input geeft bij de uitvoering van de motie, oftewel bij de totstandkoming van een nieuw concept ontwerpbestemmingsplan, aanvullend op de door de raad vastgestelde Windvisie (27 nov 2017).

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Wethouder Wichgers zegt toe aan de heer Dagdag om schriftelijk terug te komen op de vraag welke gevolgen het heeft als het bestemmingsplan niet wordt vastgesteld.


  Toezeggingen
  Titel
  Toezegging beeldvormende avond tweede windpark