Voorbespreking

dinsdag 30 juni 2020 19:00 - 21:15
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
G.J.D. van Zetten

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  00:05:13 - 00:05:14 - Seat 31
  00:08:38 - 00:10:01 - Seat 2
 • 1.1

  Besluit
  De voorzitter geeft aan dat de her Van Alfen zich heeft afgemeld wegens ziekte. Hij neemt als vervanger het voorzitterschap op zich.

  00:10:06 - 00:11:22 - Seat 21
  00:11:23 - 00:11:33 - Seat 28
  00:11:35 - 00:13:06 - Seat 21
 • 1.2

  Besluit
  Het inspreken gaat deze keer vanwege de coronamaatregelen digitaal. Geen insprekers hebben zich gemeld.
 • 1.3
 • 1.4


  Voorgesteld besluit

  1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen.
  2. Het positieve rekeningresultaat van € 6.043.000 te storten in de Algemene reserve.
  3. Uit de Algemene reserve € 5.315.000 te onttrekken en te storten in een nieuw te vormen bestemmingsreserve risico grondexploitaties.
  4. Uit de Algemene reserve € 434.000 te onttrekken en te storten in de reserve overlopende posten en in 2020 beschikbaar te stellen conform de overhevelingsvoorstellen.
  5. Uit de Algemene Reserve € 237.000 te onttrekken en in 2020 conform het voorstel tot resultaatbestemming beschikbaar te stellen voor duurzaamheid.
  6. Het weerstandsvermogen vast te stellen op € 3.410.000.
  7. Het restant van de investeringsbudgetten ad. € 5.922.188 beschikbaar te stellen voor 2020.
  8. Begrotingswijziging nummer 09 van 2020 vast te stellen.


  Besluit
  De voorbespreking adviseert de agendacommissie dit voorstel als bespreekstuk op te nemen.

  Toezeggingen college:
  - overzicht verkoopontwikkelingen bedrijventerrein Doejenburg;
  - schriftelijke toelichting op de huidige situatie tekorten sociaal domein (inclusief ontwikkelingen vanwege de coronacrisis);
  - schriftelijke toelichting op de zogenaamde overloopposten (de diverse posten en de totstandkoming van de totaalbedragen) en de mogelijkheden voor de raad om hierop te kunnen sturen.


  Toezeggingen
  Titel
  Doejenburg, tekorten sociaal domein en overloopposten

  00:13:07 - 00:13:19 - Seat 2
  00:13:20 - 00:13:25 - Seat 9
  00:13:25 - 00:13:41 - Seat 2
  00:13:42 - 00:16:02 - Seat 4
  00:16:03 - 00:16:05 - Seat 2
  00:16:05 - 00:19:53 - Seat 9
  00:19:53 - 00:19:59 - Seat 2
  00:20:01 - 00:20:36 - Seat 22
  00:20:37 - 00:20:41 - Seat 2
  00:20:41 - 00:22:03 - Seat 27
  00:22:04 - 00:22:08 - Seat 2
  00:22:09 - 00:22:33 - Seat 12
  00:22:34 - 00:22:46 - Seat 2
  00:22:47 - 00:24:59 - Seat 21
  00:25:01 - 00:25:12 - Seat 4
  00:25:12 - 00:25:22 - Seat 21
  00:25:22 - 00:25:53 - Seat 31
  00:25:54 - 00:25:57 - Seat 2
  00:25:58 - 00:27:18 - Seat 21
  00:27:18 - 00:27:57 - Seat 31
  00:27:58 - 00:28:07 - Seat 2
  00:28:08 - 00:28:19 - Seat 21
  00:28:20 - 00:28:30 - Seat 9
  00:28:32 - 00:29:00 - Seat 21
  00:29:05 - 00:29:17 - Seat 2
  00:29:17 - 00:29:58 - Seat 21
  00:30:00 - 00:30:01 - Seat 2
  00:30:01 - 00:30:43 - Seat 9
  00:30:50 - 00:31:00 - Seat 21
  00:31:00 - 00:31:04 - Seat 9
  00:31:04 - 00:32:02 - Seat 21
  00:32:02 - 00:32:03 - Seat 31
  00:32:03 - 00:32:17 - Seat 9
  00:32:18 - 00:33:12 - Seat 31
  00:33:12 - 00:33:17 - Seat 21
  00:33:17 - 00:33:18 - Seat 2
  00:33:19 - 00:35:08 - Seat 21
  00:35:08 - 00:35:10 - Seat 2
  00:35:10 - 00:35:19 - Seat 27
  00:35:33 - 00:35:43 - Seat 2
  00:35:43 - 00:35:50 - Seat 27
  00:35:52 - 00:35:53 - Seat 2
  00:35:53 - 00:36:12 - Seat 21
  00:36:13 - 00:36:15 - Seat 2
  00:36:15 - 00:36:29 - Seat 9
  00:36:29 - 00:36:40 - Seat 2
  00:36:41 - 00:36:53 - Seat 31
  00:36:53 - 00:36:58 - Seat 9
  00:36:58 - 00:37:04 - Seat 31
  00:37:05 - 00:37:15 - Seat 28
  00:37:18 - 00:37:28 - Seat 21
  00:37:29 - 00:37:37 - Seat 28
  00:37:38 - 00:37:41 - Seat 9
  00:37:41 - 00:38:02 - Seat 28
  00:38:04 - 00:38:09 - Seat 2
  00:38:10 - 00:39:49 - Seat 15
  00:39:50 - 00:40:02 - Seat 2
  00:40:04 - 00:41:24 - Seat 4
  00:41:25 - 00:41:30 - Seat 2
  00:41:30 - 00:41:44 - Seat 27
  00:41:47 - 00:42:01 - Seat 28
  00:42:03 - 00:42:05 - Seat 2
  00:42:05 - 00:42:33 - Seat 12
  00:42:34 - 00:42:41 - Seat 2
  00:42:44 - 00:43:13 - Seat 21
  00:43:13 - 00:43:23 - Seat 4
  00:43:23 - 00:43:30 - Seat 21
  00:43:30 - 00:43:31 - Seat 4
  00:43:32 - 00:44:01 - Seat 2
  00:44:02 - 00:44:54 - Seat 28
  00:44:55 - 00:44:58 - Seat 2
  00:44:58 - 00:45:09 - Seat 12
  00:45:10 - 00:45:18 - Seat 28
  00:45:19 - 00:45:21 - Seat 2
  00:45:21 - 00:45:35 - Seat 21
  00:45:37 - 00:45:39 - Seat 2
  00:45:39 - 00:46:11 - Seat 16
  00:46:11 - 00:46:13 - Seat 2
  00:46:14 - 00:46:21 - Seat 9
  00:46:22 - 00:46:24 - Seat 2
 • 1.5


  Voorgesteld besluit

  1. De kaderbrief 2021 gemeente Buren vast te stellen en daarmee het technisch kader voor de begroting 2021.
  2. De nieuwe programma-indeling vast te stellen:
       1. Wonen, werk en recreatie
       2. Fysieke leefomgeving
       3. Sociaal domein
       4. Sport, welzijn en onderwijs
       5. Inwoners, bestuur en veiligheid
       6. Bedrijfsvoering, inclusief algemene dekkingsmiddelen.


  Besluit
  De voorbespreking adviseert de agendacommissie dit voorstel als bespreekstuk op te nemen.

  Het college geeft een korte toelichting.

  Toezeggingen college:
  - schriftelijke toelichting op de overgang van de oude programma-indeling naar de voorgestelde nieuwe indeling (hoe kan de raad verbanden leggen?);
  - schriftelijke toelichting op het schrappen van het zogenaamde informatiekwadrant.


  Toezeggingen
  Titel
  programma-indeling versus nieuwe indeling en schrappen informatiekwadrant

  00:50:22 - 00:50:36 - Seat 28
  00:50:37 - 00:50:50 - Seat 2
  00:50:50 - 00:52:13 - Seat 21
  00:52:14 - 00:52:33 - Seat 2
  00:52:35 - 00:53:22 - Seat 22
  00:53:23 - 00:53:26 - Seat 2
  00:53:28 - 00:56:18 - Seat 4
  00:56:19 - 00:56:22 - Seat 2
  00:56:24 - 00:56:54 - Seat 10
  00:56:55 - 00:57:02 - Seat 2
  00:57:02 - 00:57:27 - Seat 27
  00:57:27 - 00:57:30 - Seat 2
  00:57:31 - 00:59:25 - Seat 9
  00:59:26 - 00:59:28 - Seat 2
  00:59:29 - 01:01:25 - Seat 12
  01:01:25 - 01:01:28 - Seat 2
  01:01:29 - 01:01:45 - Seat 22
  01:01:46 - 01:01:49 - Seat 2
  01:01:49 - 01:02:07 - Seat 9
  01:02:08 - 01:02:16 - Seat 2
  01:02:16 - 01:02:17 - Seat 22
  01:02:23 - 01:02:31 - Seat 2
  01:02:32 - 01:06:19 - Seat 21
  01:06:19 - 01:06:21 - Seat 2
  01:06:21 - 01:06:34 - Seat 22
  01:06:34 - 01:06:35 - Seat 2
  01:06:37 - 01:06:50 - Seat 21
  01:06:52 - 01:06:56 - Seat 2
  01:06:56 - 01:07:15 - Seat 4
  01:07:16 - 01:07:24 - Seat 2
  01:07:25 - 01:07:37 - Seat 28
  01:07:38 - 01:07:45 - Seat 2
  01:07:46 - 01:12:44 - Seat 21
  01:12:46 - 01:12:50 - Seat 2
  01:12:50 - 01:13:00 - Seat 9
  01:13:00 - 01:13:04 - Seat 2
  01:13:04 - 01:13:12 - Seat 10
  01:13:13 - 01:13:16 - Seat 21
  01:13:18 - 01:13:24 - Seat 2
  01:13:24 - 01:18:20 - Seat 31
  01:18:20 - 01:18:21 - Seat 2
  01:18:22 - 01:19:09 - Seat 28
  01:19:10 - 01:19:13 - Seat 2
  01:19:14 - 01:19:55 - Seat 12
  01:19:56 - 01:19:58 - Seat 2
  01:19:58 - 01:20:32 - Seat 9
  01:20:33 - 01:20:34 - Seat 2
  01:20:35 - 01:21:38 - Seat 4
  01:21:38 - 01:21:45 - Seat 2
  01:21:45 - 01:23:08 - Seat 21
  01:23:09 - 01:23:31 - Seat 2
  01:23:32 - 01:24:09 - Seat 28
  01:24:14 - 01:24:34 - Seat 2
  01:27:38 - 01:27:47 - Seat 15
  01:27:47 - 01:28:00 - Seat 28
  01:28:01 - 01:28:16 - Seat 2
  01:28:17 - 01:28:47 - Seat 4
  01:28:50 - 01:29:06 - Seat 28
  01:29:06 - 01:29:12 - Seat 21
  01:29:12 - 01:29:33 - Seat 4
  01:29:33 - 01:29:51 - Seat 2
  01:29:52 - 01:30:06 - Seat 9
  01:30:06 - 01:30:09 - Seat 2
  01:30:09 - 01:30:49 - Seat 10
  01:30:49 - 01:30:52 - Seat 2
  01:30:52 - 01:32:20 - Seat 12
 • 1.6


  Voorgesteld besluit

  1. De herziene grondexploitaties per 1 januari 2020 vast te stellen en € 1.794.000 beschikbaar te stellen voor uitvoeringskosten en € 3.316.000 te ramen voor opbrengst grondverkopen.
  2. Het bedrijventerrein Doejenburg volledig in exploitatie te nemen en als gevolg daarvan de vrijval van de materiële vaste activa (€ 10,4 miljoen) en de voorziening Doejenburg (€ 10,1 miljoen) in de jaarstukken 2019 te verwerken.
  3. € 3.104.000 toe te voegen aan de voorziening verlies BT Doejenburg II en dit verwerken in de jaarstukken 2019.


  Besluit
  De voorbespreking adviseert de agendacommissie dit voorstel als hamerstuk op te nemen.

  Het college geeft een korte toelichting.

  Toezegging college:
  in het onder 1.4. toegezegde overzicht verkoopontwikkelingen bedrijventerrein Doejenburg worden ook de status van de ontwikkelingen gemeld en de inschattingen (percentages) van daadwerkelijke verkoop.


  Toezeggingen
  Titel
  overzicht verkoopontwikkelingen bedrijventerrein Doejenburg
 • 1.7

  Van de fractie van de VVD is het verzoek ingekomen om een concept-motie te agenderen voor de voorbespreking. Deze motie kon vanwege tijdgebrek niet worden  behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2020
  In de verordening is aangegeven dat de agendacommissie na het uitbrengen van de agenda bij uitzondering onderwerpen aan de agenda toevoegen of verwijderen, al dan niet op voorstel van een van de fracties.
  Fracties kunnen vrijblijvend hun oordeel vormen of mening geven over de motie. Politiek-bestuurlijke besluitvorming is niet aan de orde. Dat is aan de gemeenteraad.  Besluit
  N.v.t.

  Toezeggingen griffie/VVD:
  - in de agendacommissie wordt het aanbod van Regio Rivierenland tot een extra informatiebijeenkomst over de Regio Deal gemeld;
  - de VVD-fractie geeft uiterlijk 1 juli 2020 uitsluitsel of het aangehouden agendapunt (motie VVD over Regio Deal Fruitdelta Rivierenland) al dan niet komt te vervallen.

 • 1.8

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 21.15 uur.

  01:32:21 - 01:32:38 - Seat 2
  01:32:41 - 01:33:26 - Seat 21
  01:33:26 - 01:33:28 - Seat 2
  01:33:28 - 01:33:42 - Seat 4
  01:33:42 - 01:33:44 - Seat 2
  01:33:45 - 01:37:53 - Seat 21
  01:37:54 - 01:38:01 - Seat 2
  01:38:01 - 01:38:33 - Seat 28
  01:38:33 - 01:38:34 - Seat 2
  01:38:35 - 01:39:22 - Seat 21
  01:39:22 - 01:39:31 - Seat 2
  01:39:33 - 01:39:58 - Seat 10
  01:39:58 - 01:40:00 - Seat 2
  01:40:01 - 01:40:30 - Seat 12
  01:40:30 - 01:40:32 - Seat 2
  01:40:33 - 01:40:40 - Seat 10
  01:40:40 - 01:40:41 - Seat 2
  01:40:41 - 01:40:55 - Seat 12
  01:40:56 - 01:41:00 - Seat 2
  01:41:00 - 01:41:36 - Seat 21
  01:41:36 - 01:41:38 - Seat 2
  01:41:38 - 01:41:44 - Seat 21
  01:41:44 - 01:42:05 - Seat 9
  01:42:05 - 01:42:09 - Seat 2
  01:42:10 - 01:42:33 - Seat 21
  01:42:34 - 01:42:36 - Seat 2
  01:42:36 - 01:42:40 - Seat 9
  01:42:41 - 01:42:58 - Seat 2
  01:42:58 - 01:43:01 - Seat 9
  01:43:02 - 01:43:05 - Seat 2
  01:43:05 - 01:43:15 - Seat 4
  01:43:16 - 01:43:30 - Seat 2
  01:47:31 - 01:51:12 - Seat 12
  01:51:12 - 01:51:17 - Seat 2
  01:51:18 - 01:51:54 - Seat 24
  01:51:55 - 01:52:09 - Seat 2
  01:52:10 - 01:53:16 - Seat 9
  01:53:16 - 01:53:22 - Seat 2
  01:53:23 - 01:53:57 - Seat 10
  01:53:57 - 01:54:04 - Seat 2
  01:54:04 - 01:55:02 - Seat 15
  01:55:02 - 01:55:15 - Seat 10
  01:55:16 - 01:55:18 - Seat 2
  01:55:19 - 01:57:44 - Seat 15
  01:57:44 - 01:57:53 - Seat 2
  01:57:54 - 02:03:31 - Seat 12
  02:03:32 - 02:03:35 - Seat 2
  02:03:38 - 02:03:50 - Seat 4
  02:03:51 - 02:03:53 - Seat 2
  02:03:53 - 02:04:25 - Seat 9
  02:04:25 - 02:04:27 - Seat 2
  02:04:28 - 02:04:46 - Seat 10
  02:04:46 - 02:04:56 - Seat 2
  02:04:57 - 02:05:33 - Seat 15
  02:05:33 - 02:05:37 - Seat 2
  02:05:38 - 02:07:03 - Seat 12
  02:07:03 - 02:07:12 - Seat 2
  02:07:13 - 02:07:33 - Seat 9
  02:07:33 - 02:07:35 - Seat 2
  02:07:35 - 02:07:40 - Seat 4
  02:07:43 - 02:07:45 - Seat 2
  02:07:46 - 02:08:49 - Seat 12
  02:08:49 - 02:08:53 - Seat 2
  02:08:54 - 02:09:23 - Seat 28
  02:09:23 - 02:09:25 - Seat 2
  02:09:25 - 02:09:49 - Seat 12
  02:09:50 - 02:09:51 - Seat 2
  02:09:51 - 02:09:55 - Seat 28
  02:09:56 - 02:10:09 - Seat 2