Voorbespreking

dinsdag 1 december 2020 19:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
G.J.D. van Zetten

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 1.1

  Installatie burgerlid CDA: W.B. Lassche


  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom, ook de luisteraars thuis. Hij deelt mede dat aan het begin van deze vergadering een burgerraadslid geïnstalleerd zal worden door burgemeester J. de Boer. Het betreft de heer W.B. Lassche, die namens het CDA tot burgerraadslid wordt benoemd. Burgemeester De Boer gaat over tot het afnemen van de belofte.

  00:02:50 - 00:03:11 - Seat 1
  00:03:19 - 00:05:17 - Seat 31
  00:05:21 - 00:06:37 - Seat 1
 • 1.2

  Besluit
  De heer G. de Kruijff spreekt in over agendapunt 1.7 Zon en wind beleidsplan 2020. De inspreeknotitie is als bijlage bij agendapunt 1.7 gevoegd.

  00:07:07 - 00:07:22 - Seat 1
  00:09:17 - 00:13:50 - Seat 29
  00:13:50 - 00:14:00 - Seat 1
  00:14:00 - 00:14:14 - Seat 4
  00:14:14 - 00:15:07 - Seat 29
  00:15:14 - 00:15:36 - Seat 26
  00:15:38 - 00:16:54 - Seat 29
  00:17:24 - 00:18:41 - Seat 1
 • 1.3


  Besluit
  De besluitenlijst van de Voorbespreking van 27 oktober 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 1.4


  Voorgesteld besluit

  De actualisatie van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed 2021 tot en met 2035 vast te stellen.


  Besluit
  De vergadering adviseert het Beheerplan en het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2020. < input id="squire-selection-start" type="hidden">< input id="squire-selection-start" type="hidden">

  00:18:47 - 00:19:39 - Seat 31
  00:19:39 - 00:19:52 - Seat 1
  00:19:52 - 00:20:15 - Seat 4
  00:20:15 - 00:20:20 - Seat 1
  00:20:20 - 00:21:31 - Seat 9
  00:21:36 - 00:24:09 - Seat 13
  00:24:15 - 00:25:03 - Seat 16
  00:25:03 - 00:25:05 - Seat 1
  00:25:05 - 00:26:42 - Seat 18
  00:26:42 - 00:26:52 - Seat 1
  00:27:05 - 00:37:21 - Seat 31
  00:37:21 - 00:37:29 - Seat 1
  00:37:29 - 00:38:10 - Seat 4
  00:38:11 - 00:38:15 - Seat 1
  00:38:15 - 00:39:19 - Seat 9
  00:39:20 - 00:39:25 - Seat 1
  00:39:26 - 00:40:16 - Seat 18
  00:40:16 - 00:40:20 - Seat 1
  00:40:21 - 00:41:05 - Seat 13
  00:41:05 - 00:41:11 - Seat 1
  00:41:11 - 00:44:14 - Seat 31
  00:44:14 - 00:44:18 - Seat 1
  00:44:18 - 00:44:21 - Seat 31
  00:44:21 - 00:44:24 - Seat 1
  00:44:24 - 00:47:36 - Seat 31
  00:47:36 - 00:47:42 - Seat 1
  00:47:42 - 00:47:44 - Seat 31
  00:47:44 - 00:47:47 - Seat 1
  00:47:47 - 00:49:03 - Seat 4
  00:49:03 - 00:49:03 - Seat 31
  00:49:03 - 00:49:06 - Seat 1
  00:49:06 - 00:49:09 - Seat 31
  00:49:09 - 00:49:21 - Seat 1
  00:49:21 - 00:50:05 - Seat 31
  00:50:05 - 00:50:07 - Seat 1
  00:50:46 - 00:51:22 - Seat 7
  00:51:23 - 00:51:25 - Seat 1
  00:51:25 - 00:52:09 - Seat 31
  00:52:11 - 00:52:13 - Seat 1
  00:52:13 - 00:52:33 - Seat 7
  00:52:33 - 00:52:38 - Seat 1
  00:52:38 - 00:52:47 - Seat 4
  00:52:48 - 00:52:49 - Seat 1
  00:52:50 - 00:53:47 - Seat 18
  00:53:47 - 00:53:50 - Seat 1
  00:53:50 - 00:54:26 - Seat 31
  00:54:27 - 00:55:13 - Seat 1
 • 1.5


  Voorgesteld besluit

  1. Het Woningprogramma 2020 – 2030 vast te stellen waarbij we inzetten op de 4 strategische pijlers:
  - Meer diversiteit in de woningvoorraad met behoud van ‘dorpse’ kwaliteiten.
  - Bouwen voor de jongere doelgroep.
  - Bouwen voor de oudere doelgroep.
  - Aandacht voor betaalbaarheid en vernieuwing van de sociale voorraad huurwoningen.
  2. De ambitie vast te stellen voor de bouw van 1400 woningen in de periode 2020 – 2030.
  3. Het minimale aantal te realiseren sociale huurwoningen te stellen op 20% van het aantal opgeleverde woningen en te streven naar de bouw van 30% sociale huurwoningen
  (inclusief verkoop van 10 – 15 sociale huurwoningen per jaar).
  4. Het minimale aantal te realiseren goedkope koopwoningen < €300.000 vast te stellen op 30% van het aantal opgeleverde woningen.
  5. Binnen het totaal aantal te realiseren goedkope koopwoningen uit te gaan van de volgende onderverdeling waarbij het gaat om een volledige woning:
  - streven naar 2% < €150.000 v.o.n.;
  - 4% €150.000 - €185.000 v.o.n.;
  - 9% €185.000 - €225.000 v.o.n.;
  - 14% €225.000 - €300.000 v.o.n.
  6. De ambitie uit te spreken om te streven naar de realisatie van 30 – 40% bijzondere woonconcepten in de nieuwe plannen.
  7. Het totaal aantal te realiseren woningen per deelgebied vast te stellen op:
  - Deelgebied Beusichem: 15 -25%
  - Deelgebied Buren: 20 – 30%
  - Deelgebied Maurik: 10 – 20%
  - Deelgebied Lienden: 24- 34%
  - Buitengebied: 6 - 16%
  8. Het Woningprogramma als één van de bouwstenen te zien van de Omgevingsvisie.
  9. Te streven naar een evenwichtige verdeling van woningaantallen en –types binnen de kernen in de deelgebieden.
  10. Elke twee jaar de vastgestelde kaders te evalueren.


  Besluit
  De vergadering adviseert het voorstel tot vaststelling van het Woningbouwprogramma 2020 - 2030 als bespreekstuk te agenderen voor de Besluitraad van 15 december 2020. Toezeggingen van wethouder Neven namens het college: 1\. in januari 2021 zal een voorstel aangeboden worden over startersleningen 2\. Sociale huurwoningen zullen bij voorkeur toegewezen worden aan inwoners van de kernen van Buren\. 3\. Een vraag van mevrouw Zwart\-van Kessel over de toewijzingsnormen zal schriftelijk beantwoord worden\.

  00:55:18 - 00:55:50 - Seat 31
  00:55:52 - 00:55:58 - Seat 1
  00:55:59 - 00:58:28 - Seat 18
  00:58:28 - 00:58:31 - Seat 1
  00:58:36 - 01:02:48 - Seat 7
  01:02:49 - 01:02:53 - Seat 1
  01:02:53 - 01:03:58 - Seat 4
  01:03:58 - 01:04:01 - Seat 1
  01:04:02 - 01:06:18 - Seat 26
  01:06:18 - 01:06:22 - Seat 1
  01:06:23 - 01:07:44 - Seat 22
  01:07:44 - 01:07:49 - Seat 1
  01:07:49 - 01:09:08 - Seat 10
  01:09:08 - 01:09:10 - Seat 1
  01:09:10 - 01:10:44 - Seat 9
  01:10:44 - 01:10:47 - Seat 1
  01:10:47 - 01:11:23 - Seat 7
  01:11:23 - 01:11:29 - Seat 1
  01:11:40 - 01:20:44 - Seat 31
  01:20:44 - 01:20:46 - Seat 1
  01:20:47 - 01:21:03 - Seat 7
  01:21:03 - 01:21:03 - Seat 31
  01:21:03 - 01:21:04 - Seat 1
  01:21:04 - 01:21:33 - Seat 31
  01:21:34 - 01:21:35 - Seat 1
  01:21:36 - 01:21:48 - Seat 4
  01:21:49 - 01:21:50 - Seat 1
  01:21:50 - 01:29:07 - Seat 31
  01:29:08 - 01:29:17 - Seat 1
  01:29:25 - 01:30:24 - Seat 31
  01:30:24 - 01:30:32 - Seat 1
  01:30:32 - 01:33:48 - Seat 18
  01:33:48 - 01:34:07 - Seat 1
  01:34:07 - 01:35:51 - Seat 26
  01:35:51 - 01:35:54 - Seat 1
  01:35:54 - 01:36:47 - Seat 22
  01:36:48 - 01:36:51 - Seat 1
  01:36:51 - 01:37:11 - Seat 26
  01:37:11 - 01:37:17 - Seat 1
  01:37:17 - 01:37:32 - Seat 4
  01:37:32 - 01:37:36 - Seat 1
  01:37:38 - 01:40:31 - Seat 7
  01:40:32 - 01:40:34 - Seat 1
  01:40:34 - 01:41:39 - Seat 10
  01:41:39 - 01:41:44 - Seat 1
  01:41:44 - 01:42:09 - Seat 18
  01:42:09 - 01:42:14 - Seat 1
  01:42:20 - 01:48:22 - Seat 31
  01:48:22 - 01:48:24 - Seat 1
  01:48:25 - 01:48:44 - Seat 26
  01:48:44 - 01:52:28 - Seat 31
  01:52:28 - 01:52:30 - Seat 1
  01:52:30 - 01:52:47 - Seat 7
  01:52:48 - 01:54:19 - Seat 31
  01:54:19 - 01:54:21 - Seat 1
  01:54:21 - 01:54:25 - Seat 31
  01:54:25 - 01:54:26 - Seat 1
  01:54:26 - 01:54:40 - Seat 7
  01:54:41 - 01:54:42 - Seat 1
  01:54:54 - 01:54:58 - Seat 31
  01:54:58 - 01:54:59 - Seat 1
  01:54:59 - 01:55:22 - Seat 18
  01:55:22 - 01:55:23 - Seat 1
  01:55:23 - 01:56:14 - Seat 31
  01:56:14 - 01:56:29 - Seat 1
  01:56:29 - 01:56:39 - Seat 26
  01:56:39 - 01:56:49 - Seat 1
 • 1.6


  Voorgesteld besluit

  1 In te stemmen met de voorgestelde aanpak voor het plaatsen van gebundelde,
  maatschappelijke en specifieke laadpalen in de openbare ruimte van de gemeente
  Buren.
  2 Daarbij uit te gaan van een voorkeur voor een concessiemodel en te zorgen voor ruimte
  voor innovatie.


  Besluit
  De vergadering adviseert het voorstel over het Laadpalen Beleidsplan Buren als bespreekstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 december 2020. Toezeggingen: 1\. de inwoners zullen actief benaderd worden voor participatie\. 2\. in de concessie zullen voorwaarden gesteld worden\.

  02:09:27 - 02:10:16 - Seat 31
  02:10:17 - 02:10:22 - Seat 1
  02:10:22 - 02:14:41 - Seat 7
  02:14:42 - 02:14:46 - Seat 1
  02:14:46 - 02:20:15 - Seat 9
  02:20:15 - 02:20:19 - Seat 1
  02:20:20 - 02:22:31 - Seat 18
  02:22:31 - 02:22:34 - Seat 1
  02:22:34 - 02:25:39 - Seat 4
  02:25:39 - 02:25:44 - Seat 1
  02:25:44 - 02:27:11 - Seat 13
  02:27:11 - 02:27:14 - Seat 1
  02:27:14 - 02:27:57 - Seat 26
  02:27:57 - 02:28:00 - Seat 1
  02:28:00 - 02:30:14 - Seat 22
  02:30:14 - 02:30:20 - Seat 1
  02:30:27 - 02:42:14 - Seat 31
  02:42:14 - 02:42:16 - Seat 1
  02:42:16 - 02:42:17 - Seat 31
  02:42:17 - 02:42:38 - Seat 4
  02:42:38 - 02:42:39 - Seat 1
  02:42:39 - 02:43:04 - Seat 31
  02:43:07 - 02:43:08 - Seat 1
  02:43:08 - 02:43:27 - Seat 9
  02:43:27 - 02:43:28 - Seat 1
  02:43:28 - 02:43:29 - Seat 9
  02:43:30 - 02:46:48 - Seat 31
  02:46:48 - 02:46:50 - Seat 1
  02:46:51 - 02:47:01 - Seat 26
  02:47:01 - 02:47:26 - Seat 31
  02:47:26 - 02:47:33 - Seat 1
  02:47:33 - 02:48:00 - Seat 4
  02:48:00 - 02:48:30 - Seat 31
  02:48:30 - 02:48:40 - Seat 1
  02:48:40 - 02:49:06 - Seat 31
  02:49:06 - 02:49:08 - Seat 1
  02:49:08 - 02:49:10 - Seat 31
  02:49:10 - 02:49:12 - Seat 1
  02:49:12 - 02:49:26 - Seat 26
  02:49:27 - 02:52:05 - Seat 31
  02:52:05 - 02:52:05 - Seat 1
  02:52:05 - 02:52:18 - Seat 31
  02:52:19 - 02:52:29 - Seat 1
  02:52:29 - 02:52:44 - Seat 4
  02:52:44 - 02:52:48 - Seat 1
  02:52:50 - 02:56:29 - Seat 7
  02:56:30 - 02:56:33 - Seat 1
  02:56:33 - 02:57:48 - Seat 9
  02:57:48 - 02:57:52 - Seat 1
  02:57:52 - 02:58:16 - Seat 18
  02:58:16 - 02:58:18 - Seat 1
  02:58:18 - 02:58:39 - Seat 26
  02:58:40 - 02:58:43 - Seat 1
  02:58:43 - 02:59:08 - Seat 7
  02:59:09 - 02:59:11 - Seat 1
  02:59:12 - 03:00:06 - Seat 22
  03:00:06 - 03:00:13 - Seat 1
  03:00:13 - 03:04:28 - Seat 31
  03:04:28 - 03:04:29 - Seat 1
  03:04:29 - 03:04:32 - Seat 31
  03:04:32 - 03:05:09 - Seat 7
  03:05:10 - 03:05:11 - Seat 1
  03:05:11 - 03:05:26 - Seat 31
  03:05:26 - 03:05:37 - Seat 1
  03:05:37 - 03:05:53 - Seat 31
  03:07:30 - 03:08:21 - Seat 1
 • 1.7


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen
  1:  De grootschalige ontwikkelingen te concentreren aan de zuidrand van onze gemeente met de zoekgebieden A15 en Energiepark Medel. De plaatsing in
       deze zoekgebieden te maximeren tot de hoogte van de RES 1.0 opgave (met een marge van +10%).
  2:  Lokale en innovatieve initiatieven voor zonne-energie tot maximaal 25 hectares buiten de zoekgebieden mogelijk te maken.
  3:  Dat het college de volgende beleidskaders uitwerkt en vaststelt:
       A. De verplichting om grotere dakoppervlakten bij nieuwbouw direct te voorzien van zonnepanelen.
       B. Het versoepelen van vergunningsverlening voor het plaatsen van zonnepanelen op/bij monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten.
       C. Het mogelijk maken van lokale initiatieven buiten de zoekgebieden.
       D. Het plaatsen van panelen in de tuin of op het erf.
       E. Een pilot voor (passende) windmolens bij bedrijven.
       F. Een pilot voor innovatieve (passende) windmolens bij woonhuizen.
       G. Een beleidsregel voor de inpassing van zonnevelden.
  4:  Dat het college de volgende beleidskaders uitwerkt in een raadsvoorstel:
       A. Een stimuleringsbeleid voor zon op dak “eigen woningen”.
       B  Financiële stimuleringsmaatregelen als een duurzaamheidsfonds en een revolving fund duurzaamheid.


  Besluit
  De vergadering adviseert het agendapunt Zon en wind beleidsplan 2020 als bespreekpunt te agenderen voor de Besluitraad van 15 december 2020.

  03:08:21 - 03:12:40 - Seat 10
  03:12:40 - 03:12:42 - Seat 1
  03:12:44 - 03:18:55 - Seat 7
  03:18:56 - 03:18:59 - Seat 1
  03:18:59 - 03:21:25 - Seat 9
  03:21:25 - 03:21:27 - Seat 1
  03:21:27 - 03:24:30 - Seat 4
  03:24:31 - 03:24:34 - Seat 1
  03:24:35 - 03:27:03 - Seat 22
  03:27:03 - 03:27:04 - Seat 1
  03:27:07 - 03:29:22 - Seat 18
  03:29:22 - 03:29:26 - Seat 1
  03:29:26 - 03:29:30 - Seat 18
  03:29:30 - 03:29:31 - Seat 1
  03:29:32 - 03:30:11 - Seat 10
  03:30:11 - 03:30:16 - Seat 1
  03:30:26 - 03:33:33 - Seat 31
  03:33:33 - 03:33:47 - Seat 1
  03:33:47 - 03:34:19 - Seat 7
  03:34:19 - 03:37:53 - Seat 31
  03:37:53 - 03:38:03 - Seat 1
  03:38:03 - 03:38:30 - Seat 4
  03:38:30 - 03:38:32 - Seat 1
  03:38:32 - 03:38:51 - Seat 31
  03:38:51 - 03:39:29 - Seat 1
  03:39:29 - 03:39:41 - Seat 31
  03:39:41 - 03:39:51 - Seat 1
  03:39:51 - 03:40:35 - Seat 7
  03:40:35 - 03:40:36 - Seat 1
  03:40:36 - 03:41:28 - Seat 31
  03:41:28 - 03:41:43 - Seat 1
  03:41:43 - 03:43:57 - Seat 31
  03:43:57 - 03:44:08 - Seat 1
  03:44:08 - 03:44:33 - Seat 7
  03:44:33 - 03:44:34 - Seat 1
  03:44:34 - 03:57:07 - Seat 31
  03:57:10 - 03:57:17 - Seat 1
  03:57:17 - 03:59:40 - Seat 10
  03:59:40 - 03:59:42 - Seat 1
  03:59:43 - 04:01:54 - Seat 7
  04:01:55 - 04:01:57 - Seat 1
  04:01:57 - 04:02:29 - Seat 22
  04:02:29 - 04:02:32 - Seat 1
  04:02:32 - 04:03:41 - Seat 9
  04:03:42 - 04:03:43 - Seat 1
  04:03:44 - 04:07:18 - Seat 4
  04:07:19 - 04:07:24 - Seat 1
  04:07:24 - 04:08:51 - Seat 18
  04:08:51 - 04:08:55 - Seat 1
  04:08:55 - 04:08:58 - Seat 18
  04:08:58 - 04:08:59 - Seat 1
  04:08:59 - 04:09:26 - Seat 10
  04:09:26 - 04:09:49 - Seat 1
  04:09:49 - 04:09:53 - Seat 31
  04:09:53 - 04:10:15 - Seat 22
  04:10:15 - 04:10:17 - Seat 1
  04:10:17 - 04:16:35 - Seat 31
  04:16:42 - 04:16:44 - Seat 1
  04:16:44 - 04:17:05 - Seat 7
  04:17:05 - 04:18:17 - Seat 31
  04:18:17 - 04:18:17 - Seat 1
  04:18:17 - 04:18:40 - Seat 7
  04:18:41 - 04:18:41 - Seat 1
  04:18:41 - 04:18:48 - Seat 31
  04:18:48 - 04:18:50 - Seat 1
  04:18:50 - 04:18:54 - Seat 31
  04:18:54 - 04:19:43 - Seat 1
  04:19:43 - 04:20:40 - Seat 28
  04:20:40 - 04:21:01 - Seat 1
 • 1.8


  Besluit
  Omdat er nog laat deze dag antwoorden aan de stukken zijn toegevoegd wordt geadviseerd deze stukken als bespreekstukken te agenderen voor de Besluitraad van 15 december 2020.
 • 1.8.1


  Voorgesteld besluit

  1. de volgende heffingsverordeningen en tarieventabellen vast te stellen:
  - Verordening onroerende-zaakbelastingen 2021
  - Verordening hondenbelasting 2021
  - Verordening toeristenbelasting 2021
  - Tarief toeristenbelasting 2022
  - Verordening rioolheffing 2021
  - Verordening lijkbezorgingsrechten 2021 met bijbehorende tarieventabel
  - Verordening leges 2021 met bijbehorende tarieventabel;
  2. geen nieuwe belasting in te voeren;
  3. de hondenbelasting over een periode van 10 jaar af te schaffen.


  Besluit
  Agenderen als bespreekstuk voor de Besluitraad van 15 december 2020.
 • 1.8.2


  Voorgesteld besluit

  1. De Nota Kostenverhaal vast te stellen.
  2. De bestemmingsreserve ‘Omgevingsgerichte uitgaven en bovenplanse verevening’ in stand te houden, maar verdere specificatie in de bestedingsdoelen aan te brengen in lijn met de Nota Kostenverhaal.


  Besluit
  Dit agendapunt agenderen als bespreekstuk voor de Besluitraad van 15 december 2020.
 • 1.10

  Besluit
  Om 23.20 uur sluit de voorzitter de vergadering.