Raadsvergadering

dinsdag 29 september 2020 19:30 - 00:09
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering. Hij refereert aan de door de heer Zwarteveen gezonden brief, waarin deze aangeeft te stoppen met het raadswerk en dat hij zijn zetel ter beschikking stelt van de Partij voor de Dieren.

  00:08:19 - 00:10:23 - Seat 1
 • 2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De heer G. van Droffelaar, wonende te Lienden, te ontheffen uit de functie van griffier van de gemeente Buren per 24 augustus 2020.
  2. De heer P.P. Moors, wonende te Maarn, aan te wijzen als griffier van de gemeente Buren per 24 augustus 2020.
  3. De heer C.G. van der Zaag, wonende te Culemborg, aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Buren per 24 augustus 2020.


  Besluit
  1\. De heer G\. van Droffelaar\, wonende te Lienden\, te ontheffen uit de functie van griffier van de gemeente Buren per 24 augustus 2020\. 2\. De heer P\.P\. Moors\, wonende te Maarn\, aan te wijzen als griffier van de gemeente  Buren per 24 augustus 2020\. 3\. De heer C\.G\. van der Zaag\, wonende te Culemborg\, aan te wijzen als plaatsvervangend griffier van de gemeente Buren per 24 augustus 2020\. Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.

  De voorzitter neemt op passende wijze afscheid van Gerard van Droffelaar, die ruim 18 jaar als griffier de gemeenteraad van Buren heeft ondersteund. Hij bedankt hem namens de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders voor zijn inzet gedurende al die jaren en overhandigt hem een kristallen peer.
  Hierna richten de voorzitter van de werkgeverscommissie, mevrouw Van Zijl, de vicevoorzitter van de raad, de heer Van Alfen en de overige fractievoorzitters zich tot Gerard van Droffelaar. Zij bedanken hem uitvoerig en laten dit vergezeld gaan van een passend cadeau.

  De heren Moors, griffier, en Van der Zaag, plaatsvervangend griffier, leggen in handen van de voorzitter de eed af.
  De voorzitter wenst de griffier en de plaatsvervangend griffier veel succes in hun werk bij de gemeente Buren.


  00:10:48 - 00:20:44 - Seat 32
  00:21:22 - 00:21:38 - Seat 1
  00:21:38 - 00:24:16 - Seat 18
  00:24:26 - 00:27:32 - Seat 26
  00:27:44 - 00:27:48 - Seat 1
  00:27:48 - 00:29:58 - Seat 20
  00:30:02 - 00:30:04 - Seat 1
  00:30:06 - 00:33:38 - Seat 8
  00:33:44 - 00:33:46 - Seat 1
  00:33:47 - 00:35:48 - Seat 16
  00:35:53 - 00:35:57 - Seat 1
  00:35:57 - 00:36:42 - Seat 15
  00:36:44 - 00:36:45 - Seat 10
  00:36:45 - 00:36:48 - Seat 1
  00:36:48 - 00:38:23 - Seat 4
  00:38:29 - 00:42:13 - Seat 10
  00:42:13 - 00:42:25 - Seat 1
  00:42:25 - 00:42:38 - Seat 10
  00:42:38 - 00:45:17 - Seat 32
  00:45:27 - 00:46:00 - Seat 1
  00:46:15 - 00:48:25 - Seat 32
  00:48:46 - 00:49:05 - Seat 1
 • 3

  Besluit
  Gewijzigd vastgesteld.

  De PCG verzoekt het agendapunt 9.1 inzake de aanwijzingsprocedure voor de lokale omroep voor de gemeente Buren van de agenda te halen.
  De raad stemt hiermee in.


  00:49:05 - 00:49:49 - Seat 12
  00:49:49 - 00:50:00 - Seat 1
  00:50:00 - 00:50:08 - Seat 4
  00:50:10 - 00:50:25 - Seat 1
  00:50:25 - 00:50:35 - Seat 18
  00:50:35 - 00:51:17 - Seat 1
 • 4

  VVD:
  1. Coronamaatregelen
  2. Ventilatiesystemen scholen
  3. Compensatie sportclubs en verenigingen in lockdown
  4. Gezonde Basisschool van de toekomst

  PCG: rechtszaak Lingemeer zonnepanelen

  Partij voor de Dieren: verblijfsrecreatiepark Eck en Wiel

  D66: garagebedrijf op de Voorkoopsestraat 1a te Beusichem

  Mevrouw Van Dam: woonbehoefteonderzoek Jongerenraad Buren


  Besluit
  De agendacommissie wordt voorgesteld het onderwerp Gezonde Basisschool van de toekomst te bespreken in de werkgroep sociaal domein.

  Toezegging college:
  de raad wordt geïnformeerd met een raadsinformatiebrief over het proces aangaande de komst van een garagebedrijf aan de Voorkoopsestraat in Beusichem.


  Toezeggingen
  Titel
  garage Voorkoopsestraat Beusichem

  00:51:18 - 00:52:54 - Seat 6
  00:52:54 - 00:53:02 - Seat 1
  00:53:12 - 00:55:05 - Seat 32
  00:55:09 - 00:55:15 - Seat 1
  00:55:16 - 00:55:58 - Seat 6
  00:55:58 - 00:56:07 - Seat 1
  00:56:16 - 00:56:59 - Seat 32
  00:57:01 - 00:57:07 - Seat 1
  00:57:07 - 00:58:23 - Seat 6
  00:58:23 - 00:58:28 - Seat 1
  00:58:39 - 01:00:04 - Seat 32
  01:00:05 - 01:00:08 - Seat 1
  01:00:08 - 01:00:49 - Seat 6
  01:00:49 - 01:01:05 - Seat 1
  01:01:06 - 01:01:37 - Seat 26
  01:01:38 - 01:02:12 - Seat 1
  01:02:12 - 01:02:36 - Seat 10
  01:02:36 - 01:02:39 - Seat 1
  01:02:52 - 01:04:07 - Seat 32
  01:04:09 - 01:04:12 - Seat 1
  01:04:12 - 01:04:16 - Seat 10
  01:04:17 - 01:04:22 - Seat 1
  01:04:22 - 01:05:48 - Seat 16
  01:05:48 - 01:06:05 - Seat 1
  01:06:05 - 01:06:12 - Seat 16
  01:06:12 - 01:06:16 - Seat 1
  01:06:16 - 01:06:49 - Seat 16
  01:06:49 - 01:06:55 - Seat 1
  01:06:55 - 01:07:10 - Seat 6
  01:07:10 - 01:07:11 - Seat 16
  01:07:11 - 01:07:14 - Seat 1
  01:07:14 - 01:07:22 - Seat 16
  01:07:23 - 01:07:37 - Seat 1
  01:07:46 - 01:10:09 - Seat 32
  01:10:10 - 01:10:14 - Seat 1
  01:10:14 - 01:10:33 - Seat 16
  01:10:33 - 01:10:42 - Seat 1
  01:10:42 - 01:10:49 - Seat 16
  01:10:49 - 01:10:51 - Seat 1
  01:10:51 - 01:10:52 - Seat 32
  01:10:52 - 01:10:53 - Seat 1
  01:10:53 - 01:10:57 - Seat 32
  01:10:57 - 01:10:59 - Seat 1
  01:10:59 - 01:11:27 - Seat 32
  01:11:27 - 01:11:49 - Seat 1
  01:11:49 - 01:11:52 - Seat 18
  01:11:53 - 01:11:56 - Seat 1
  01:11:57 - 01:13:43 - Seat 18
  01:13:44 - 01:13:49 - Seat 1
  01:14:01 - 01:17:59 - Seat 32
  01:18:11 - 01:18:17 - Seat 1
  01:18:17 - 01:18:55 - Seat 18
  01:18:56 - 01:18:56 - Seat 1
  01:18:56 - 01:19:33 - Seat 32
  01:19:34 - 01:19:37 - Seat 18
  01:19:37 - 01:19:40 - Seat 1
  01:19:40 - 01:19:50 - Seat 18
  01:19:51 - 01:20:07 - Seat 1
  01:20:07 - 01:20:23 - Seat 32
  01:20:23 - 01:20:23 - Seat 1
  01:20:23 - 01:21:01 - Seat 32
  01:21:01 - 01:21:27 - Seat 1
  01:21:27 - 01:22:02 - Seat 8
  01:22:03 - 01:23:50 - Seat 1
  01:24:03 - 01:25:27 - Seat 15
  01:25:27 - 01:25:32 - Seat 1
  01:25:38 - 01:26:39 - Seat 32
  01:26:41 - 01:26:44 - Seat 1
  01:26:44 - 01:26:57 - Seat 15
  01:26:57 - 01:26:58 - Seat 1
  01:26:58 - 01:26:59 - Seat 15
  01:27:00 - 01:27:42 - Seat 32
  01:27:43 - 01:27:45 - Seat 15
  01:27:45 - 01:27:59 - Seat 1
  01:27:59 - 01:28:12 - Seat 12
 • 5

  Besluit
  De voorzitter neemt afscheid van de voorzitter van de Rekenkamercommissie Buren, Harry Meeuwsen en overhandigt hem een kristallen appel.

  01:28:13 - 01:28:25 - Seat 1
  01:28:39 - 01:31:15 - Seat 32
  01:35:34 - 01:35:47 - Seat 1
  01:35:47 - 01:35:49 - Seat 32
  01:35:49 - 01:36:27 - Seat 1
 • 6
 • 7.A
 • 7.B

  Besluit
  De agendacommissie te verzoeken een informatiebijeenkomst in te plannen over de teksten van de gemeenschappelijke regelingen.

  Toezegging college:
  er wordt een procesvoorstel met betrekking tot de voorbereiding van de algemene vergadering van de VNG voorgelegd aan de fractievoorzitters.

  Mevrouw Van Zijl koppelt terug uit de VNG-commissie raadsleden en griffiers waarin aandacht is geschonken aan het Rathenau rapport over digitalisering in gemeenteland. Dit is belangrijk voor de toekomst van het raadswerk. Verder zijn de Coronawet en de Spoedwet aan de orde geweest.

  Mevrouw Van Doremalen en mevrouw Bettink koppelen terug uit de Initiatief Raadskring Regio Rivierenland van 28 september en blikken vooruit op de bijeenkomst van 19 november. Mevrouw Van Doremalen geeft aan dat de initiatiefkring wordt ondersteund door de Gelderland Academie en dat voor de volgende bijeenkomst externe deskundigen worden uitgenodigd.

  Wethouder Wiendels meldt dat Buren € 70.000 moet bijdragen aan de gemeenschappelijke regeling Werkzaak Rivierenland voor een onderdeel waarin de gemeente niet participeert.
  Verder geeft hij aan dat er twee nieuwe GGD-teststraten bijkomen.
  Tenslotte meldt hij dat er een herverdeling in de portefeuilleverdeling heeft plaatsgevonden: de portefeuille verkeer en vervoer heeft hij overgenomen van wethouder Van den Hurk.

  Wethouder Neven geeft aan in gesprek te gaan over de beheersbaarheid van de kosten van de IBOR-taken.


  Toezeggingen
  Titel
  voorbereiding ALV van de VNG

  01:36:27 - 01:37:20 - Seat 18
  01:37:21 - 01:38:09 - Seat 1
  01:38:09 - 01:39:43 - Seat 18
  01:39:43 - 01:39:43 - Seat 1
  01:39:43 - 01:39:52 - Seat 18
  01:39:52 - 01:40:03 - Seat 1
  01:40:03 - 01:40:07 - Seat 18
  01:40:08 - 01:40:08 - Seat 4
  01:40:21 - 01:40:22 - Seat 1
  01:40:22 - 01:40:24 - Seat 4
  01:40:25 - 01:42:10 - Seat 20
  01:42:10 - 01:42:15 - Seat 1
  01:42:15 - 01:42:38 - Seat 15
  01:42:38 - 01:42:39 - Seat 20
  01:42:39 - 01:42:42 - Seat 1
  01:42:42 - 01:43:35 - Seat 20
  01:43:36 - 01:43:37 - Seat 1
  01:43:37 - 01:43:39 - Seat 15
  01:43:39 - 01:43:41 - Seat 1
  01:43:41 - 01:44:06 - Seat 32
  01:44:06 - 01:44:07 - Seat 1
  01:44:07 - 01:44:10 - Seat 32
  01:44:11 - 01:44:34 - Seat 1
  01:44:36 - 01:45:56 - Seat 4
  01:45:56 - 01:45:59 - Seat 1
  01:45:59 - 01:47:24 - Seat 8
  01:47:25 - 01:47:26 - Seat 1
  01:47:27 - 01:47:53 - Seat 15
  01:47:53 - 01:47:54 - Seat 1
  01:47:54 - 01:47:59 - Seat 15
  01:47:59 - 01:48:08 - Seat 1
  01:48:08 - 01:49:12 - Seat 4
  01:49:13 - 01:49:29 - Seat 1
  01:49:35 - 01:52:16 - Seat 32
  01:52:16 - 01:52:22 - Seat 1
  01:52:23 - 01:52:59 - Seat 26
  01:53:00 - 01:53:02 - Seat 1
  01:53:02 - 01:53:58 - Seat 8
  01:53:58 - 01:54:02 - Seat 1
  01:54:02 - 01:54:23 - Seat 18
  01:54:23 - 01:54:25 - Seat 1
  01:54:25 - 01:54:55 - Seat 15
  01:54:55 - 01:54:57 - Seat 1
  01:54:57 - 01:55:01 - Seat 16
  01:55:01 - 01:55:02 - Seat 1
  01:55:03 - 01:55:06 - Seat 10
  01:55:06 - 01:55:09 - Seat 1
  01:55:09 - 01:55:15 - Seat 10
  01:55:15 - 01:55:16 - Seat 1
  01:55:16 - 01:55:31 - Seat 10
  01:55:31 - 01:55:42 - Seat 1
  01:55:42 - 01:55:42 - Seat 10
  01:55:43 - 01:56:31 - Seat 32
  01:56:31 - 01:56:45 - Seat 1
  01:56:45 - 01:57:10 - Seat 32
  01:57:10 - 01:57:20 - Seat 1
  01:57:20 - 01:57:23 - Seat 8
  01:57:24 - 01:57:26 - Seat 1
  01:57:42 - 01:58:50 - Seat 32
  01:58:53 - 02:00:29 - Seat 1
 • 8
 • 8.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het college toestemming te verlenen tot de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (GR RAR) per 1-1-2019 vast te stellen.


  Besluit
  Het college toestemming te verlenen tot de 1e wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regionaal Archief Rivierenland (GR RAR) per 1-1-2019 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 9
 • 9.1


  Voorgesteld besluit

  1. Het Commissariaat voor de Media te adviseren om SPO-BCVW aan te wijzen als lokale publieke media instelling voor de gemeente Buren voor de periode 2020-2024.
  2. Het bedrag voor de bekostiging van de lokale omroep vanaf 2021 mee te nemen in de begroting van 2021-2024.


  Besluit
  Op verzoek van de PCG wordt dit voorstel aangehouden en over een half jaar opnieuw geagendeerd.
 • 9.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van het rapport “Quick scan Nazorg” van de RKC Buren.
  2. De aanbeveling in het rapport “Quick scan Nazorg” over te nemen.
  3. Het college van B. en W. te verzoeken om vóór 1 december 2020 een voorstel te doen aan de raad om de monitoring van de aanbevelingen te verbeteren en te borgen.
  4. Kennis te nemen van het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” van de RKC Buren.
  5. De 2 aanbevelingen in het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” over te nemen.
  6. Het college van B. en W. te verzoeken om vóór 1 december 2020 een voorstel te doen aan de raad waarin de vastgestelde aanbevelingen in het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” zijn uitgewerkt.


  Besluit
  1\. Kennis te nemen van het rapport “Quick scan Nazorg” van de RKC Buren\. 2\. De aanbeveling in het rapport “Quick scan Nazorg” over te nemen\. 3\. Het college van B\. en W\. te verzoeken om vóór 1 december 2020 een voorstel te doen aan de raad om de monitoring van de aanbevelingen te verbeteren en te borgen\. 4\. Kennis te nemen van het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” van de RKC Buren\. 5\. De 2 aanbevelingen in het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” over te nemen. 6\. Het college van B\. en W\. te verzoeken om in het eerste kwartaal van 2021 een voorstel te doen aan de raad waarin de vastgestelde aanbevelingen in het rapport “Toezicht en Handhaving gemeente Buren” zijn uitgewerkt\. Geamendeerd besloten.

  Mondeling amendement van de voorzitter: de deadline, genoemd onder beslispunt 6, van vóór 1 december 2020 vervangen door het eerste kwartaal in 2021; dit in combinatie met een te houden themabijeenkomst waarin een aantal thema's met betrekking tot toezicht en handhaving aan de orde komt. Dit laatste wordt voorgelegd aan de agendacommissie.


  02:00:30 - 02:01:18 - Seat 26
  02:01:20 - 02:02:02 - Seat 1
  02:02:02 - 02:02:39 - Seat 32
  02:02:40 - 02:02:49 - Seat 1
  02:02:49 - 02:03:32 - Seat 20
  02:03:32 - 02:04:43 - Seat 1
  02:04:43 - 02:05:10 - Seat 10
  02:05:11 - 02:05:15 - Seat 1
  02:05:15 - 02:06:04 - Seat 26
  02:06:05 - 02:06:42 - Seat 1
  02:06:42 - 02:07:03 - Seat 32
  02:07:03 - 02:07:14 - Seat 1
  02:07:14 - 02:07:38 - Seat 18
  02:07:39 - 02:08:50 - Seat 1
 • 9.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De ‘Visie Kerngericht werken 2020-2023’ vast te stellen, met als motto dat inwoners gezien, gehoord en erkend worden.
  2. Hierbij als uitgangspunten vast te stellen: inwoners en de gemeente werken samen als partners, inwonersinitiatieven krijgen ruimte en we leveren maatwerk naar de kernen.


  Besluit
  1\. De ‘Visie Kerngericht werken 2020\-2023’ vast te stellen\, met als motto dat inwoners gezien\, gehoord en erkend worden\. 2\. Hierbij als uitgangspunten vast te stellen: inwoners en de gemeente werken samen als partners\, inwonersinitiatieven krijgen ruimte en we leveren maatwerk naar de kernen\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Stemverklaring PvdA en VVD.


  02:08:50 - 02:09:02 - Seat 8
  02:09:03 - 02:09:11 - Seat 1
  02:09:11 - 02:12:41 - Seat 22
  02:12:41 - 02:12:45 - Seat 1
  02:12:47 - 02:23:43 - Seat 8
  02:23:45 - 02:24:04 - Seat 1
  02:24:04 - 02:26:45 - Seat 18
  02:26:46 - 02:26:50 - Seat 1
  02:26:50 - 02:29:49 - Seat 6
  02:29:50 - 02:29:55 - Seat 1
  02:29:55 - 02:31:34 - Seat 16
  02:31:34 - 02:31:38 - Seat 1
  02:31:38 - 02:36:16 - Seat 20
  02:36:16 - 02:36:28 - Seat 1
  02:36:28 - 02:38:36 - Seat 10
  02:38:37 - 02:39:01 - Seat 1
  02:39:11 - 02:46:27 - Seat 32
  02:46:28 - 02:46:37 - Seat 1
  02:46:37 - 02:47:47 - Seat 8
  02:47:49 - 02:47:51 - Seat 1
  02:47:51 - 02:48:19 - Seat 32
  02:48:20 - 02:49:03 - Seat 1
  02:49:21 - 02:49:48 - Seat 18
  02:49:48 - 02:49:50 - Seat 1
  02:49:50 - 02:50:59 - Seat 8
  02:51:00 - 02:51:11 - Seat 1
  02:51:11 - 02:51:12 - Seat 20
  02:51:12 - 02:51:15 - Seat 1
  02:51:15 - 02:52:13 - Seat 20
  02:52:14 - 02:52:15 - Seat 1
  02:52:15 - 02:52:59 - Seat 10
  02:52:59 - 02:53:51 - Seat 1
  02:53:51 - 02:54:09 - Seat 8
  02:54:09 - 02:54:41 - Seat 1
 • 9.4


  Besluit
  Voor kennisgeving aangenomen.

  02:54:41 - 02:54:50 - Seat 18
  02:54:50 - 02:55:00 - Seat 1
  02:55:01 - 02:56:36 - Seat 18
  02:56:37 - 02:56:40 - Seat 1
  02:56:40 - 02:58:26 - Seat 4
  02:58:27 - 02:58:31 - Seat 1
  02:58:31 - 03:01:04 - Seat 8
  03:01:05 - 03:01:09 - Seat 1
  03:01:10 - 03:03:24 - Seat 26
  03:03:26 - 03:03:35 - Seat 1
  03:03:35 - 03:03:38 - Seat 8
  03:03:38 - 03:03:39 - Seat 1
  03:03:39 - 03:04:29 - Seat 10
  03:04:30 - 03:05:35 - Seat 1
  03:05:36 - 03:07:19 - Seat 8
  03:07:20 - 03:07:23 - Seat 1
  03:07:23 - 03:09:06 - Seat 26
  03:09:07 - 03:09:09 - Seat 1
  03:09:09 - 03:09:58 - Seat 18
  03:10:00 - 03:10:01 - Seat 10
  03:10:01 - 03:10:04 - Seat 1
  03:10:04 - 03:11:30 - Seat 8
  03:11:31 - 03:11:33 - Seat 1
  03:11:33 - 03:11:37 - Seat 10
  03:11:37 - 03:11:47 - Seat 1
  03:11:47 - 03:12:06 - Seat 10
  03:12:06 - 03:13:15 - Seat 1
 • 9.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  In meerderheid verworpen (met 6 stemmen voor (de PvdD, VVD en PvdA) en 13 stemmen tegen (Gemeentebelangen, CDA, D66, PCG en Mevrouw Van Dam).

  Moties
  Titel
  D.070434 VVD en PvdA: Grip op GGD

  03:13:15 - 03:15:19 - Seat 4
  03:15:19 - 03:15:35 - Seat 1
  03:15:49 - 03:17:09 - Seat 32
  03:17:09 - 03:17:18 - Seat 1
  03:17:19 - 03:18:19 - Seat 32
  03:18:21 - 03:18:26 - Seat 1
  03:18:26 - 03:20:10 - Seat 8
  03:20:11 - 03:20:16 - Seat 1
  03:20:16 - 03:20:54 - Seat 15
  03:20:54 - 03:20:57 - Seat 1
  03:20:57 - 03:22:02 - Seat 10
  03:22:02 - 03:22:04 - Seat 1
  03:22:04 - 03:23:36 - Seat 4
  03:23:37 - 03:23:41 - Seat 1
  03:23:42 - 03:24:03 - Seat 16
  03:24:06 - 03:24:15 - Seat 1
  03:24:15 - 03:24:54 - Seat 18
  03:24:55 - 03:24:58 - Seat 1
  03:25:00 - 03:26:27 - Seat 26
  03:26:29 - 03:26:34 - Seat 1
  03:26:35 - 03:27:40 - Seat 4
  03:27:42 - 03:29:11 - Seat 8
  03:29:11 - 03:29:21 - Seat 1
  03:29:21 - 03:29:27 - Seat 20
  03:29:27 - 03:29:35 - Seat 1
  03:29:35 - 03:31:22 - Seat 20
  03:31:23 - 03:31:58 - Seat 1
  03:31:58 - 03:32:17 - Seat 26
  03:32:18 - 03:33:27 - Seat 1
 • 9.6


  Besluit
  Motie wordt ingetrokken.

  Toezegging college:
  ongelijkheid ten aanzien van de aanwezigheid van kledingcontainers opnemen met de Avri.


  Toezeggingen
  Titel
  kledingcontainers

  03:33:27 - 03:33:46 - Seat 20
  03:33:46 - 03:33:59 - Seat 1
  03:33:59 - 03:34:55 - Seat 8
  03:34:56 - 03:35:12 - Seat 1
  03:35:13 - 03:38:37 - Seat 16
  03:38:37 - 03:38:45 - Seat 1
  03:38:45 - 03:39:13 - Seat 16
  03:39:13 - 03:39:45 - Seat 1
  03:39:45 - 03:39:52 - Seat 16
  03:39:52 - 03:42:13 - Seat 32
  03:42:15 - 03:42:32 - Seat 1
  03:42:32 - 03:43:56 - Seat 32
  03:43:56 - 03:44:15 - Seat 1
  03:44:15 - 03:44:53 - Seat 32
  03:44:53 - 03:45:02 - Seat 1
  03:45:02 - 03:45:39 - Seat 32
  03:45:39 - 03:45:40 - Seat 1
  03:45:46 - 03:46:11 - Seat 10
  03:46:11 - 03:46:16 - Seat 1
  03:46:16 - 03:46:29 - Seat 26
  03:46:31 - 03:46:32 - Seat 1
  03:46:32 - 03:47:13 - Seat 18
  03:47:15 - 03:47:17 - Seat 1
  03:47:17 - 03:48:21 - Seat 8
  03:48:23 - 03:48:33 - Seat 1
  03:48:43 - 03:49:14 - Seat 32
  03:49:16 - 03:49:25 - Seat 1
  03:49:25 - 03:51:13 - Seat 16
  03:51:13 - 03:51:14 - Seat 1
  03:51:14 - 03:51:16 - Seat 16
  03:51:16 - 03:51:17 - Seat 1
  03:51:22 - 03:51:54 - Seat 10
  03:51:54 - 03:51:59 - Seat 1
  03:51:59 - 03:52:20 - Seat 18
  03:52:21 - 03:52:25 - Seat 1
  03:52:26 - 03:53:00 - Seat 16
  03:53:00 - 03:53:01 - Seat 1
  03:53:01 - 03:53:35 - Seat 10
  03:53:35 - 03:53:36 - Seat 1
  03:53:36 - 03:53:39 - Seat 10
  03:53:39 - 03:54:13 - Seat 1
  03:54:15 - 03:54:28 - Seat 16
  03:54:28 - 03:54:29 - Seat 1
  03:54:29 - 03:54:31 - Seat 18
  03:54:31 - 03:54:33 - Seat 1
  03:54:33 - 03:54:37 - Seat 16
  03:54:39 - 03:55:32 - Seat 8
 • 9.7

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Kennis te nemen van het onderzoek van Van Montfoort naar tekorten in het sociaal domein.


  Besluit
  Kennis te nemen van het onderzoek van Van Montfoort naar tekorten in het sociaal domein. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Stemverklaring PvdA.


  03:55:33 - 03:55:34 - Seat 1
  03:55:34 - 03:56:11 - Seat 18
  03:56:12 - 03:56:13 - Seat 1
  03:56:13 - 03:57:02 - Seat 26
  03:57:03 - 03:57:10 - Seat 1
  03:57:10 - 03:57:13 - Seat 16
  03:57:14 - 03:57:47 - Seat 1
  03:57:47 - 03:58:15 - Seat 6
  03:58:15 - 03:58:15 - Seat 1
  03:58:15 - 03:58:22 - Seat 6
  03:58:22 - 03:58:26 - Seat 1
  03:58:26 - 03:58:30 - Seat 12
  03:58:30 - 03:58:37 - Seat 8
  03:58:37 - 03:58:51 - Seat 12
  03:58:51 - 03:58:52 - Seat 1
  03:58:53 - 03:59:33 - Seat 8
  03:59:33 - 03:59:41 - Seat 1
  03:59:41 - 04:00:15 - Seat 20
  04:00:16 - 04:00:35 - Seat 1
  04:00:43 - 04:01:30 - Seat 32
  04:01:30 - 04:02:09 - Seat 1
  04:02:10 - 04:02:29 - Seat 8
  04:02:29 - 04:02:31 - Seat 1
  04:02:31 - 04:03:31 - Seat 8
  04:03:31 - 04:03:32 - Seat 1
  04:03:32 - 04:03:35 - Seat 18
  04:03:35 - 04:03:44 - Seat 1
  04:03:46 - 04:07:02 - Seat 8
  04:07:02 - 04:07:05 - Seat 1
  04:07:05 - 04:07:44 - Seat 8
  04:07:45 - 04:07:47 - Seat 1
  04:07:47 - 04:08:56 - Seat 12
  04:08:56 - 04:08:59 - Seat 1
  04:08:59 - 04:09:28 - Seat 20
  04:09:29 - 04:09:35 - Seat 8
  04:09:36 - 04:09:53 - Seat 12
  04:09:53 - 04:09:58 - Seat 1
  04:09:58 - 04:10:53 - Seat 18
  04:10:57 - 04:10:58 - Seat 8
  04:10:58 - 04:11:02 - Seat 1
  04:11:02 - 04:11:47 - Seat 8
  04:11:48 - 04:11:55 - Seat 1
  04:12:05 - 04:15:57 - Seat 32
  04:15:58 - 04:16:06 - Seat 1
  04:16:06 - 04:17:04 - Seat 8
  04:17:05 - 04:17:27 - Seat 1
 • 9.8

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het visiedocument voor het sociaal domein ‘Kansen pakken’ met de missie, visie, pijlers en uitgangspunten vast te stellen.


  Besluit
  Het visiedocument voor het sociaal domein ‘Kansen pakken’ met de missie, visie, pijlers en uitgangspunten vast te stellen, met de toevoeging op pagina 6 na de zin ‘Daar waar nodig bieden we passende hulp en ondersteuning’ van dit document: "Daarbij maken we ook gebruik van moderne, innovatieve zorgvormen, zoals e-Health en Domotica.". Amendement: unaniem aangenomen. Geamendeerd besloten.

  Amendement D66: digitale zorgvormen.

  De heer Bult verlaat de vergadering.

  Stemverklaring: PvdA en VVD.


  04:17:27 - 04:17:34 - Seat 8
  04:17:34 - 04:17:48 - Seat 1
  04:17:48 - 04:17:53 - Seat 12
  04:17:53 - 04:18:08 - Seat 1
  04:18:08 - 04:20:11 - Seat 15
  04:20:11 - 04:20:17 - Seat 1
  04:20:17 - 04:23:02 - Seat 12
  04:23:02 - 04:23:07 - Seat 1
  04:23:07 - 04:24:18 - Seat 6
  04:24:20 - 04:24:22 - Seat 1
  04:24:22 - 04:28:56 - Seat 18
  04:28:56 - 04:29:07 - Seat 1
  04:29:08 - 04:32:15 - Seat 22
  04:32:15 - 04:32:19 - Seat 1
  04:32:19 - 04:36:03 - Seat 8
  04:36:03 - 04:36:04 - Seat 1
  04:36:04 - 04:38:32 - Seat 8
  04:38:34 - 04:38:45 - Seat 1
  04:38:56 - 04:41:31 - Seat 32
  04:41:31 - 04:41:38 - Seat 1
  04:41:38 - 04:44:37 - Seat 32
  04:44:38 - 04:44:42 - Seat 1
  04:44:42 - 04:45:22 - Seat 12
  04:45:23 - 04:45:26 - Seat 1
  04:45:26 - 04:46:13 - Seat 6
  04:46:14 - 04:46:38 - Seat 1
  04:46:38 - 04:46:52 - Seat 8
  04:46:54 - 04:46:56 - Seat 1
  04:46:56 - 04:47:11 - Seat 6
  04:47:11 - 04:47:29 - Seat 1
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit op woensdag 30 september om 00.09 uur de vergadering.