Raadsvergadering

woensdag 20 mei 2020 19:30 - 22:01
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc
Toelichting:

uitloop behandeling voorstellen raadsvergadering 19 mei 2020

Agenda documenten:

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de tweede raadsvergadering van deze week.

  00:01:29 - 00:03:13 - Seat 1
 • 2
 • 3

  Besluit
  De voorzitter deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Zwart en de heren De Jonge, Van Tuil, Van Vierssen, Van Zetten en Zwarteveen. Voorts meldt hij dat de heer Arends verlaat is.
 • 3.1
 • 4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het indienen van het regionaal concept RES-bod van 0,632 TWh bij het Nationaal Programma RES op 1 juni 2020.
  2. Kennis te nemen van het regionale vervolgproces om te komen tot het indienen van een definitief bod voor de RES 1.0 op 1 maart 2021 en de rol van de samenwerkingsagenda.


  Besluit
  1\. In te stemmen met het indienen van het regionaal concept RES\-bod van 0\,632 TWh bij het Nationaal Programma RES op 1 juni 2020\. 2\. Kennis te nemen van het regionale vervolgproces om te komen tot het indienen van een definitief bod voor de RES 1\.0 op 1 maart 2021 en de rol van de samenwerkingsagenda\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten. Motie in meerderheid aangenomen (voor stemmen Gemeentebelangen, CDA, PvdA, D66, PCG, Mevrouw Van Dam en VVD; tegen stemt de heer Bult van Gemeentebelangen).

  De heer Arends voegt zich bij de vergadering.

  Motie VVD: verbreding RES en jongerenparticipatie.

  Toezeggingen college:
  - in het eerstvolgende overleg van de stuurgroep met de overige wethouders worden de volgende onderwerpen ingebracht:
  * burgerparticipatie;
  * communicatieplan;
  * opname planning en communicatie in RES 1.0;
  - actieve oproep aan inwoners om te participeren in de werkateliers;
  - in werkgroep klimaatvisie te spreken over de rol van de raad bij de totstandkoming van de RES.

  Stemverklaring PCG.


  Moties
  Titel
  D.060256: verbreding RES en jongerenparticipatie
  Toezeggingen
  Titel
  Burgerparticipatie, planning en communicatie; werkateliers; rol raad

  00:03:13 - 00:08:47 - Seat 24
  00:08:47 - 00:08:53 - Seat 1
  00:08:53 - 00:11:09 - Seat 22
  00:11:10 - 00:20:42 - Seat 21
  00:20:43 - 00:20:45 - Seat 1
  00:20:45 - 00:20:53 - Seat 10
  00:20:53 - 00:20:56 - Seat 1
  00:20:56 - 00:21:07 - Seat 10
  00:21:08 - 00:21:09 - Seat 1
  00:21:09 - 00:21:46 - Seat 21
  00:21:48 - 00:21:52 - Seat 1
  00:21:52 - 00:22:29 - Seat 26
  00:22:29 - 00:22:30 - Seat 21
  00:22:30 - 00:22:32 - Seat 1
  00:22:32 - 00:22:47 - Seat 21
  00:22:48 - 00:22:53 - Seat 1
  00:22:53 - 00:23:00 - Seat 18
  00:23:00 - 00:23:11 - Seat 10
  00:23:11 - 00:23:14 - Seat 1
  00:23:14 - 00:23:19 - Seat 10
  00:23:19 - 00:23:20 - Seat 1
  00:23:20 - 00:28:11 - Seat 18
  00:28:12 - 00:28:17 - Seat 1
  00:28:17 - 00:30:52 - Seat 10
  00:30:52 - 00:30:56 - Seat 1
  00:30:56 - 00:31:59 - Seat 9
  00:31:59 - 00:32:06 - Seat 1
  00:32:06 - 00:37:20 - Seat 4
  00:37:20 - 00:37:44 - Seat 1
  00:37:56 - 00:38:15 - Seat 30
  00:38:15 - 00:38:39 - Seat 1
  00:38:39 - 00:43:29 - Seat 30
  00:43:29 - 00:43:33 - Seat 1
  00:43:33 - 00:43:37 - Seat 30
  00:43:38 - 00:44:04 - Seat 21
  00:44:05 - 00:44:05 - Seat 30
  00:44:05 - 00:44:06 - Seat 1
  00:44:06 - 00:48:12 - Seat 30
  00:48:13 - 00:48:14 - Seat 1
  00:48:14 - 00:48:37 - Seat 18
  00:48:38 - 00:48:39 - Seat 30
  00:48:39 - 00:48:40 - Seat 1
  00:48:40 - 00:50:14 - Seat 30
  00:50:14 - 00:50:19 - Seat 1
  00:50:19 - 00:50:21 - Seat 30
  00:50:21 - 00:50:26 - Seat 10
  00:50:27 - 00:50:54 - Seat 30
  00:50:54 - 00:51:06 - Seat 10
  00:51:06 - 00:51:08 - Seat 30
  00:51:08 - 00:51:13 - Seat 1
  00:51:13 - 00:51:34 - Seat 30
  00:51:35 - 00:51:41 - Seat 10
  00:51:43 - 00:51:52 - Seat 30
  00:51:53 - 00:51:56 - Seat 1
  00:51:57 - 00:52:54 - Seat 30
  00:52:57 - 00:53:21 - Seat 1
  00:53:21 - 00:53:26 - Seat 9
  00:53:26 - 00:53:29 - Seat 1
  00:53:29 - 00:53:53 - Seat 9
  00:53:53 - 00:54:02 - Seat 1
  00:54:02 - 00:55:05 - Seat 10
  00:55:05 - 00:55:09 - Seat 1
  00:55:09 - 00:56:10 - Seat 18
  00:56:10 - 00:56:21 - Seat 1
  00:56:22 - 00:57:46 - Seat 21
  00:57:47 - 00:57:50 - Seat 1
  00:57:50 - 01:00:07 - Seat 22
  01:00:08 - 01:00:11 - Seat 1
  01:00:11 - 01:03:26 - Seat 24
  01:03:26 - 01:03:31 - Seat 1
  01:03:31 - 01:04:09 - Seat 22
  01:04:10 - 01:04:12 - Seat 1
  01:04:12 - 01:04:33 - Seat 18
  01:04:34 - 01:04:48 - Seat 1
  01:04:48 - 01:06:57 - Seat 4
  01:06:57 - 01:07:00 - Seat 1
  01:07:00 - 01:07:02 - Seat 4
  01:07:02 - 01:07:15 - Seat 18
  01:07:16 - 01:07:17 - Seat 1
  01:07:17 - 01:07:23 - Seat 22
  01:07:25 - 01:08:39 - Seat 4
  01:08:39 - 01:09:01 - Seat 1
  01:09:12 - 01:12:28 - Seat 30
  01:12:28 - 01:12:31 - Seat 1
  01:12:31 - 01:12:38 - Seat 30
  01:12:38 - 01:13:15 - Seat 22
  01:13:16 - 01:13:55 - Seat 30
  01:13:55 - 01:13:56 - Seat 1
  01:13:56 - 01:14:02 - Seat 30
  01:14:02 - 01:14:05 - Seat 1
  01:14:05 - 01:14:06 - Seat 30
  01:14:06 - 01:14:27 - Seat 21
  01:14:27 - 01:14:34 - Seat 30
  01:14:37 - 01:14:38 - Seat 1
  01:14:39 - 01:15:52 - Seat 30
  01:15:52 - 01:15:57 - Seat 1
  01:15:57 - 01:17:16 - Seat 4
  01:17:16 - 01:18:05 - Seat 30
  01:18:05 - 01:18:07 - Seat 1
  01:18:07 - 01:18:10 - Seat 30
  01:18:10 - 01:19:09 - Seat 4
  01:19:09 - 01:19:21 - Seat 30
  01:19:23 - 01:19:26 - Seat 1
  01:19:26 - 01:20:49 - Seat 24
  01:20:49 - 01:20:51 - Seat 1
  01:20:51 - 01:21:12 - Seat 24
  01:21:12 - 01:21:18 - Seat 1
  01:21:18 - 01:22:23 - Seat 30
  01:22:24 - 01:22:51 - Seat 1
  01:22:51 - 01:23:02 - Seat 15
  01:23:02 - 01:23:54 - Seat 1
 • 5

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De uitgangspunten uit de Integrale Visie Openbare Ruimte 2014 en het Integraal Beleid Openbare Ruimte 2016 voort te zetten in de periode 2020-2024.
  2. De actualisatie van het groenbeleid 2020 vast te stellen.
  3. Het beleidsplan Openbare verlichting 2020 vast te stellen.
  4. Het integrale beheerplan openbare ruimte voor de periode 2020-2025 vaststellen met de volgende onderdelen:
  a. Wegen
  b. Straatmeubilair + verkeerstekens
  c. Openbare verlichting
  d. Groen (en bomen)
  e. Civiele kunstwerken
  f. Riolering
  5. De volgende kwaliteitsniveaus vast te stellen voor de verschillende onderdelen: (zie tabel in raadsvoorstel D.049356)
  6. Ten aanzien van het beheer van speelvoorzieningen en hondenvoorzieningen:
  a. de opdracht te formuleren om het bestaande beleid te evalueren en actualiseren voor speelvoorzieningen en de hondenvoorzieningen;
  b. het actualiseren van het beleid te dekken uit het positief resultaat in exploitatiebudget (€ 15.000).
  7. Ten aanzien van het onderhoud gemeentelijke gebouwen:
  a. het MJOP Gebouwen in 2020 integraal in beeld te brengen en indien nodig bij te stellen voor de periode 2021-2054;
  b. het opstellen van een integraal overzicht en indien nodig het actualiseren van het beleid te dekken uit het positief resultaat in exploitatiebudget (€ 60.000).
  8. Ten aanzien van het beheer van de artistieke objecten:
  a. de opdracht te formuleren voor het opstellen van een beleids- en beheerplan voor de artistieke objecten;
  b. het opstellen van het beleid te dekken uit het positief resultaat in exploitatiebudget (€ 10.000).
  9. Ten aanzien van het afwaarderen van wegen:
  a. Het uitvoeren van een onderzoek naar de afwaardering van wegen in het kader van het Gemeentelijk Verkeers – en vervoerplan;
  b. De kosten voor het onderzoek te dekken uit het positief resultaat in het exploitatiebudget (€ 25.000).
  10. Herbevestigen van het uitvoeringsplan baggeren 2016-2032 als zijnde “Beheerplan baggeren watergangen” met een looptijd t/m 2025 met een financiële actualisatie in 2020.
  11. De volgende exploitatiebudgetten beschikbaar stellen: (zie tabel in raadsvoorstel D.049356)
  12. De volgende besluiten te nemen over de voorzieningen:
  a. € 698.500 vrij te laten vallen uit de voorziening Openbare verlichting en storten in ad g) en h) en i) en de voorziening opheffen per 31-12-2019;
  b. € 440.500 vrij te laten vallen uit de voorziening Civiele kunstwerken en storten in i);
  c. Structureel € 85.000 te storten in de voorziening Civiele kunstwerken;
  d. De structurele storting van € 141.250 in de voorziening Baggeren watergangen te handhaven;
  e. De volgende bedragen in de voorziening wegen te storten voor de komende jaren:
  € 2.686.000 (2020)
  € 2.406.000 (2021 en 2022)
  € 2.756.000 (vanaf 2023)
  f. de stortingen/onttrekkingen in de voorziening riolering de komende jaren als volgt vorm te geven: (zie tabel in raadsvoorstel D.049356)
  g. € 382.000 te storten in een nieuw te vormen voorziening Achterstallig Onderhoud Groen. Dit bedrag dekken via de vrijval uit de voorziening openbare verlichting (ad a);
  h. € 159.000 te storten in een nieuw te vormen voorziening Achterstallig Onderhoud
  Straatmeubilair. Dit bedrag te dekken via de vrijval uit de voorziening openbare verlichting (ad a);
  i. In testellen van een nieuwe bestemmingsreserve Kapitaalgoederen beheer van € 598.113. Dit bedrag dekken uit ad a) en ad b).
  13. De volgende besluiten te nemen met betrekking tot de dekking van vervanging:
  a. Vervangingen van straatmeubilair en verkeerstekens onder de € 40.000 te bekostigen uit de meerjarenbegroting (exploitatie) en direct af te schrijven;
  b. Vervangingen groen onder de € 40.000 te bekostigen uit de meerjarenbegroting (exploitatie) en direct af te schrijven;
  c. Een krediet van € 570.250 beschikbaar te stellen voor openbare verlichting in 2020 voor de vervanging van armaturen en masten tot en met 2025 en deze af te schrijven gedurende de levensduur in respectievelijk 20 en 40 jaar;
  d. Een krediet van € 910.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de vervanging van civiele kunstwerken (beschoeiing en duikers) tot en met 2025 en deze af te schrijven gedurende de levensduur in respectievelijk 20-25 jaar en 90 jaar;
  e. Een krediet van € 1.463.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de rehabilitatie van wegen en deze af te schrijven gedurende de levensduur in 50 jaar. De kredieten vanaf 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2023.
  14. Kennis te nemen van de tariefontwikkeling van de rioolheffing voor de periode 2021-2023: (zie tabel in raadsvoorstel D.049356)
  15. Beschikbaar te stellen van een innovatiebudget voor straatmeubilair van € 10.000 in 2020.
  16. Positief resultaat op de exploitatie in de periode 2020-2023 ten gunste van de gemeentelijke begroting te brengen, dit betreft de volgende bedragen: (zie tabel in raadsvoorstel D.049356)


  Besluit
  1\. De uitgangspunten uit de Integrale Visie Openbare Ruimte 2014 en het Integraal Beleid Openbare Ruimte 2016 voort te zetten in de periode 2020\-2024\. 2\. De actualisatie van het groenbeleid 2020 vast te stellen\. 3\. Het beleidsplan Openbare verlichting 2020 vast te stellen\. 4\. Het integrale beheerplan openbare ruimte voor de periode 2020\-2025 vaststellen met de volgende onderdelen: a. Wegen b. Straatmeubilair + verkeerstekens c. Openbare verlichting d. Groen (en bomen) e. Civiele kunstwerken f. Riolering 5\. De volgende kwaliteitsniveaus vast te stellen voor de verschillende onderdelen: *(zie tabel in raadsvoorstel D.049356)* 6\. Ten aanzien van het beheer van speelvoorzieningen en hondenvoorzieningen: a. de opdracht te formuleren om het bestaande beleid te evalueren en actualiseren voor speelvoorzieningen en de hondenvoorzieningen; b. het actualiseren van het beleid te dekken uit het positief resultaat in exploitatiebudget (€ 15.000). 7\. Ten aanzien van het onderhoud gemeentelijke gebouwen: a. het MJOP Gebouwen in 2020 integraal in beeld te brengen en indien nodig bij te stellen voor de periode 2021-2054; b. het opstellen van een integraal overzicht en indien nodig het actualiseren van het beleid te dekken uit het positief resultaat in exploitatiebudget (€ 60.000). 8\. Ten aanzien van het beheer van de artistieke objecten: a. de opdracht te formuleren voor het opstellen van een beleids- en beheerplan voor de artistieke objecten; b. het opstellen van het beleid te dekken uit het positief resultaat in exploitatiebudget (€ 10.000). 9\. Ten aanzien van het afwaarderen van wegen: a. Het uitvoeren van een onderzoek naar de afwaardering van wegen in het kader van het Gemeentelijk Verkeers – en vervoerplan; b. De kosten voor het onderzoek te dekken uit het positief resultaat in het exploitatiebudget (€ 25.000). 10\. Herbevestigen van het uitvoeringsplan baggeren 2016\-2032 als zijnde “Beheerplan baggeren watergangen” met een looptijd t/m 2025 met een financiële actualisatie in 2020\. 11\. De volgende exploitatiebudgetten beschikbaar stellen: *(zie tabel in raadsvoorstel D.049356)* 12\. De volgende besluiten te nemen over de voorzieningen: a. € 698.500 vrij te laten vallen uit de voorziening Openbare verlichting en storten in ad g) en h) en i) en de voorziening opheffen per 31-12-2019; b. € 440.500 vrij te laten vallen uit de voorziening Civiele kunstwerken en storten in i); c. Structureel € 85.000 te storten in de voorziening Civiele kunstwerken; d. De structurele storting van € 141.250 in de voorziening Baggeren watergangen te handhaven; e. De volgende bedragen in de voorziening wegen te storten voor de komende jaren: € 2.686.000 (2020) € 2.406.000 (2021 en 2022) € 2.756.000 (vanaf 2023) f. de stortingen/onttrekkingen in de voorziening riolering de komende jaren als volgt vorm te geven: *(zie tabel in raadsvoorstel D.049356)* g. € 382.000 te storten in een nieuw te vormen voorziening Achterstallig Onderhoud Groen. Dit bedrag dekken via de vrijval uit de voorziening openbare verlichting (ad a); h. € 159.000 te storten in een nieuw te vormen voorziening Achterstallig Onderhoud Straatmeubilair. Dit bedrag te dekken via de vrijval uit de voorziening openbare verlichting (ad a); i. In testellen van een nieuwe bestemmingsreserve Kapitaalgoederen beheer van € 598.113. Dit bedrag dekken uit ad a) en ad b). 13\. De volgende besluiten te nemen met betrekking tot de dekking van vervanging: a. Vervangingen van straatmeubilair en verkeerstekens onder de € 40.000 te bekostigen uit de meerjarenbegroting (exploitatie) en direct af te schrijven; b. Vervangingen groen onder de € 40.000 te bekostigen uit de meerjarenbegroting (exploitatie) en direct af te schrijven; c. Een krediet van € 570.250 beschikbaar te stellen voor openbare verlichting in 2020 voor de vervanging van armaturen en masten tot en met 2025 en deze af te schrijven gedurende de levensduur in respectievelijk 20 en 40 jaar; d. Een krediet van € 910.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de vervanging van civiele kunstwerken (beschoeiing en duikers) tot en met 2025 en deze af te schrijven gedurende de levensduur in respectievelijk 20-25 jaar en 90 jaar; e. Een krediet van € 1.463.000 beschikbaar te stellen in 2020 voor de rehabilitatie van wegen en deze af te schrijven gedurende de levensduur in 50 jaar. De kredieten vanaf 2021 te verwerken in de meerjarenbegroting 2021-2023. 14\. Kennis te nemen van de tariefontwikkeling van de rioolheffing voor de periode 2021\-2023: *(zie tabel in raadsvoorstel D.049356)* 15\. Beschikbaar te stellen van een innovatiebudget voor straatmeubilair van € 10\.000 in 2020\. 16\. Positief resultaat op de exploitatie in de periode 2020\-2023 ten gunste van de gemeentelijke begroting te brengen\, dit betreft de volgende bedragen: *(zie tabel in raadsvoorstel D.049356).* Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Toezegging:
  de griffier legt het fractievoorzittersoverleg een notitie voor inzake een in te stellen werkgroep openbare ruimte (voorbereiding GVVP, onderhoud wegen, grote lijnen en uitvoeringsplannen).

  Stemverklaring Gemeentebelangen.


  Toezeggingen
  Titel
  Werkgroep openbare ruimte

  01:23:54 - 01:25:42 - Seat 15
  01:25:42 - 01:25:47 - Seat 1
  01:25:47 - 01:33:02 - Seat 26
  01:33:02 - 01:33:09 - Seat 1
  01:33:09 - 01:35:45 - Seat 18
  01:35:45 - 01:35:49 - Seat 1
  01:35:49 - 01:35:51 - Seat 18
  01:35:51 - 01:36:53 - Seat 9
  01:36:53 - 01:36:56 - Seat 1
  01:36:57 - 01:38:05 - Seat 6
  01:38:05 - 01:38:08 - Seat 1
  01:38:08 - 01:40:00 - Seat 22
  01:40:01 - 01:40:04 - Seat 1
  01:40:04 - 01:40:42 - Seat 21
  01:40:42 - 01:40:45 - Seat 1
  01:40:45 - 01:40:46 - Seat 21
  01:40:47 - 01:41:07 - Seat 13
  01:41:07 - 01:41:23 - Seat 1
  01:41:23 - 01:41:34 - Seat 13
  01:41:34 - 01:41:35 - Seat 21
  01:41:35 - 01:41:45 - Seat 1
  01:41:45 - 01:42:46 - Seat 21
  01:42:47 - 01:43:06 - Seat 1
  01:43:28 - 01:49:31 - Seat 30
  01:49:33 - 01:49:49 - Seat 1
  01:50:01 - 01:53:33 - Seat 30
  01:53:33 - 01:53:36 - Seat 1
  01:53:36 - 01:53:40 - Seat 30
  01:53:40 - 01:53:41 - Seat 1
  01:53:41 - 01:54:14 - Seat 22
  01:54:16 - 01:54:17 - Seat 1
  01:54:17 - 01:54:19 - Seat 30
  01:54:19 - 01:54:32 - Seat 1
  01:54:32 - 01:56:24 - Seat 30
  01:56:28 - 01:56:36 - Seat 1
  01:56:36 - 01:56:45 - Seat 15
  01:56:45 - 01:56:47 - Seat 1
  01:56:47 - 01:56:48 - Seat 15
  01:56:48 - 01:56:49 - Seat 1
  01:56:49 - 01:57:12 - Seat 15
  01:57:12 - 01:57:24 - Seat 1
  01:57:24 - 01:57:33 - Seat 15
  01:57:33 - 01:57:35 - Seat 1
  01:57:35 - 01:58:15 - Seat 30
  01:58:17 - 01:58:19 - Seat 1
  01:58:19 - 01:58:24 - Seat 15
  01:58:24 - 01:58:25 - Seat 1
  01:58:25 - 01:59:16 - Seat 15
  01:59:17 - 01:59:21 - Seat 1
  01:59:21 - 02:01:46 - Seat 26
  02:01:47 - 02:02:05 - Seat 1
  02:02:05 - 02:03:12 - Seat 21
  02:03:12 - 02:03:17 - Seat 1
  02:03:18 - 02:04:15 - Seat 26
  02:04:15 - 02:04:47 - Seat 1
  02:05:05 - 02:05:43 - Seat 30
  02:05:43 - 02:06:15 - Seat 1
 • 6

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  In te stemmen met de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) -voorheen bekend als Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB)- en het Afsprakenkader, inclusief het uitvoeringsplan Regionaal Acquisitieplatform Platform (RAP).


  Besluit
  In te stemmen met de herziening van het Regionaal Programma Werklocaties (RPW) -voorheen bekend als Regionaal Programma Bedrijventerreinen (RPB)- en het Afsprakenkader, inclusief het uitvoeringsplan Regionaal Acquisitieplatform Platform (RAP). Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  02:06:15 - 02:07:38 - Seat 21
  02:07:39 - 02:07:43 - Seat 1
  02:07:43 - 02:08:12 - Seat 18
  02:08:14 - 02:08:31 - Seat 1
  02:08:31 - 02:09:04 - Seat 6
  02:09:04 - 02:09:08 - Seat 1
  02:09:12 - 02:11:37 - Seat 30
  02:11:37 - 02:11:38 - Seat 1
  02:11:38 - 02:11:53 - Seat 18
  02:11:54 - 02:13:09 - Seat 30
  02:13:09 - 02:13:14 - Seat 1
  02:13:14 - 02:13:39 - Seat 21
  02:13:40 - 02:13:54 - Seat 30
  02:13:55 - 02:14:29 - Seat 1
 • 7

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Unaniem aangenomen.

  Stemverklaring PCG en VVD.


  Moties
  Titel
  D.060257: Knarrenhof

  02:14:29 - 02:20:13 - Seat 9
  02:20:13 - 02:20:34 - Seat 1
  02:20:34 - 02:20:55 - Seat 21
  02:20:55 - 02:20:57 - Seat 1
  02:20:57 - 02:20:58 - Seat 21
  02:20:58 - 02:22:46 - Seat 10
  02:22:46 - 02:22:48 - Seat 1
  02:22:48 - 02:22:48 - Seat 10
  02:22:49 - 02:22:51 - Seat 1
  02:22:57 - 02:23:51 - Seat 6
  02:23:51 - 02:23:55 - Seat 1
  02:23:56 - 02:24:29 - Seat 18
  02:24:31 - 02:24:38 - Seat 1
  02:24:38 - 02:24:56 - Seat 6
  02:24:57 - 02:24:59 - Seat 1
  02:25:00 - 02:25:35 - Seat 21
  02:25:36 - 02:25:46 - Seat 1
  02:25:46 - 02:26:16 - Seat 9
  02:26:16 - 02:26:23 - Seat 1
  02:26:29 - 02:28:50 - Seat 30
  02:28:52 - 02:29:01 - Seat 1
  02:29:01 - 02:29:10 - Seat 9
  02:29:10 - 02:29:13 - Seat 1
  02:29:13 - 02:29:22 - Seat 9
  02:29:22 - 02:29:23 - Seat 1
  02:29:23 - 02:29:25 - Seat 9
  02:29:25 - 02:29:37 - Seat 1
  02:29:37 - 02:30:03 - Seat 10
  02:30:03 - 02:30:03 - Seat 21
  02:30:03 - 02:30:05 - Seat 1
  02:30:05 - 02:30:28 - Seat 21
  02:30:28 - 02:30:30 - Seat 1
  02:30:30 - 02:30:37 - Seat 10
  02:30:38 - 02:30:47 - Seat 21
  02:30:47 - 02:31:30 - Seat 1
  02:32:10 - 02:32:12 - Seat 10
  02:32:12 - 02:32:16 - Seat 1
  02:32:17 - 02:32:19 - Seat 10
  02:32:19 - 02:32:22 - Seat 1
  02:32:22 - 02:32:25 - Seat 10
  02:32:25 - 02:32:27 - Seat 1
  02:32:27 - 02:32:42 - Seat 10
  02:32:43 - 02:32:52 - Seat 1
  02:32:52 - 02:33:05 - Seat 6
  02:33:05 - 02:33:39 - Seat 1
 • 8

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.01 uur.

  02:33:43 - 02:33:46 - Seat 1