Voorbespreking I

dinsdag 19 oktober 2021 19:00 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
S. van Alfen
Toelichting:

De voorlopige agenda is vastgesteld door de agendacommissie.

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:01:25 - 00:01:29 - Seat 31
  00:06:44 - 00:08:26 - Seat 1
 • 1.1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom
 • 1.2

  Op 12 oktober is een inspreekavond geweest over het raadsvoorstel ombuigingen. Alle inspreekreacties zijn toegevoegd aan de website.
  Mevrouw T.  Holst komt namens Theater Heerenlogement inspreken over behoud Markt 31 (agendapunt 1.4.1)


  Besluit
  Mevrouw Holst spreekt in over het behoud van Markt 31.

  00:08:28 - 00:08:29 - Seat 1
  00:08:33 - 00:12:08 - Seat 31
  00:12:08 - 00:12:17 - Seat 1
  00:12:17 - 00:12:21 - Seat 31
  00:12:21 - 00:13:14 - Seat 18
  00:13:15 - 00:13:17 - Seat 1
  00:13:17 - 00:13:58 - Seat 31
  00:13:58 - 00:14:01 - Seat 1
  00:14:01 - 00:14:02 - Seat 31
  00:14:02 - 00:14:39 - Seat 18
  00:14:39 - 00:14:40 - Seat 1
  00:14:40 - 00:14:50 - Seat 31
  00:14:50 - 00:14:57 - Seat 1
  00:14:58 - 00:15:13 - Seat 20
  00:15:13 - 00:15:16 - Seat 1
  00:15:16 - 00:15:33 - Seat 31
  00:15:33 - 00:15:37 - Seat 1
  00:15:37 - 00:15:44 - Seat 20
  00:15:44 - 00:15:50 - Seat 1
  00:15:51 - 00:16:12 - Seat 4
  00:16:13 - 00:16:13 - Seat 31
  00:16:13 - 00:16:14 - Seat 1
  00:16:14 - 00:16:50 - Seat 31
  00:16:50 - 00:16:55 - Seat 1
  00:16:55 - 00:17:35 - Seat 26
  00:17:35 - 00:17:36 - Seat 1
  00:17:36 - 00:18:01 - Seat 31
  00:18:01 - 00:18:01 - Seat 1
 • 1.3
 • 1.4
 • 1.4.1

  In dit voorstel is naar een oplossing gezocht om de tekorten in de programmabegroting op te lossen. Hierbij is rekening gehouden met het toekomstprofiel van de gemeente Buren. Het voorstel is voor 75 procent gericht op bezuinigingen in onze bedrijfsvoering. Daarbij wordt voorgesteld in het sociaal domein te investeren om op termijn efficiënter en preventief aan de slag te kunnen. Tot slot wordt er in dit voorstel ook gekozen om de lasten van inwoners en ondernemers licht te verhogen met als doel te investeren in wonen en economie. U wordt gevraagd dit voorstel aan te nemen zodat deze kan worden opgenomen in een Begrotingswijziging 2022, nummer 1, die bij de behandeling van het Raadsvoorstel Meerjarenbegroting 2022-2025 betrokken wordt.  Voorgesteld besluit

  1. De ombuigingen door te voeren zoals opgenomen in bijlage 3,
  1a. voor het jaar 2022 een bedrag van € 878.955;
  1b. voor het jaar 2023 een bedrag van € 1.853.420;
  1c. voor het jaar 2024 een bedrag van € 3.453.202;
  1d. voor het jaar 2025 een bedrag van € 3.508.202.
  2. De (financiële) ombuigingen op te nemen in een Begrotingswijziging 2022,v  nummer 1, die bij de behandeling van het Raadsvoorstel  Meerjarenbegroting 2022-2025 betrokken wordt


  Besluit
  Dit voorstel als bespreekstuk agenderen voor de raadsvergadering van 26 oktober 2021.

  Er zijn de volgende toezeggingen gedaan:

  1. Het amendement van 11 mei 2021 over IHP is niet verwerkt in de begroting 2022. Het college komt met een schriftelijke rapportage en een begrotingswijziging 2022, nummer 2
  2. De (beleids)vragen uit de groslijst van de fractie Van Dam worden schriftelijk beantwoord.
  3  De begroting in 1 oogopslag wordt aangepast op omissies.
  4 Een schriftelijke rapportage over de te verwachten kosten van het verwijderen van hondenpoep door de avri
  5 Een analyse op de hoofdlijnen en de rode draden van ZBB om de samenhang van de verschillende groslijsten aan te tonen.

  De raad het proces van de totstandkoming van de ZBB nog wil evalueren.


  Toezeggingen
  Titel
  Analyse groslijsten ZBB
  Begroting in 1 oogopslag
  Kosten IHP in begroting 2022
  Kosten verwijderen hondenpoep
  Vragen groslijst Van Dam

  00:20:59 - 00:25:11 - Seat 31
  00:25:12 - 00:26:01 - Seat 1
  00:26:01 - 00:29:21 - Seat 11
  00:29:21 - 00:29:24 - Seat 1
  00:29:26 - 00:32:29 - Seat 13
  00:32:29 - 00:32:38 - Seat 1
  00:32:38 - 00:34:27 - Seat 15
  00:34:27 - 00:34:36 - Seat 1
  00:34:36 - 00:35:19 - Seat 9
  00:35:20 - 00:35:31 - Seat 1
  00:35:31 - 00:38:48 - Seat 4
  00:38:49 - 00:38:59 - Seat 1
  00:39:01 - 00:45:25 - Seat 18
  00:45:25 - 00:45:35 - Seat 1
  00:45:35 - 00:47:43 - Seat 18
  00:47:44 - 00:47:46 - Seat 1
  00:47:46 - 00:54:54 - Seat 20
  00:54:54 - 00:54:57 - Seat 1
  00:54:57 - 00:55:11 - Seat 13
  00:55:11 - 00:55:16 - Seat 20
  00:55:16 - 00:55:18 - Seat 13
  00:55:19 - 00:55:39 - Seat 20
  00:55:39 - 00:55:56 - Seat 1
  00:55:57 - 01:04:28 - Seat 26
  01:04:28 - 01:04:39 - Seat 1
  01:04:39 - 01:04:41 - Seat 26
  01:04:41 - 01:05:15 - Seat 18
  01:05:15 - 01:05:16 - Seat 1
  01:05:16 - 01:05:17 - Seat 18
  01:05:17 - 01:05:23 - Seat 1
  01:05:24 - 01:05:27 - Seat 20
  01:05:27 - 01:06:18 - Seat 1
  01:06:18 - 01:06:27 - Seat 18
  01:06:28 - 01:06:48 - Seat 1
  01:21:29 - 01:21:30 - Seat 4
  01:32:17 - 01:32:32 - Seat 1
  01:32:51 - 01:41:18 - Seat 31
  01:41:20 - 01:41:27 - Seat 1
  01:41:52 - 01:48:39 - Seat 31
  01:48:40 - 01:49:12 - Seat 1
  01:49:13 - 02:00:38 - Seat 31
  02:00:38 - 02:01:20 - Seat 1
  02:01:20 - 02:02:25 - Seat 15
  02:02:25 - 02:02:31 - Seat 1
  02:02:33 - 02:04:56 - Seat 18
  02:04:57 - 02:05:05 - Seat 1
  02:05:05 - 02:05:52 - Seat 18
  02:05:53 - 02:05:57 - Seat 1
  02:05:58 - 02:06:02 - Seat 11
  02:06:02 - 02:07:29 - Seat 1
  02:07:29 - 02:09:10 - Seat 20
  02:09:12 - 02:09:14 - Seat 1
  02:09:14 - 02:09:39 - Seat 15
  02:09:39 - 02:09:49 - Seat 1
  02:09:49 - 02:09:50 - Seat 15
  02:09:50 - 02:09:53 - Seat 1
  02:09:53 - 02:12:03 - Seat 26
  02:12:03 - 02:12:05 - Seat 1
  02:12:06 - 02:13:20 - Seat 18
  02:13:20 - 02:13:27 - Seat 1
  02:13:27 - 02:14:40 - Seat 4
  02:14:40 - 02:14:41 - Seat 1
  02:14:41 - 02:15:36 - Seat 13
  02:15:37 - 02:15:39 - Seat 1
  02:15:40 - 02:16:20 - Seat 11
  02:16:20 - 02:16:33 - Seat 1
  02:16:34 - 02:17:19 - Seat 18
  02:17:19 - 02:17:20 - Seat 1
  02:17:20 - 02:17:53 - Seat 18
  02:17:54 - 02:18:29 - Seat 1
  02:18:30 - 02:18:49 - Seat 13
  02:18:50 - 02:19:02 - Seat 1
  02:19:03 - 02:22:27 - Seat 18
  02:22:30 - 02:22:42 - Seat 1
  02:22:42 - 02:23:07 - Seat 9
  02:23:08 - 02:23:12 - Seat 1
  02:23:12 - 02:27:12 - Seat 11
  02:27:12 - 02:27:13 - Seat 1
  02:27:13 - 02:27:20 - Seat 11
  02:27:20 - 02:27:31 - Seat 1
  02:27:31 - 02:30:02 - Seat 18
  02:30:03 - 02:30:15 - Seat 1
  02:30:15 - 02:31:00 - Seat 26
  02:31:00 - 02:31:24 - Seat 1
  02:48:03 - 02:54:52 - Seat 31
  02:54:52 - 02:54:56 - Seat 1
  02:54:56 - 02:55:07 - Seat 31
  02:55:07 - 02:55:08 - Seat 15
  02:55:08 - 02:55:09 - Seat 1
  02:55:09 - 02:55:28 - Seat 15
  02:55:28 - 02:55:34 - Seat 1
  02:55:34 - 02:56:27 - Seat 18
  02:56:27 - 02:56:29 - Seat 1
  02:56:29 - 02:56:37 - Seat 20
  02:56:37 - 02:56:38 - Seat 1
  02:56:38 - 02:56:40 - Seat 20
  02:56:40 - 02:56:57 - Seat 1
  02:56:58 - 02:57:33 - Seat 31
  02:57:34 - 02:57:35 - Seat 1
  02:57:35 - 02:57:50 - Seat 20
  02:57:50 - 02:57:51 - Seat 1
  02:57:51 - 02:57:59 - Seat 31
  02:57:59 - 02:58:00 - Seat 1
  02:58:00 - 02:58:35 - Seat 11
  02:58:35 - 02:58:36 - Seat 31
  02:58:36 - 02:58:38 - Seat 1
  02:58:38 - 02:58:48 - Seat 31
  02:58:49 - 02:59:01 - Seat 1
  02:59:39 - 03:01:49 - Seat 31
  03:01:49 - 03:01:54 - Seat 1
  03:01:54 - 03:02:28 - Seat 11
  03:02:29 - 03:03:01 - Seat 31
  03:03:01 - 03:03:14 - Seat 1
  03:03:33 - 03:04:54 - Seat 31
  03:04:55 - 03:04:58 - Seat 1
  03:04:58 - 03:05:16 - Seat 18
  03:05:16 - 03:05:17 - Seat 1
  03:05:17 - 03:05:33 - Seat 31
  03:05:34 - 03:07:55 - Seat 1
 • 1.5
 • 1.6

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur.