Raadsvergadering

maandag 22 juni 2020 21:00 - 23:00
Locatie:
Digitaal
Voorzitter:
G. van Grootheest
Toelichting:

Kadernota en bezuinigingen, uitloop

Geachte leden van de raad,
geachte commissieleden, collegeleden en leden van het MT,

Het doet mij genoegen u uit te nodigen voor de voortzetting van de raadsvergadering van donderdag 18 juni 2020. De raadsvergadering van 18 juni is bij de behandeling van agendapunt 6.1 geschorst tot 22 juni 21:00 uur.

De volledige stukken van de raad vindt u op het raadsinformatiesysteem.

De raadsvergadering is online te volgen.
Klik hier voor live uitzending op deze link:

https://ris2.ibabs.eu/Culemborg

Met vriendelijke groet,
de voorzitter van de raad,

Gerdo van Grootheest

Uitzending

Agendapunten