Raadsvergadering

dinsdag 21 januari 2020 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering.

  00:02:14 - 00:04:54 - J. de Boer
 • 2

  Besluit
  Vastgesteld.

  De voorzitter stelt de commissie tot onderzoek van de geloofsbrieven in, tevens stemcommissie, bestaande uit de dames Van Doremalen (voorzitter) en Van Zijl en de heer Van de Bijl.

 • 3

  Besluit
  N.v.t.

  De voorzitter deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Zwart (ziekte) en de heren De Jonge (buitenland) en Van Vierssen (buitenland vanwege werk).
  Verder meldt hij dat de heer Lammers is verlaat.

  De heer Warmer spreekt zijn dank uit voor de ontvangen persoonlijke reacties vanuit de raad en organisatie op het overlijden van zijn vader.


  00:04:54 - 00:05:16 - A. Warmer
  00:05:17 - 00:05:58 - J. de Boer
 • 4

  Besluit
  N.v.t.

  De formateur, de heer Van Alfen, schetst de gevolgde procedure.

  D66 plaatst kritische kanttekeningen bij de gevolgde procedure voor wat betreft de tussentijdse communicatiemomenten.


  00:05:58 - 00:13:08 - S. van Alfen
  00:13:09 - 00:13:40 - J. de Boer
  00:13:51 - 00:20:41 - A. van Zijl-Hoek
  00:20:42 - 00:21:00 - J. de Boer
  00:21:04 - 00:22:28 - S. van Alfen
  00:22:30 - 00:24:19 - J. de Boer
 • 5
 • 5.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het akkoord 2020-2022 van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA.
  2. In te stemmen met de volgende extra budgetten en reserveringen voor 2020 en deze te dekken uit de algemene reserve:
   2a. Budget strategische opgaven (€ 250.000,-);
   2b. Implementatie kerngericht werken (€ 50.000,-);
   2c. Transformatie sociaal domein (€ 185.000,-);
   2d. Tijdelijke inzet projectregisseur initiatieven (€ 100.000,-);
   2e. In stand houden klompenpaden (€ 7.500,-)
  3. Het aantal fte wethouders vast te stellen op 3,5 formatieplaats en hiervoor uit de algemene reserve € 50.000 te reserveren in 2020.
   4a. Te benoemen tot wethouder, de heer K.A. Maier; 0,75 fte.
   4b. Te benoemen tot wethouder, de heer P.A.J.M. van den Hurk; 0,75 fte.
   4c. Te benoemen tot wethouder, de heer J.P. Neven; 1 fte.
   4d. Te benoemen tot wethouder, de heer H.N.G. Wiendels; 1 fte.
   5a. Regio Rivierenland: als plaatsvervangend lid te benoemen door de raad: K.A. Maier.
   5b. Avri: een AB-lid te benoemen uit de gemeenteraad of een wethouder: J.P. Neven en als plaatsvervangend lid H.N.G. Wiendels.
   5c. Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal: een lid te benoemen uit de raad en/of het college van burgemeester en wethouders: K.A. Maier.
  4. Vanaf de datum van benoeming, 21 januari 2020, de wethouders P.A.J.M. van den Hurk, J.P. Neven en H.N.G. Wiendels, voor de duur van een jaar ontheffing te geven van het vereiste van ingezetenschap volgens artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet.


  Besluit
  1. In te stemmen met het akkoord 2020-2022 van Gemeentebelangen Buren, PCG en CDA. 2. In te stemmen met de volgende extra budgetten en reserveringen voor 2020 en deze te dekken uit de algemene reserve: 2a. Budget strategische opgaven (€ 250.000,-); 2b. Implementatie kerngericht werken (€ 50.000,-); 2c. Transformatie sociaal domein (€ 185.000,-); 2d. Tijdelijke inzet projectregisseur initiatieven (€ 100.000,-); 2e. In stand houden klompenpaden (€ 7.500,-). 3. Het aantal fte wethouders vast te stellen op 3,5 formatieplaats en hiervoor uit de algemene reserve € 50.000 te reserveren in 2020. 4a. Te benoemen tot wethouder, de heer K.A. Maier; 0,75 fte. 4b. Te benoemen tot wethouder, de heer P.A.J.M. van den Hurk; 0,75 fte. 4c. Te benoemen tot wethouder, de heer J.P. Neven; 1 fte. 4d. Te benoemen tot wethouder, de heer H.N.G. Wiendels; 1 fte. 5a. Regio Rivierenland: als plaatsvervangend lid te benoemen door de raad: K.A. Maier. 5b. Avri: een AB-lid te benoemen uit de gemeenteraad of een wethouder: J.P. Neven en als plaatsvervangend lid H.N.G. Wiendels. 5c. Recreatieschap Nederrijn, Lek en Waal: een lid te benoemen uit de raad en/of het college van burgemeester en wethouders: K.A. Maier. 6. Vanaf de datum van benoeming, 21 januari 2020, de wethouders P.A.J.M. van den Hurk, J.P. Neven en H.N.G. Wiendels, voor de duur van een jaar ontheffing te geven van het vereiste van ingezetenschap volgens artikel 36a lid 2 van de Gemeentewet. Ad 1. In meerderheid conform besloten (Gemeentebelangen, PCG, CDA, VVD en PvdA stemmen voor; de PvdD en D66 stemmen tegen). Ad 2a. t/m e. Unaniem aangenomen. Ad 3. In meerderheid conform besloten (Gemeentebelangen, PCG, CDA, VVD, PvdA en D66 stemmen voor; de PvdD stemt tegen). Ad 4. De commissie onderzoek geloofsbrieven rapporteert de raad dat zij de bescheiden heeft onderzocht en in orde bevonden. Aan alle in de Gemeentewet gestelde eisen wordt voldaan. Ad 4a. Unaniem wordt benoemd tot wethouder de heer K.A. Maier, 0,75 fte (17 stemmen voor). Ad 4b. Met meerderheid van stemmen wordt benoemd tot wethouder de heer P.A.J.M. van den Hurk, 0,75 fte (16 stemmen voor en 1 blanco). Ad 4c. Met meerderheid van stemmen wordt benoemd tot wethouder de heer J.P. Neven, 1 fte (16 stemmen voor en 1 blanco). Ad 4d. Met meerderheid van stemmen wordt benoemd tot wethouder de heer H.N.G. Wiendels, 1 fte (16 stemmen voor en 1 blanco). De kandidaat-wethouders geven aan de benoeming te aanvaarden. Op advies van de commissie onderzoek geloofsbrieven worden de wethouders geïnstalleerd. De wethouders leggen aan de voorzitter de eed dan wel de belofte af. Ad 5a. t/m c. Unaniem benoemd. Ad 6. Conform besloten.

  De heer Lammers voegt zich om 20.00 uur bij de vergadering.
  Mevrouw Van Dam verlaat na de eerste termijn (om 20.45 uur) de vergadering.

  Ad 1. Stemverklaringen PCG en VVD.
  Ad 2a. t/m e. Stemverklaring D66.
  Ad 3. Stemverklaringen VVD en PvdA.
  Ad 6. Stemverklaring PvdD.


  00:24:21 - 00:31:55 - A. Warmer
  00:31:57 - 00:32:04 - J. de Boer
  00:32:07 - 00:38:34 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:38:34 - 00:38:49 - J. de Boer
  00:38:54 - 00:45:56 - A.W. Zwarteveen
  00:45:56 - 00:46:19 - J. de Boer
  00:46:25 - 00:47:54 - N.A.W. van Dam
  00:47:54 - 00:48:04 - J. de Boer
  00:48:11 - 00:59:17 - A. van Zijl-Hoek
  00:59:19 - 00:59:28 - J. de Boer
  00:59:29 - 00:59:37 - H. Zaaijer
  00:59:37 - 00:59:41 - J. de Boer
  00:59:41 - 00:59:45 - H. Zaaijer
  00:59:45 - 00:59:52 - J. de Boer
  00:59:52 - 01:01:23 - H. Zaaijer
  01:01:23 - 01:01:25 - J. de Boer
  01:01:25 - 01:01:58 - H. Zaaijer
  01:01:58 - 01:02:02 - J. de Boer
  01:02:02 - 01:02:10 - Interruptie
  01:02:10 - 01:02:12 - J. de Boer
  01:02:13 - 01:02:17 - H. Zaaijer
  01:02:18 - 01:02:18 - Seat 29
  01:02:27 - 01:06:23 - M. Bettink-Pierik
  01:06:23 - 01:06:36 - J. de Boer
  01:06:36 - 01:06:48 - S. van Alfen
  01:06:48 - 01:06:50 - J. de Boer
  01:06:50 - 01:08:11 - S. van Alfen
  01:08:11 - 01:08:13 - J. de Boer
  01:08:14 - 01:09:01 - A. Warmer
  01:09:01 - 01:09:03 - J. de Boer
  01:09:03 - 01:15:04 - S. van Alfen
  01:15:04 - 01:15:06 - J. de Boer
  01:15:06 - 01:15:36 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:15:36 - 01:15:38 - J. de Boer
  01:15:38 - 01:15:55 - S. van Alfen
  01:15:56 - 01:16:01 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:16:01 - 01:16:01 - J. de Boer
  01:16:01 - 01:16:30 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:16:30 - 01:16:31 - J. de Boer
  01:16:32 - 01:16:52 - S. van Alfen
  01:16:52 - 01:16:52 - J. de Boer
  01:16:52 - 01:18:06 - S. van Alfen
  01:18:10 - 01:18:33 - J. de Boer
  01:18:35 - 01:20:02 - A.W. Zwarteveen
  01:20:02 - 01:20:04 - J. de Boer
  01:20:04 - 01:20:19 - H. Zaaijer
  01:20:22 - 01:20:34 - J. de Boer
  01:20:34 - 01:21:41 - H. Zaaijer
  01:21:42 - 01:21:47 - J. de Boer
  01:21:54 - 01:26:14 - A. Warmer
  01:26:15 - 01:26:31 - J. de Boer
  01:26:31 - 01:28:12 - M. Bettink-Pierik
  01:28:14 - 01:28:57 - J. de Boer
  01:28:57 - 01:29:02 - A. van Zijl-Hoek
  01:29:02 - 01:29:02 - J. de Boer
  01:29:02 - 01:29:39 - C. van Bijl
  01:29:39 - 01:29:40 - J. de Boer
  01:29:40 - 01:29:41 - C. van Bijl
  01:29:41 - 01:29:45 - J. de Boer
  01:29:46 - 01:30:04 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:30:05 - 01:30:09 - J. de Boer
  01:30:09 - 01:30:24 - A. van Zijl-Hoek
  01:30:24 - 01:31:10 - J. de Boer
  01:31:10 - 01:31:35 - A. van Zijl-Hoek
  01:31:35 - 01:32:09 - J. de Boer
  01:32:09 - 01:32:17 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:32:17 - 01:32:28 - J. de Boer
  01:32:28 - 01:32:42 - A. Warmer
  01:32:44 - 01:34:23 - J. de Boer
  01:47:27 - 01:47:28 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:47:28 - 01:47:32 - J. de Boer
  01:47:34 - 01:48:38 - N.H.A.F. van Doremalen
  01:48:40 - 01:49:21 - J. de Boer
  01:49:22 - 01:52:13 - Interruptie
  01:52:13 - 01:52:34 - J. de Boer
  01:52:40 - 01:54:36 - P.A.J.M. van den Hurk
  01:54:36 - 01:54:49 - J. de Boer
  01:54:49 - 01:57:19 - J.P. Neven
  01:57:19 - 01:57:32 - J. de Boer
  01:57:32 - 02:01:27 - H.N.G. Wiendels
  02:01:27 - 02:02:20 - J. de Boer
  02:02:21 - 02:02:38 - A. Warmer
  02:02:38 - 02:03:01 - J. de Boer
  02:03:01 - 02:03:02 - A.W. Zwarteveen
  02:03:02 - 02:03:15 - J. de Boer
  02:07:20 - 02:07:23 - N.H.A.F. van Doremalen
  02:07:24 - 02:07:26 - J. de Boer
  02:07:26 - 02:07:43 - N.H.A.F. van Doremalen
  02:07:43 - 02:07:55 - J. de Boer
  02:09:43 - 02:09:50 - Interruptie
  02:09:50 - 02:10:12 - J. de Boer
  02:13:31 - 02:13:45 - C. van Bijl
  02:14:04 - 02:15:20 - J. de Boer
  02:19:00 - 02:19:16 - C. van Bijl
  02:19:17 - 02:19:18 - Seat 3
  02:19:34 - 02:20:39 - J. de Boer
  02:20:40 - 02:20:41 - Interruptie
  02:20:51 - 02:21:24 - J. de Boer
  02:24:09 - 02:24:22 - C. van Bijl
  02:24:39 - 02:24:42 - Seat 3
  02:24:45 - 02:25:37 - J. de Boer
  02:27:18 - 02:27:32 - A.W. Zwarteveen
  02:27:33 - 02:27:55 - J. de Boer
  02:27:55 - 02:28:02 - S. van Alfen
  02:29:23 - 02:31:11 - J. de Boer
 • 6

  Besluit
  De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering.