Raadsvergadering

dinsdag 3 maart 2020 19:30 - 22:50
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de raadsvergadering.

  00:01:24 - 00:02:26 - J. de Boer
 • 2

  PCG:
  1. glasvezelnetwerk
  2. verzoek bestemmingsplanwijziging.

  D66
  1. verkeersonveiligheid
  2. hoogwater.


  Besluit
  N.v.t.

  Toezeggingen college:
  - voert overleg met de organisatie over de communicatieverbeteringen richting inwoners ten aanzien van de (vertraging van de) aanleg van glasvezel;
  - informeert de raad over het overleg van de wethouder met aanwonenden van de Culemborgseweg alsmede met de gedeputeerde van de provincie.


  Toezeggingen
  Titel
  communicatie glasvezelnetwerk
  verkeersveiligheid Culemborgseweg

  00:02:26 - 00:02:41 - H. Zaaijer
  00:02:41 - 00:02:54 - J. de Boer
  00:03:02 - 00:03:45 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:03:45 - 00:03:46 - H. Zaaijer
  00:03:46 - 00:04:04 - J. de Boer
  00:04:04 - 00:04:07 - H. Zaaijer
  00:04:07 - 00:04:09 - J. de Boer
  00:04:09 - 00:04:19 - A. Warmer
  00:04:20 - 00:04:21 - J. de Boer
  00:04:21 - 00:04:38 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:04:38 - 00:04:47 - J. de Boer
  00:04:47 - 00:05:15 - C. van Bijl
  00:05:15 - 00:05:19 - J. de Boer
  00:05:19 - 00:05:33 - C. van Bijl
  00:05:33 - 00:05:47 - J. de Boer
  00:05:47 - 00:07:04 - C. van Bijl
  00:07:04 - 00:07:13 - J. de Boer
  00:07:13 - 00:07:20 - C. van Bijl
  00:07:21 - 00:07:37 - J. de Boer
  00:07:37 - 00:07:53 - C. van Bijl
  00:07:53 - 00:07:59 - J. de Boer
  00:08:06 - 00:10:00 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:10:00 - 00:10:01 - J. de Boer
  00:10:01 - 00:10:02 - Seat 3
  00:10:02 - 00:10:26 - J. de Boer
  00:10:26 - 00:10:57 - C. van Bijl
  00:10:58 - 00:11:23 - J. de Boer
  00:11:26 - 00:11:27 - A. van Zijl-Hoek
  00:11:27 - 00:11:39 - J. de Boer
  00:11:39 - 00:12:58 - A. van Zijl-Hoek
  00:13:00 - 00:13:06 - J. de Boer
  00:13:14 - 00:14:41 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:14:41 - 00:14:46 - J. de Boer
  00:14:46 - 00:14:48 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:14:49 - 00:15:08 - A. van Zijl-Hoek
  00:15:08 - 00:15:11 - J. de Boer
  00:15:11 - 00:15:25 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:15:26 - 00:15:33 - J. de Boer
  00:15:33 - 00:16:59 - A. van Zijl-Hoek
  00:17:00 - 00:17:18 - J. de Boer
  00:17:23 - 00:18:33 - P.A.J.M. van den Hurk
  00:18:33 - 00:18:34 - J. de Boer
  00:18:35 - 00:18:51 - A. van Zijl-Hoek
  00:18:51 - 00:18:57 - J. de Boer
  00:18:57 - 00:19:00 - A. van Zijl-Hoek
  00:19:00 - 00:19:02 - J. de Boer
  00:19:02 - 00:19:19 - A. van Zijl-Hoek
  00:19:19 - 00:20:03 - J. de Boer
  00:20:03 - 00:20:04 - A. van Zijl-Hoek
  00:20:04 - 00:20:05 - J. de Boer
  00:20:05 - 00:20:13 - A. van Zijl-Hoek
  00:20:13 - 00:20:14 - S. van Alfen
  00:20:14 - 00:20:16 - J. de Boer
  00:20:16 - 00:20:23 - S. van Alfen
  00:20:24 - 00:20:28 - J. de Boer
  00:20:29 - 00:20:53 - J. de Jonge
  00:20:53 - 00:20:56 - J. de Boer
  00:20:56 - 00:20:58 - J. de Jonge
  00:20:58 - 00:21:02 - C. van Bijl
  00:21:02 - 00:21:37 - J. de Boer
  00:21:37 - 00:21:53 - C. van Bijl
  00:21:54 - 00:22:32 - J. de Boer
 • 3

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Doremalen refereert aan de initiatief-raadskring regio Rivierenland en meldt dat de input van de zeven gemeenteraden is verwerkt in een document dat morgen aan de raad wordt gezonden. Aanstaande donderdag gaat zij in Almere bij de Raad van de toekomst/Toekomst van de raad het gesprek aan over deze initiatief-raadskring.
  De PCG meldt zich te willen distantiëren van het in de vorige vergadering genomen besluit aangaande de initiatief-raadskring. De fractie staat wel achter het initiatief maar voelde zich de vorige vergadering overvallen door de gekozen aanpak.
  De voorzitter concludeert dat dit onderwerp voor het volgende fractievoorzittersoverleg wordt geagendeerd.

  Wethouder Maier verwijst naar de ingekomen brief over de sporthal Maurik van de beheerentiteit Lignum i.o. en een tweetal sportverenigingen, waarin de samenwerking met de gemeente wordt opgezegd. Hij zegt toe dat het college op deze brief reageert, waarbij ook wordt teruggekomen op een eerder gedaan marktaanbod. Voorts zegt hij toe de raad tussentijds te informeren over de voortgang van dit project.

  De voorzitter geeft procesinformatie over het coronavirus.
  Wethouder Wiendels bericht de vanavond van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid over dit onderwerp ontvangen brief te delen met de leden van raad.


  Toezeggingen
  Titel
  Coronavirus
  ingekomen brief sporthal Maurik beëindiging samenwerking

  00:22:32 - 00:23:45 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:23:45 - 00:23:48 - J. de Boer
  00:23:48 - 00:25:26 - C. de Lange
  00:25:28 - 00:25:33 - J. de Boer
  00:25:33 - 00:25:36 - C. de Lange
  00:25:36 - 00:25:38 - J. de Boer
  00:25:38 - 00:25:42 - C. de Lange
  00:25:42 - 00:26:52 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:26:53 - 00:27:08 - J. de Boer
  00:27:08 - 00:27:27 - C. de Lange
  00:27:27 - 00:27:28 - J. de Boer
  00:27:29 - 00:28:12 - S. van Alfen
  00:28:12 - 00:28:17 - J. de Boer
  00:28:17 - 00:29:06 - A. Warmer
  00:29:06 - 00:29:28 - J. de Boer
  00:29:30 - 00:32:09 - K.A. Maier
  00:32:09 - 00:32:15 - J. de Boer
  00:32:15 - 00:33:28 - A. Warmer
  00:33:28 - 00:33:31 - J. de Boer
  00:33:31 - 00:34:46 - K.A. Maier
  00:34:46 - 00:34:49 - J. de Boer
  00:34:49 - 00:35:32 - H. Zaaijer
  00:35:32 - 00:35:35 - J. de Boer
  00:35:41 - 00:35:56 - J. de Jonge
  00:35:56 - 00:36:26 - J. de Boer
  00:36:26 - 00:36:41 - J. de Jonge
  00:36:41 - 00:37:05 - J. de Boer
  00:37:05 - 00:37:08 - J. de Jonge
  00:37:08 - 00:37:12 - J. de Boer
  00:37:12 - 00:37:53 - J.C.H Zwart-van Kessel
  00:37:53 - 00:40:31 - J. de Boer
  00:40:38 - 00:42:38 - H.N.G. Wiendels
  00:42:39 - 00:42:53 - J. de Boer
  00:42:53 - 00:43:06 - M. Bettink-Pierik
  00:43:06 - 00:43:10 - J. de Boer
  00:43:10 - 00:43:11 - M. Bettink-Pierik
  00:43:11 - 00:43:23 - J. de Boer
 • 4

  Besluit
  De VVD wil twee moties over een niet geagendeerd onderwerp aan de agenda toevoegen, te weten  ANPR (Automatic NumberPlate Recognition)-camera en studenten OV-kaart inzetten op regiotaxi. De raad stemt hiermee in (punten 9.4 en 9.5). Gewijzigd vastgesteld.

  Naar aanleiding van het verzoek van de PvdD om van punt 8.3 een bespreekstuk te maken, waarvoor overigens geen meerderheid is, geeft de voorzitter op de hierop volgende discussie aan dat de omgang binnen de raad voor het volgende fractievoorzittersoverleg is geagendeerd.

  Op verzoek van de PCG om de onder het vragenkwartiertje genoemde brief aan de raad inzake de bestemmingsplanwijziging herontwikkeling perceel Hogeweg 12C/12D te agenderen, reageert de raad in meerderheid negatief.


  00:43:23 - 00:43:40 - N.H.A.F. van Doremalen
  00:43:40 - 00:44:06 - J. de Boer
  00:44:06 - 00:44:20 - J. de Jonge
  00:44:20 - 00:44:22 - J. de Boer
  00:44:22 - 00:45:16 - C. van Bijl
  00:45:16 - 00:45:19 - J. de Boer
  00:45:25 - 00:45:38 - J. de Jonge
  00:45:38 - 00:45:42 - J. de Boer
  00:45:42 - 00:46:47 - C. van Bijl
  00:46:47 - 00:46:53 - J. de Boer
  00:46:53 - 00:47:08 - M. Bettink-Pierik
  00:47:08 - 00:47:15 - J. de Boer
  00:47:15 - 00:47:30 - A. van Zijl-Hoek
  00:47:30 - 00:47:40 - J. de Boer
  00:47:40 - 00:48:08 - J. de Jonge
  00:48:08 - 00:48:11 - J. de Boer
  00:48:11 - 00:48:25 - J. de Jonge
  00:48:25 - 00:48:31 - J. de Boer
  00:48:31 - 00:49:01 - A. Warmer
  00:49:02 - 00:49:04 - J. de Boer
  00:49:04 - 00:49:56 - S. van Alfen
  00:49:57 - 00:50:08 - J. de Boer
  00:50:14 - 00:50:23 - C. van Bijl
  00:50:23 - 00:50:29 - J. de Boer
  00:50:29 - 00:51:19 - J.C.H Zwart-van Kessel
  00:51:19 - 00:51:25 - J. de Boer
  00:51:25 - 00:51:47 - M. Bettink-Pierik
  00:51:47 - 00:51:48 - J. de Boer
  00:51:48 - 00:51:51 - C. van Bijl
  00:51:52 - 00:52:19 - A. van Zijl-Hoek
  00:52:19 - 00:52:22 - J. de Boer
  00:52:22 - 00:52:49 - S. van Alfen
  00:52:51 - 00:52:51 - J. de Boer
  00:52:51 - 00:53:09 - C. van Bijl
  00:53:09 - 00:54:02 - J. de Boer
 • 5

  Besluit
  De voorzitter deelt mee bericht van verhindering te hebben ontvangen van de heren Bult, Van Tuil en Zwarteveen.

  00:54:21 - 00:54:41 - J. de Boer
  00:54:41 - 00:55:41 - C. van Bijl
  00:55:42 - 00:55:47 - J. de Boer
  00:55:47 - 00:56:06 - A. Warmer
  00:56:07 - 00:56:10 - J. de Boer
  00:56:10 - 00:56:40 - J. de Jonge
  00:56:40 - 00:56:41 - J. de Boer
  00:56:41 - 00:57:02 - J. de Jonge
  00:57:02 - 00:57:04 - J. de Boer
  00:57:04 - 00:57:19 - C. van Bijl
  00:57:19 - 00:57:20 - J. de Boer
  00:57:20 - 00:57:44 - S. van Alfen
  00:57:44 - 00:58:37 - J. de Boer
 • 6.A
 • 6.B
 • 7.A
 • 7.B

  Besluit
  N.v.t.

  Mevrouw Van Zijl meldt dat de VNG-commissie met belangstelling de initiatieven van de initiatief-raadskring regio Rivierenland volgt.

  Desgevraagd door het CDA over het handhavingsbeleid van Avri zegt de voorzitter toe dat het verzoek van de raad om aan de voorkant over deze problematiek te spreken wordt geagendeerd voor de eerstvolgende agendacommissie.


  00:58:37 - 00:59:25 - A. van Zijl-Hoek
  00:59:26 - 00:59:30 - J. de Boer
  00:59:30 - 01:00:40 - M. Bettink-Pierik
  01:00:41 - 01:00:56 - J. de Boer
  01:01:01 - 01:01:01 - J.P. Neven
  01:03:10 - 01:03:12 - J. de Boer
  01:03:12 - 01:03:56 - M. Bettink-Pierik
  01:03:56 - 01:03:58 - J. de Boer
  01:03:58 - 01:03:59 - S. van Alfen
  01:03:59 - 01:04:01 - J. de Boer
  01:04:01 - 01:04:36 - S. van Alfen
  01:04:37 - 01:04:38 - J. de Boer
  01:04:38 - 01:05:07 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:05:08 - 01:05:11 - J. de Boer
  01:05:11 - 01:05:25 - A. van Zijl-Hoek
  01:05:26 - 01:05:28 - J. de Boer
  01:05:28 - 01:05:41 - H. Zaaijer
  01:05:42 - 01:06:00 - J. de Boer
  01:06:00 - 01:06:16 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:06:16 - 01:07:16 - J. de Boer
 • 8
 • 8.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De Verordening Jeugdhulp gemeente Buren 2019 vast te stellen.


  Besluit
  De Verordening Jeugdhulp gemeente Buren 2019 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 8.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Toestemming te verlenen om de Gemeenschappelijke Regeling GGD Gelderland-Zuid te wijzigen.


  Besluit
  Toestemming te verlenen om de gemeenschappelijke regeling GGD Gelderland-Zuid te wijzigen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 8.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het KI station aan de Zijveling 5 te Ommeren;
  2. de in de aanvraag aangegeven ‘plussen’ op grond van het gemeentelijke Plussenbeleid, niet verplicht te stellen naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State met kenmerk 201807724/1/R1;
  3. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend.


  Besluit
  1. een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor de uitbreiding van het KI station aan de Zijveling 5 te Ommeren; 2. de in de aanvraag aangegeven ‘plussen’ op grond van het gemeentelijke Plussenbeleid, niet verplicht te stellen naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State met kenmerk 201807724/1/R1; 3. deze ontwerpverklaring als definitieve verklaring van geen bedenkingen aan te merken als hiertegen geen zienswijzen worden ingediend. Met meerderheid van stemmen conform besloten (voor stemmen Gemeentebelangen, D66, Mevrouw Van Dam, PCG, CDA, PvdA en VVD; tegen stemt de PvdD).

  Stemverklaringen van D66 en PvdA.


  01:07:16 - 01:07:48 - A. van Zijl-Hoek
  01:07:49 - 01:07:50 - J. de Boer
  01:07:51 - 01:07:54 - A. van Zijl-Hoek
  01:07:54 - 01:07:55 - J. de Boer
  01:07:55 - 01:07:57 - A. van Zijl-Hoek
  01:07:57 - 01:08:00 - J. de Boer
  01:08:01 - 01:08:05 - J. de Jonge
  01:08:05 - 01:08:08 - J. de Boer
  01:08:08 - 01:08:44 - A. Warmer
  01:08:44 - 01:08:47 - J. de Boer
  01:08:47 - 01:08:47 - A. Warmer
  01:08:47 - 01:08:52 - J. de Boer
  01:08:52 - 01:09:00 - H. Zaaijer
  01:09:00 - 01:09:05 - J. de Boer
  01:09:05 - 01:09:16 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:09:16 - 01:10:11 - J. de Boer
 • 8.4

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2020-2023 van Werkzaak Rivierenland.
  2. De bijgevoegde zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuur (DB) van Werkzaak Rivierenland te sturen.


  Besluit
  1\. In te stemmen met het Meerjarenbeleidsplan 2020\-2023 van Werkzaak Rivierenland\. 2\. De bijgevoegde zienswijzebrief aan het Dagelijks Bestuur \(DB\) van Werkzaak Rivierenland te sturen\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.
 • 9

  01:10:11 - 01:10:20 - H. Zaaijer
 • 9.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. het uitvoeringsprogramma Landschap te actualiseren door het uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit 2020-2024 vast te stellen,
   met daarin de volgende hoofdonderdelen:
   a) Biodiversiteitsplan
   b) Soortmanagementplan
   c) Uitvoeringsprojecten Biodiversiteit, Beleving en Betrokkenheid
   d) Verkenning mogelijkheden regeling Groen Blauwe Diensten
   e) Overige kosten voor Biodiversiteit en Landschap.
  2. De gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 145.000 vrij te maken voor de (co)financiering van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma
   Landschap en Biodiversiteit 2020-2024 door:
   a) € 90.000 uit de reserve Overlopende Posten, toe te kennen aan het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Landschap; en
   b) € 55.000 te onttrekken uit de reserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening en beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2020.
  3. Subsidies aan te vragen bij de provincie Gelderland voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit met daarin de onderdelen:
   a) Biodiversiteitsplan (50% van projectkosten = € 15.000)
   b) Soortmanagementplan (50% van projectkosten = € 15.000)
   c) Uitvoeringsprojecten landschap en biodiversiteit (75% van de subsidiabele kosten = € 185.000).


  Besluit
  1. het uitvoeringsprogramma Landschap te actualiseren door het uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit 2020-2024 vast te stellen, met daarin de volgende hoofdonderdelen: a) Biodiversiteitsplan b) Soortmanagementplan c) Uitvoeringsprojecten Biodiversiteit, Beleving en Betrokkenheid d) Verkenning mogelijkheden regeling Groen Blauwe Diensten e) Overige kosten voor Biodiversiteit en Landschap. 2. De gemeenteraad voor te stellen een bedrag van € 145.000 vrij te maken voor de (co)financiering van de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Landschap en Biodiversiteit 2020-2024 door: a) € 90.000 uit de reserve Overlopende Posten, toe te kennen aan het uitvoeringsprogramma Biodiversiteit en Landschap; en b) € 55.000 te onttrekken uit de reserve Omgevingsgerichte uitgaven & bovenplanse verevening en beschikbaar te stellen voor uitvoering in 2020. 3. Subsidies aan te vragen bij de provincie Gelderland voor de uitvoering van het uitvoeringsprogramma Landschap en biodiversiteit met daarin de onderdelen: a) Biodiversiteitsplan (50% van projectkosten = € 15.000) b) Soortmanagementplan (50% van projectkosten = € 15.000) c) Uitvoeringsprojecten landschap en biodiversiteit (75% van de subsidiabele kosten = € 185.000). Met meerderheid van stemmen conform besloten (voor stemmen Van Dam, PCG, CDA, PvdA, PvdD, D66 en Gemeentebelangen; tegen stemt de VVD).

  De heer Arends verlaat ziek de vergadering.


  01:10:20 - 01:10:25 - J. de Boer
  01:10:25 - 01:10:27 - H. Zaaijer
  01:10:27 - 01:10:51 - J. de Boer
  01:10:55 - 01:12:34 - M. Bettink-Pierik
  01:12:34 - 01:12:39 - J. de Boer
  01:12:49 - 01:14:48 - A. van Zijl-Hoek
  01:14:50 - 01:14:59 - J. de Boer
  01:15:05 - 01:19:12 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:19:13 - 01:19:22 - J. de Boer
  01:19:24 - 01:20:23 - H. Zaaijer
  01:20:24 - 01:20:27 - J. de Boer
  01:20:28 - 01:20:46 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:20:47 - 01:20:54 - J. de Boer
  01:21:06 - 01:25:35 - W.T. van Laar
  01:25:35 - 01:25:56 - J. de Boer
  01:25:56 - 01:29:31 - W.T. van Laar
  01:29:31 - 01:30:01 - J. de Boer
  01:30:01 - 01:30:06 - W.T. van Laar
  01:30:09 - 01:30:30 - A. Warmer
  01:30:31 - 01:30:49 - J. de Boer
  01:30:49 - 01:32:11 - W.T. van Laar
  01:32:12 - 01:32:47 - J. de Boer
  01:32:54 - 01:36:45 - J.P. Neven
  01:36:49 - 01:37:09 - J. de Boer
  01:37:12 - 01:38:28 - W.T. van Laar
  01:38:29 - 01:38:38 - J. de Boer
  01:38:38 - 01:38:49 - H. Zaaijer
  01:38:52 - 01:38:56 - J. de Boer
  01:38:58 - 01:39:22 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:39:24 - 01:39:26 - W.T. van Laar
  01:39:26 - 01:39:41 - J. de Boer
  01:39:41 - 01:39:53 - J.C.H Zwart-van Kessel
  01:39:53 - 01:40:46 - J. de Boer
 • 9.2

  De GGD biedt hun Meerjarenstrategie 2020-2023 voor een zienswijze aan aan de raden van de deelnemende gemeenten. Op grond van de gemeenschappelijke regeling stelt de GGD ieder vier jaar een beleidsplan op. Bij het opstellen van dit plan werkte de GGD samen met de gemeenten en maatschappelijke partners. De contouren van dit plan bood zij eerder aan in de vorm van een bouwstenennotitie. Onze raad gaf daarop een reactie. Die reactie is, evenals die van andere raden, meegenomen bij het samenstellen van de Meerjarenstrategie. Het Algemeen Bestuur van de GGD neemt op 2 april 2020 een besluit.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de zienswijze op de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD Gelderland-Zuid inhoudende:
   a. de leidende principes zijn dat de GGD de komende jaren aansluiting zoekt bij de gemeenten, en dat zij een netwerkaanpak voorstaat;
   b. de keuze van strategische thema’s, waarbij de GGD:
   I. gemeenten en onze inwoners adviseert over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg;
   II. investeert in de verbinding tussen zorg en veiligheid;
   III. inzet op de gezondheidsbescherming binnen het sociale domein.
  2. Af te wijken van paragraaf 7.2 onder 1, wat inhoudt dat wij de informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven niet als een strategisch thema beschouwen maar als een rode draad voor alle thema’s.
  3. Niet in te stemmen met paragraaf 7.2 onder 2, pagina 12 bovenaan en paragraaf 7.3, pagina 13, omdat dit onduidelijkheid laat bestaan tussen facultatieve en uniforme taken. Deze teksten dienen onder het kopje ‘facultatieve taken’ te worden gerangschikt.
  4. De GGD te verzoeken om gelijktijdig bij de aanbieding van de kaderbrief 2022 ook het beleidsprogramma voor zienswijzen aan te bieden.


  Besluit
  1. In te stemmen met de zienswijze op de Meerjarenstrategie 2020 – 2023 van de GGD Gelderland-Zuid inhoudende: a. de leidende principes zijn dat de GGD de komende jaren aansluiting zoekt bij de gemeenten, en dat zij een netwerkaanpak voorstaat; b. de keuze van strategische thema’s, waarbij de GGD: I. gemeenten en onze inwoners adviseert over preventie en verbinden van collectieve preventie met persoonsgerichte zorg; II. investeert in de verbinding tussen zorg en veiligheid; III. inzet op de gezondheidsbescherming binnen het sociale domein. 2. Af te wijken van paragraaf 7.2 onder 1, wat inhoudt dat wij de informatie-gestuurde aanpak van maatschappelijke opgaven niet als een strategisch thema beschouwen maar als een rode draad voor alle thema’s. 3. Niet in te stemmen met paragraaf 7.2 onder 2, pagina 12 bovenaan en paragraaf 7.3, pagina 13, omdat dit onduidelijkheid laat bestaan tussen facultatieve en uniforme taken. Deze teksten dienen onder het kopje ‘facultatieve taken’ te worden gerangschikt. 4. De GGD te verzoeken om gelijktijdig bij de aanbieding van de kaderbrief 2022 ook het beleidsprogramma voor zienswijzen aan te bieden. 5. De conceptzienswijze als volgt aan te vullen: 'De gemeenteraad van Buren spreekt zijn zorgen uit of de ambities van GGD Gelderland-Zuid met de huidige krapte op de arbeidsmarkt realiseerbaar zijn en vraagt daarom van de GGD Gelderland-Zuid een blijvende inzet om een aantrekkelijke werkgever te zijn voor zowel zittend als nieuw te werven personeel.' Amendement PCG: unaniem aangenomen. Unaniem geamendeerd besloten.

  Amendement PCG: aantrekkelijk werkgeverschap GGD Gelderland-Zuid.

  Toezegging college:
  verdere aanscherping tekst conceptzienswijze: het woord 'opmerkingen' wijzigen in 'voorwaarden'.


  Toezeggingen
  Titel
  aanscherping zienswijze

  01:41:01 - 01:42:11 - C. de Lange
  01:42:11 - 01:42:13 - J. de Boer
  01:42:13 - 01:43:55 - C. de Lange
  01:43:55 - 01:44:19 - J. de Boer
  01:44:23 - 01:52:50 - A. Warmer
  01:52:53 - 01:53:00 - J. de Boer
  01:53:14 - 01:55:07 - A. van Zijl-Hoek
  01:55:09 - 01:55:13 - J. de Boer
  01:55:25 - 01:57:45 - S. van Alfen
  01:57:47 - 01:57:57 - J. de Boer
  01:57:59 - 01:58:44 - M. Bettink-Pierik
  01:58:45 - 01:58:51 - J. de Boer
  01:58:55 - 01:59:08 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  01:59:08 - 01:59:11 - J. de Boer
  01:59:11 - 02:00:50 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  02:00:51 - 02:01:06 - J. de Boer
  02:01:19 - 02:03:43 - H.N.G. Wiendels
  02:03:43 - 02:03:45 - J. de Boer
  02:03:45 - 02:03:51 - H.N.G. Wiendels
  02:03:51 - 02:04:57 - A. Warmer
  02:04:59 - 02:05:01 - J. de Boer
  02:05:01 - 02:05:29 - H.N.G. Wiendels
  02:05:29 - 02:05:31 - J. de Boer
  02:05:31 - 02:05:50 - A. van Zijl-Hoek
  02:05:53 - 02:06:26 - H.N.G. Wiendels
  02:06:26 - 02:06:35 - J. de Boer
  02:06:35 - 02:07:47 - H.N.G. Wiendels
  02:07:47 - 02:07:48 - J. de Boer
  02:07:49 - 02:09:55 - A. Warmer
  02:09:56 - 02:09:59 - J. de Boer
  02:09:59 - 02:10:52 - H.N.G. Wiendels
  02:10:53 - 02:10:59 - J. de Boer
  02:11:08 - 02:12:43 - S. van Alfen
  02:12:45 - 02:12:50 - J. de Boer
  02:12:58 - 02:13:42 - I.P. Tetteroo-Baldinger
  02:13:42 - 02:13:43 - Interruptie
  02:13:45 - 02:13:49 - J. de Boer
  02:13:54 - 02:14:18 - M. Bettink-Pierik
  02:14:19 - 02:16:32 - J. de Boer
 • 9.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  Het plan van aanpak voor het proces om te komen tot een regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2020-2024 vast te stellen.


  Besluit
  Het plan van aanpak voor het proces om te komen tot een regionaal economisch ambitiedocument voor de periode 2020-2024 vast te stellen. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Gemeentebelangen roept de agendacommissie op het lokale proces goed te monitoren.


  02:16:39 - 02:17:31 - M. Bettink-Pierik
  02:17:33 - 02:17:39 - J. de Boer
  02:17:44 - 02:18:44 - N.H.A.F. van Doremalen
  02:18:46 - 02:18:58 - J. de Boer
  02:18:58 - 02:20:11 - A. van Zijl-Hoek
  02:20:11 - 02:20:13 - J. de Boer
  02:20:13 - 02:20:18 - A. van Zijl-Hoek
  02:20:18 - 02:20:22 - J. de Boer
  02:20:31 - 02:21:44 - Interruptie
  02:21:48 - 02:22:00 - J. de Boer
  02:22:41 - 02:22:44 - C. van Bijl
  02:22:44 - 02:25:21 - J. de Boer
  02:25:22 - 02:25:32 - C. van Bijl
  02:25:37 - 02:26:34 - S. van Alfen
  02:26:36 - 02:26:44 - C. van Bijl
  02:26:49 - 02:27:01 - Interruptie
  02:27:02 - 02:27:13 - C. van Bijl
  02:27:13 - 02:27:14 - J. de Boer
  02:28:17 - 02:31:45 - Interruptie
  02:31:45 - 02:32:05 - J. de Boer
 • 9.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Met meerderheid van stemmen aangenomen (voor stemmen VVD, PvdA, PCG, Mevrouw Van Dam, Gemeentebelangen excl. de heer Van Laar; tegen stemmen D66, PvdD, CDA en de heer Van Laar).

  Toezegging college:
  de raad informeren over de uitkomsten van het overleg.


  Moties
  Titel
  D.053058 ANPR-camera
  Toezeggingen
  Titel
  uitkomsten overleg over ANPR-camera delen

  02:32:05 - 02:32:07 - Interruptie
  02:32:10 - 02:32:16 - J. de Boer
  02:32:18 - 02:33:48 - Interruptie
  02:33:48 - 02:33:49 - J. de Boer
  02:33:49 - 02:33:50 - Interruptie
  02:33:50 - 02:34:08 - J. de Boer
  02:34:09 - 02:34:11 - H.N. van Vierssen
  02:34:11 - 02:34:14 - J. de Boer
  02:34:14 - 02:34:50 - H.N. van Vierssen
  02:34:50 - 02:34:55 - J. de Boer
  02:34:55 - 02:35:09 - J. de Jonge
  02:35:09 - 02:35:09 - J. de Boer
  02:35:09 - 02:36:00 - H.N. van Vierssen
  02:36:00 - 02:36:02 - J. de Boer
  02:36:04 - 02:36:16 - J. de Jonge
  02:36:16 - 02:36:33 - J. de Boer
  02:36:33 - 02:36:36 - H.N. van Vierssen
  02:36:36 - 02:36:38 - J. de Boer
  02:36:39 - 02:36:58 - Interruptie
  02:36:58 - 02:36:58 - J. de Boer
  02:37:03 - 02:37:51 - S. van Alfen
  02:37:52 - 02:37:54 - J. de Boer
  02:37:54 - 02:38:26 - Interruptie
  02:38:26 - 02:38:27 - J. de Boer
  02:38:27 - 02:38:38 - H.N. van Vierssen
  02:38:41 - 02:38:44 - J. de Boer
  02:38:44 - 02:39:00 - Interruptie
  02:39:34 - 02:39:35 - J. de Boer
  02:39:35 - 02:40:03 - H.N. van Vierssen
  02:40:04 - 02:40:16 - Interruptie
  02:40:16 - 02:40:17 - J. de Boer
  02:40:17 - 02:40:48 - Interruptie
  02:40:48 - 02:40:51 - J. de Boer
  02:40:52 - 02:41:45 - J. de Jonge
  02:41:46 - 02:41:49 - J. de Boer
  02:41:49 - 02:42:42 - H.N. van Vierssen
  02:42:44 - 02:42:45 - J. de Boer
  02:42:46 - 02:44:33 - A. Warmer
  02:44:34 - 02:44:38 - J. de Boer
  02:44:42 - 02:45:41 - M. Bettink-Pierik
  02:45:44 - 02:45:47 - J. de Boer
  02:45:47 - 02:46:19 - Interruptie
  02:46:19 - 02:46:27 - J. de Boer
  02:46:27 - 02:46:38 - A. Warmer
  02:46:39 - 02:46:55 - J. de Boer
  02:46:55 - 02:47:28 - A. Warmer
  02:47:29 - 02:47:37 - J. de Boer
  02:47:37 - 02:48:05 - Interruptie
  02:48:05 - 02:48:06 - J. de Boer
  02:48:08 - 02:48:23 - A. van Zijl-Hoek
  02:48:23 - 02:48:26 - J. de Boer
  02:48:37 - 02:48:42 - C. van Bijl
  02:48:44 - 02:51:03 - J. de Boer
  02:51:03 - 02:51:20 - C. van Bijl
  02:51:20 - 02:53:12 - J. de Boer
  02:53:12 - 02:53:14 - C. van Bijl
  02:53:16 - 02:53:24 - H.N. van Vierssen
  02:53:26 - 02:53:29 - C. van Bijl
  02:53:29 - 02:53:50 - J. de Boer
  02:53:50 - 02:53:55 - C. van Bijl
  02:53:56 - 02:54:10 - M. Bettink-Pierik
  02:54:12 - 02:54:18 - C. van Bijl
  02:55:07 - 02:55:10 - H.N. van Vierssen
  02:55:10 - 02:55:15 - C. van Bijl
  02:55:21 - 02:56:53 - S. van Alfen
  02:56:54 - 02:57:25 - C. van Bijl
  02:57:25 - 02:57:26 - N.H.A.F. van Doremalen
  02:57:26 - 02:57:27 - C. van Bijl
  02:57:29 - 02:57:30 - Interruptie
  02:57:30 - 02:57:43 - C. van Bijl
  02:57:43 - 02:58:27 - Interruptie
  02:58:27 - 02:58:27 - C. van Bijl
  02:58:33 - 02:58:51 - Seat 31
  02:58:52 - 02:59:03 - C. van Bijl
  02:59:04 - 03:00:25 - J. de Boer
  03:00:25 - 03:00:26 - C. van Bijl
  03:00:26 - 03:00:26 - J. de Boer
  03:00:26 - 03:00:28 - C. van Bijl
  03:00:28 - 03:00:29 - S. van Alfen
  03:00:29 - 03:00:30 - C. van Bijl
  03:00:30 - 03:00:48 - S. van Alfen
  03:00:49 - 03:00:57 - C. van Bijl
  03:01:12 - 03:01:29 - J. de Boer
  03:01:29 - 03:01:38 - C. de Lange
  03:01:39 - 03:01:42 - J. de Boer
  03:01:44 - 03:02:00 - W.T. van Laar
  03:02:00 - 03:02:44 - J. de Boer
  03:02:52 - 03:07:01 - H.N. van Vierssen
 • 9.5

  Resultaat stemming:


  Besluit
  Met meerderheid van stemmen verworpen (voor stemmen de VVD en de PvdA; tegen stemmen Gemeentebelangen, D66, PvdD, Mevrouw Van Dam, PCG en CDA).

  Moties
  Titel
  D.053059 Studenten OV-kaart inzetten op regiotaxi

  03:07:01 - 03:07:35 - J. de Boer
  03:07:41 - 03:08:31 - P.A.J.M. van den Hurk
  03:08:31 - 03:08:33 - J. de Boer
  03:08:33 - 03:08:37 - P.A.J.M. van den Hurk
  03:08:38 - 03:08:53 - H.N. van Vierssen
  03:08:59 - 03:09:00 - P.A.J.M. van den Hurk
  03:09:03 - 03:09:09 - M. Bettink-Pierik
  03:09:14 - 03:09:14 - P.A.J.M. van den Hurk
  03:09:14 - 03:09:16 - J. de Boer
  03:09:16 - 03:11:01 - P.A.J.M. van den Hurk
  03:11:02 - 03:11:08 - J. de Boer
  03:11:10 - 03:12:10 - A. Warmer
  03:12:11 - 03:12:16 - J. de Boer
  03:12:16 - 03:13:44 - S. van Alfen
  03:13:46 - 03:13:49 - J. de Boer
  03:13:49 - 03:14:23 - Seat 31
  03:14:24 - 03:14:27 - J. de Boer
  03:14:27 - 03:16:21 - J. de Jonge
  03:16:23 - 03:16:28 - J. de Boer
  03:16:30 - 03:17:27 - M. Bettink-Pierik
  03:17:30 - 03:17:32 - J. de Boer
  03:17:32 - 03:18:28 - A. Warmer
  03:18:28 - 03:18:30 - J. de Boer
  03:18:31 - 03:19:24 - A. van Zijl-Hoek
  03:19:26 - 03:19:32 - J. de Boer
  03:19:33 - 03:20:37 - H.N. van Vierssen
  03:20:43 - 03:21:34 - J. de Boer
 • 10

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.