Openbare informatiebijeenkomst

woensdag 14 oktober 2020 19:00 - 20:30
Locatie:
Microsoft Teams
Voorzitter:
Toelichting:

IHP
Deze vergadering vindt digitaal plaats.
Na opgave per e-mail bij griffie@buren.nl ontvangt u een uitnodiging voor een Microsoft Teams vergadering.

Agendapunten