Raadsvergadering

dinsdag 10 november 2020 15:00 - 23:09
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
J.A. de Boer MSc
Toelichting:

De vergadering wordt geschorst van 17.45 tot 18.45 uur (gebruik maaltijd).

Uitzending

Agendapunten

 • 1

  Besluit
  De voorzitter opent de vergadering. Hij geeft aan bericht van verhindering te hebben ontvangen van mevrouw Tetteroo en de heer Zaaijer. Ook de heer Molleman is afwezig. Mevrouw Van Dam en de heer Van Tuil zullen de vergadering eerder verlaten.

  00:07:28 - 00:09:56 - Seat 1
  00:10:13 - 00:12:30 - Seat 31
 • 2

  Besluit
  De voorzitter geeft mevrouw Zwart het woord. Mevrouw Zwart legt een korte verklaring af over haar uittreden uit de fractie van de VVD. Ze geeft aan dat ze voor de raadsvergadering van 15 december a.s. kenbaar zal maken of ze raadslid blijft. Deze avond is ze op persoonlijke titel als raadslid aanwezig. Desgevraagd duidt de voorzitter dat mevrouw Zwart haar raadslidmaatschap op persoonlijke titel kan uitoefenen en dat dit op grond van wetgeving niet gerelateerd is aan een fractie.

  00:12:31 - 00:12:43 - Seat 1
  00:12:43 - 00:13:36 - Seat 13
  00:13:37 - 00:13:47 - Seat 1
  00:13:47 - 00:14:11 - Seat 22
  00:14:11 - 00:14:52 - Seat 1
  00:14:52 - 00:15:15 - Seat 22
  00:15:15 - 00:16:26 - Seat 1
 • 3
 • 4
 • 4.1


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De aanpak van laaggeletterdheid en taalachterstanden te versterken door aan de huidige bibliotheekvestiging het volgende toe te voegen: gezinsgerichte
  leesstimulering bij peuters en op scholen en kern- en vraaggerichte (taal)activiteiten, gericht op ontmoeting, leesbevordering en het vergroten van basisvaardigheden.
  2. De uitvoering van leesstimulering en bibliotheekwerk vanaf 1 januari 2021 in handen te geven van de openbare Bibliotheek Rivierenland en daartoe aan te sluiten bij het regionale convenant rondom Bibliotheek Rivierenland.
  3. Voor de implementatie van het nieuwe model voor leesstimulering en bibliotheekwerk eenmalig € 70.000 beschikbaar te stellen uit de algemene middelen. En voor de exploitatie in 2021 € 80.000 en voor de exploitatie in 2022 € 109.000 uit de algemene middelen beschikbaar te stellen.


  Besluit
  1\. De aanpak van laaggeletterdheid en taalachterstanden te versterken door aan de huidige bibliotheekvestiging het volgende toe te voegen: gezinsgerichte leesstimulering bij peuters en op scholen en kern- en vraaggerichte (taal)activiteiten, gericht op ontmoeting, leesbevordering en het vergroten van basisvaardigheden. 2\. De uitvoering van leesstimulering en bibliotheekwerk vanaf 1 januari 2021 in handen te geven van de openbare Bibliotheek Rivierenland en daartoe aan te sluiten bij het regionale convenant rondom Bibliotheek Rivierenland\. 3\. Voor de implementatie van het nieuwe model voor leesstimulering en bibliotheekwerk eenmalig € 40\.000 beschikbaar te stellen uit de algemene middelen\. En voor de exploitatie in 2021 € 80\.000 en voor de exploitatie in 2022 € 109\.000 uit de algemene middelen beschikbaar te stellen\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  De heer Van Tuil voegt zich bij de vergadering.

  Toezeggingen college:
  - evaluatie over 2 jaar (SMART);
  - in de informatievoorziening (indicatoren) de raad meenemen via een voorstel of bijeenkomst;
  - als er keuzes worden gemaakt in het convenant, dan wordt de raad daar tijdig bij betrokken;
  - informatie over laaggeletterdheid beschikbaar stellen;
  - via werkgroep sociaal domein kosten jeugdzorg (5 mio) monitoren.

  Wethouder Wiendels geeft aan dat de provincie € 30.000 subsidie verstrekt en dat beslispunt 3. wijzigt: eenmalig wordt € 40.000 beschikbaar gesteld in plaats van de voorgestelde € 70.000.


  Toezeggingen
  Titel
  evaluatie, informatievoorziening, convenant, laaggeletterdheid en jeugdzorg

  00:16:28 - 00:21:01 - Seat 9
  00:21:01 - 00:21:08 - Seat 1
  00:21:08 - 00:24:13 - Seat 24
  00:24:14 - 00:24:23 - Seat 1
  00:24:23 - 00:26:40 - Seat 22
  00:26:41 - 00:26:44 - Seat 1
  00:26:44 - 00:29:31 - Seat 19
  00:29:31 - 00:29:32 - Seat 9
  00:29:32 - 00:29:36 - Seat 1
  00:29:36 - 00:30:09 - Seat 9
  00:30:09 - 00:30:13 - Seat 1
  00:30:13 - 00:30:37 - Seat 19
  00:30:37 - 00:30:45 - Seat 1
  00:30:50 - 00:32:14 - Seat 31
  00:32:15 - 00:32:18 - Seat 1
  00:32:18 - 00:34:01 - Seat 21
  00:34:01 - 00:34:08 - Seat 1
  00:34:20 - 00:37:07 - Seat 31
  00:37:09 - 00:37:40 - Seat 1
  00:37:46 - 00:39:53 - Seat 31
  00:39:53 - 00:40:04 - Seat 1
  00:40:13 - 00:50:07 - Seat 31
  00:50:07 - 00:50:43 - Seat 1
  00:50:44 - 00:50:58 - Seat 31
  00:51:00 - 00:51:11 - Seat 1
  00:51:11 - 00:51:36 - Seat 31
  00:52:04 - 00:52:24 - Seat 1
  00:52:24 - 00:52:32 - Seat 24
  00:52:32 - 00:52:34 - Seat 1
  00:52:34 - 00:53:49 - Seat 22
  00:53:53 - 00:53:55 - Seat 1
  00:53:55 - 00:53:55 - Seat 19
  00:53:55 - 00:54:27 - Seat 15
  00:54:27 - 00:54:33 - Seat 1
  00:54:33 - 00:55:21 - Seat 9
  00:55:22 - 00:55:25 - Seat 1
  00:55:25 - 00:55:58 - Seat 21
  00:55:59 - 00:56:49 - Seat 9
  00:56:50 - 00:56:53 - Seat 1
  00:56:53 - 00:57:42 - Seat 19
  00:57:43 - 00:57:55 - Seat 1
  00:58:02 - 01:00:49 - Seat 31
  01:00:50 - 01:01:01 - Seat 22
  01:01:02 - 01:01:10 - Seat 31
  01:01:10 - 01:02:09 - Seat 1
 • 4.2

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Kennis te nemen van de startnotitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
  2. Richting te bepalen op de inhoudelijke thema’s:
   ontwikkeling doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (Visie op het Burense Kind),
   passend onderwijs,
   spreiding,
   leefbaarheid,
   duurzaamheid,
  welke als basis dienen voor de scenario-ontwikkeling in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs.
  3. In te stemmen met het procesvoorstel tot besluitvorming.


  Besluit
  1\. Kennis te nemen van de startnotitie Integraal Huisvestingsplan Onderwijs\. 2\. Richting te bepalen op de inhoudelijke thema’s:  ontwikkeling doorgaande leer- en ontwikkelingslijn (Visie op het Burense Kind),  passend onderwijs,  spreiding,  leefbaarheid,  duurzaamheid, welke als basis dienen voor de scenario-ontwikkeling in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. 3\. In te stemmen met het procesvoorstel tot besluitvorming\. Zonder hoofdelijke stemming conform besloten.

  Mevrouw Van Dam verlaat de vergadering.

  Toezegging college:
  digitale enquête verzenden aan de ouders van leerlingen van de basisscholen in de gemeente.


  Toezeggingen
  Titel
  digitale enqête

  01:02:12 - 01:04:41 - Seat 9
  01:04:43 - 01:04:49 - Seat 1
  01:04:49 - 01:06:09 - Seat 24
  01:06:10 - 01:06:14 - Seat 1
  01:06:14 - 01:07:26 - Seat 19
  01:07:26 - 01:07:29 - Seat 1
  01:07:29 - 01:09:05 - Seat 22
  01:09:07 - 01:09:14 - Seat 1
  01:09:24 - 01:14:01 - Seat 31
  01:14:01 - 01:14:05 - Seat 1
  01:14:05 - 01:15:16 - Seat 21
  01:15:16 - 01:15:31 - Seat 1
  01:15:40 - 01:24:49 - Seat 31
  01:24:51 - 01:25:00 - Seat 1
  01:25:00 - 01:25:02 - Seat 19
  01:25:02 - 01:25:12 - Seat 1
  01:25:12 - 01:25:52 - Seat 19
  01:25:52 - 01:25:53 - Seat 1
  01:25:57 - 01:26:49 - Seat 24
  01:26:51 - 01:26:53 - Seat 1
  01:26:53 - 01:27:48 - Seat 22
  01:27:49 - 01:28:07 - Seat 1
  01:28:07 - 01:28:12 - Seat 22
  01:28:12 - 01:28:19 - Seat 1
  01:28:29 - 01:29:32 - Seat 31
  01:29:32 - 01:29:36 - Seat 1
  01:29:54 - 01:30:19 - Seat 31
  01:30:21 - 01:30:24 - Seat 1
  01:30:24 - 01:30:38 - Seat 21
  01:30:39 - 01:30:53 - Seat 1
  01:31:04 - 01:32:31 - Seat 31
  01:32:31 - 01:32:35 - Seat 1
  01:32:35 - 01:32:38 - Seat 31
  01:32:38 - 01:32:39 - Seat 1
  01:32:39 - 01:32:44 - Seat 31
  01:32:44 - 01:32:48 - Seat 1
  01:32:49 - 01:32:53 - Seat 19
  01:32:53 - 01:32:55 - Seat 1
  01:32:55 - 01:33:17 - Seat 19
  01:33:18 - 01:33:19 - Seat 1
  01:33:19 - 01:34:00 - Seat 31
  01:34:00 - 01:34:02 - Seat 1
  01:34:02 - 01:34:09 - Seat 31
  01:34:09 - 01:34:19 - Seat 19
  01:34:19 - 01:34:29 - Seat 1
  01:34:34 - 01:34:48 - Seat 31
  01:34:50 - 01:35:44 - Seat 1
 • 4.3

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. In te stemmen met de nota zienswijzen.
  2. Het bestemmingsplan “Buitengebied, Rijndijk 19, 19a en 19b” vast te stellen.


  Besluit
  1\. In te stemmen met de nota zienswijzen\. 2\. Het bestemmingsplan “Buitengebied\, Rijndijk 19\, 19a en 19b” vast te stellen\. In meerderheid conform besloten (met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen, PCG, mevrouw Zwart, PvdD, CDA en VVD, 1 stem tegen (D66).

  Stemverklaringen: de heer Van Laar (Gemeentebelangen), de heer Warmer (PvdA), de heer De Jonge (PvdD) en mevrouw Zwart.


  01:35:58 - 01:37:03 - Seat 31
  01:37:05 - 01:37:09 - Seat 1
  01:37:09 - 01:39:46 - Seat 19
  01:39:47 - 01:39:51 - Seat 1
  01:39:51 - 01:43:11 - Seat 13
  01:43:12 - 01:43:20 - Seat 1
  01:43:21 - 01:43:38 - Seat 24
  01:43:40 - 01:43:41 - Seat 1
  01:43:41 - 01:45:05 - Seat 22
  01:45:06 - 01:45:09 - Seat 1
  01:45:12 - 01:45:53 - Seat 16
  01:45:53 - 01:45:54 - Seat 1
  01:45:54 - 01:45:55 - Seat 13
  01:45:55 - 01:46:22 - Seat 1
  01:46:34 - 01:51:58 - Seat 31
  01:52:00 - 01:52:26 - Seat 1
  01:52:27 - 01:52:39 - Seat 7
  01:52:40 - 01:52:44 - Seat 1
  01:52:44 - 01:52:58 - Seat 22
  01:52:58 - 01:53:07 - Seat 1
  01:53:07 - 01:53:22 - Seat 16
  01:53:22 - 01:53:24 - Seat 1
  01:53:31 - 01:53:45 - Seat 31
  01:53:47 - 01:54:37 - Seat 1
 • 4.4

  Resultaat stemming:


  Besluit
  In meerderheid verworpen (met 4 stemmen voor (PvdD, D66 en PvdA) en 12 stemmen tegen (Gemeentebelangen, PCG, CDA, VVD en mevrouw Zwart).

  De heer Van de Bijl neemt niet deel aan de beraadslagingen op grond van artikel 28, lid 1 van de Gemeentewet.

  Stemverklaringen PvdA en D66.


  Moties
  Titel
  D.074075 laanboomteelt en vergunningplicht

  01:54:37 - 01:54:52 - Seat 13
  01:54:52 - 01:54:59 - Seat 1
  01:54:59 - 01:59:10 - Seat 16
  01:59:11 - 01:59:36 - Seat 1
  01:59:44 - 02:02:48 - Seat 31
  02:02:48 - 02:02:55 - Seat 1
  02:02:55 - 02:03:53 - Seat 19
  02:03:54 - 02:03:56 - Seat 1
  02:03:56 - 02:04:56 - Seat 21
  02:04:57 - 02:05:04 - Seat 19
  02:05:09 - 02:05:16 - Seat 21
  02:05:17 - 02:05:22 - Seat 19
  02:05:23 - 02:05:23 - Seat 1
  02:05:23 - 02:05:26 - Seat 21
  02:05:26 - 02:05:26 - Seat 1
  02:05:26 - 02:05:28 - Seat 19
  02:05:28 - 02:05:32 - Seat 1
  02:05:34 - 02:07:30 - Seat 22
  02:07:31 - 02:07:33 - Seat 1
  02:07:33 - 02:08:38 - Seat 24
  02:08:39 - 02:08:45 - Seat 1
  02:09:00 - 02:09:54 - Seat 31
  02:09:56 - 02:09:57 - Seat 1
  02:09:57 - 02:10:34 - Seat 22
  02:10:35 - 02:10:36 - Seat 31
  02:10:36 - 02:10:37 - Seat 1
  02:10:37 - 02:10:44 - Seat 31
  02:10:46 - 02:10:46 - Seat 19
  02:10:46 - 02:11:07 - Seat 1
  02:11:11 - 02:12:07 - Seat 31
  02:12:07 - 02:12:09 - Seat 1
  02:12:09 - 02:12:37 - Seat 22
  02:12:37 - 02:12:42 - Seat 1
  02:12:42 - 02:12:46 - Seat 22
  02:12:46 - 02:12:52 - Seat 1
  02:12:55 - 02:13:30 - Seat 31
  02:13:30 - 02:13:30 - Seat 19
  02:13:30 - 02:13:34 - Seat 1
  02:13:34 - 02:13:46 - Seat 19
  02:13:47 - 02:13:51 - Seat 1
  02:13:51 - 02:13:54 - Seat 31
  02:13:54 - 02:14:24 - Seat 21
  02:14:26 - 02:14:27 - Seat 1
  02:14:27 - 02:14:48 - Seat 31
  02:14:48 - 02:14:58 - Seat 1
  02:15:04 - 02:16:03 - Seat 31
  02:16:03 - 02:16:06 - Seat 1
  02:16:06 - 02:16:23 - Seat 22
  02:16:23 - 02:16:25 - Seat 1
  02:16:25 - 02:17:05 - Seat 31
  02:17:06 - 02:17:14 - Seat 1
  02:17:14 - 02:18:27 - Seat 16
  02:18:28 - 02:18:43 - Seat 1
  02:18:44 - 02:19:13 - Seat 31
  02:19:13 - 02:19:14 - Seat 1
  02:19:14 - 02:19:16 - Seat 31
  02:19:16 - 02:19:46 - Seat 16
  02:19:46 - 02:19:48 - Seat 1
  02:19:48 - 02:19:49 - Seat 16
  02:19:49 - 02:19:51 - Seat 1
  02:19:51 - 02:19:55 - Seat 31
  02:19:55 - 02:19:58 - Seat 1
  02:19:59 - 02:20:22 - Seat 21
  02:20:22 - 02:20:37 - Seat 1
  02:20:37 - 02:21:07 - Seat 31
  02:21:07 - 02:21:08 - Seat 1
  02:21:08 - 02:21:11 - Seat 31
  02:21:11 - 02:21:17 - Seat 1
  02:21:17 - 02:22:41 - Seat 31
  02:22:41 - 02:22:46 - Seat 1
  02:22:46 - 02:22:52 - Seat 31
  02:22:53 - 02:22:58 - Seat 19
  02:22:58 - 02:22:59 - Seat 1
  02:23:00 - 02:23:34 - Seat 22
  02:23:34 - 02:24:14 - Seat 1
  02:24:14 - 02:24:20 - Seat 19
  02:24:20 - 02:24:21 - Seat 1
  02:24:21 - 02:24:36 - Seat 19
  02:24:36 - 02:24:37 - Seat 31
  02:24:37 - 02:24:39 - Seat 1
  02:24:39 - 02:24:47 - Seat 31
  02:24:48 - 02:24:59 - Seat 1
  02:25:00 - 02:25:07 - Seat 16
  02:25:07 - 02:25:26 - Seat 1
  02:25:26 - 02:26:19 - Seat 7
  02:26:19 - 02:26:30 - Seat 1
  02:26:30 - 02:26:31 - Seat 19
  02:26:31 - 02:26:55 - Seat 1
  02:26:56 - 02:27:06 - Seat 22
  02:27:06 - 02:27:07 - Seat 1
  02:27:07 - 02:27:13 - Seat 19
  02:27:13 - 02:27:14 - Seat 1
  02:27:15 - 02:27:29 - Seat 19
  02:27:30 - 02:28:25 - Seat 1
 • 4.5

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  De raad voor te stellen om:
  1. De tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen, inclusief de financiële mutaties per programma:
  - Programma Bedrijfsvoering: € 1.520.000 positief
  - Programma Inwonerszaken: € 480.000 negatief
  - Programma Ruimte: € 1.144.000 negatief
  Totaal mutaties € 103.000 negatief.
  2. € 750.000 te onttrekken uit de reserve Risico grondexploitaties ten gunste van het begrote tekort sociaal domein.
  3. € 750.000 vanuit het weerstandsvermogen vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve.
  4. € 206.000 te storten in de reserve Overlopende posten en € 16.000 te onttrekken in 2021.
  5. Begrotingswijziging 2020, nummer 10 vast te stellen.


  Besluit
  De raad voor te stellen om: 1\. De tweede bestuursrapportage 2020 vast te stellen\, inclusief de financiële mutaties per programma: \- Programma Bedrijfsvoering: € 1\.520\.000 positief \- Programma Inwonerszaken: € 480\.000 negatief \- Programma Ruimte: € 1\.144\.000 negatief Totaal mutaties € 103.000 negatief. 2\. € 750\.000 te onttrekken uit de reserve Risico grondexploitaties ten gunste van het begrote tekort sociaal domein\. 3\. € 750\.000 vanuit het weerstandsvermogen vrij te laten vallen ten gunste van de Algemene reserve\. 4\. € 206\.000 te storten in de reserve Overlopende posten en € 16\.000 te onttrekken in 2021\. 5\. Begrotingswijziging 2020\, nummer 10 vast te stellen\. In meerderheid conform besloten (met 16 stemmen voor (Gemeentebelangen, PCG, PvdD, mevrouw Zwart, D66, CDA en VVD) met 1 stem tegen (PvdA).

  Stemverklaring VVD.


  02:28:40 - 02:30:49 - Seat 31
  02:30:50 - 02:30:56 - Seat 1
  02:30:56 - 02:36:02 - Seat 22
  02:36:04 - 02:36:11 - Seat 1
  02:36:11 - 02:37:16 - Seat 26
  02:37:17 - 02:37:31 - Seat 1
  02:37:37 - 02:38:35 - Seat 31
  02:38:35 - 02:38:43 - Seat 1
  02:38:43 - 02:42:34 - Seat 31
  02:42:36 - 02:42:42 - Seat 1
  02:42:42 - 02:43:10 - Seat 26
  02:43:10 - 02:43:16 - Seat 1
  02:43:17 - 02:45:15 - Seat 22
  02:45:16 - 02:45:23 - Seat 1
  02:45:23 - 02:47:14 - Seat 31
  02:47:14 - 02:47:15 - Seat 1
  02:48:09 - 02:48:12 - Seat 26
  02:48:12 - 02:48:20 - Seat 1
  02:48:21 - 02:48:59 - Seat 22
  02:49:00 - 02:49:02 - Seat 1
  02:49:02 - 02:49:11 - Seat 31
  02:49:11 - 02:49:38 - Seat 1
  02:49:46 - 02:50:15 - Seat 31
  02:50:17 - 02:50:18 - Seat 1
  02:50:18 - 02:50:20 - Seat 22
  02:50:20 - 02:50:22 - Seat 1
  02:50:48 - 02:50:51 - Seat 26
  02:50:51 - 02:50:52 - Seat 1
  02:50:52 - 02:51:05 - Seat 26
  02:51:05 - 02:51:53 - Seat 1
  03:47:44 - 03:47:45 - Seat 2
 • 4.6

  • Per fractie worden korte verklaringen en statements afgelegd.
  • Fracties brengen bespreekpunten in voor het debat.
  • De gemeenteraad voert een debat op hoofdlijnen.

  • Reactie van het college op de verklaringen en statements, het debat en de aangekondigde moties en amendementen.

  • De gemeenteraad voert onderling een debat.
  • De fracties dienen de definitieve moties/amendementen in.
  • Besluitvorming over amendementen, programmabegroting en moties.


  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. De programmabegroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022-2024.
  Als onderdeel van de begroting:
  2. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2021 te accorderen:
  A. Autonome ontwikkelingen € 1.211.000 Nadeel
  B. Bestaand beleid (actualisatie) € 153.000 Voordeel
  C. Nieuw beleid - noodzakelijk € 587.000 Nadeel
  D. Nieuw beleid - wenselijk € 117.000 Nadeel
  E. Stelpost nog te nemen raadsbesluiten € 153.000 Nadeel
  F. Dekkingsplan € 975.000 Voordeel.
  3. Het weerstandsvermogen met € 905.000 te verhogen en dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve.
  4. De volgende vervangingsinvesteringen in 2021 vast te stellen:
  A. € 135.000 voor het geautomatiseerd ontsluiten van gegevens uit onze applicaties, waar de verschillende domeinen mee werken
  B. € 194.000 voor het vervangen van servers
  C. € 45.000 voor de vervanging van switches ten behoeve van de ICT-infrastructuur naar de werkplekken
  D. € 22.500 voor brandmeldinstallatie in het gemeentehuis.


  Besluit
  1\. De programmabegroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2022\-2024\. Als onderdeel van de begroting: 2\. De voorgestelde begrotingswijzigingen voor 2021 te accorderen: A. Autonome ontwikkelingen € 1.211.000 Nadeel B. Bestaand beleid (actualisatie) € 153.000 Voordeel C. Nieuw beleid - noodzakelijk € 587.000 Nadeel D. Nieuw beleid - wenselijk € 117.000 Nadeel E. Stelpost nog te nemen raadsbesluiten € 153.000 Nadeel F. Dekkingsplan € 975.000 Voordeel. 3\. Het weerstandsvermogen met € 905\.000 te verhogen en dit bedrag te onttrekken uit de algemene reserve\. 4\. De volgende vervangingsinvesteringen in 2021 vast te stellen: A. € 135.000 voor het geautomatiseerd ontsluiten van gegevens uit onze applicaties, waar de verschillende domeinen mee werken B. € 194.000 voor het vervangen van servers C. € 45.000 voor de vervanging van switches ten behoeve van de ICT-infrastructuur naar de werkplekken D. € 22.500 voor brandmeldinstallatie in het gemeentehuis. 5. 1. De raming van € 2.000 aan de stichting “onder de regenboog” te Eck en Wiel te verlagen met € 1.000 en vast te stellen op € 1.000. 2. Een nieuwe raming van € 1.000 op te nemen in de begroting voor de Nederlandse bijenhouders vereniging, afdeling Eck en Wiel e.o. 3. In de begrotingen 2022 en volgende een structureel bedrag van € 2.000 op te nemen en dit bedrag door de gemeenteraad te laten toewijzen aan organisaties, die zich bezig houden met de bevordering van de biodiversiteit in onze gemeente. Amendement PCG, CDA en Gemeentebelangen: bevordering biodiversiteit: in meerderheid aangenomen (met 14 stemmen voor en 2 tegen (PvdD). Geamendeerd besloten. a. Motie Gemeentebelangen, CDA en PCG: dekking begrotingstekort 2023 en 2024: unaniem aangenomen. b. Motie PCG, CDA, Gemeentebelangen en VVD: grip op gemeenschappelijke regelingen: unaniem aangenomen. c. Motie VVD en D66: regionaal informatiesysteem sociaal domein: unaniem aangenomen.

  Amendement PCG, CDA en Gemeentebelangen: bevordering biodiversiteit.

  a. Motie Gemeentebelangen, CDA en PCG: dekking begrotingstekort 2023 en 2024.
  b. Motie PCG, CDA, Gemeentebelangen en VVD: grip op gemeenschappelijke regelen.
  c. Motie VVD en D66: regionaal informatiesysteem sociaal domein.

  Toezeggingen college:
  - via de kwaliteitscommissie worden de nota's herziening reserves en voorzieningen en weerstandsvermogen voor 1 april 2021 behandeld;
  - nadenken over het digitaal werken van de organisatie na coronatijd in relatie tot de functie van het gemeentehuis (visie in de eerste helft van 2021);
  - de raad volledig betrekken bij de Avri-stortplaats problematiek;
  - er wordt een BOT-sessie georganiseerd over woningbouwprojecten.

  Stemverklaring voorstel: De Lange en PCG, VVD, D66, PvdD en PvdA.
  Stemverklaring motie a: VVD.
  Stemverklaring motie b: PvdD.


  Moties
  Titel
  D.074078 regionaal informatiesysteem/dashboard sociaal domein
  D.074079 grip op uitgaven van gemeenschappelijke regelingen
  D.074081 dekking begrotingstekort 2023 en 2024
  Toezeggingen
  Titel
  BOT-sessie woningbouwprojecten
  digitaal werken versus functie gemeentehuis
  reserves en voorzieningen
  stortplaats Avri

  03:52:45 - 03:53:58 - Seat 2
  03:58:39 - 04:10:23 - Seat 19
  04:10:24 - 04:10:48 - Seat 2
  04:53:36 - 04:58:34 - Seat 31
  04:58:37 - 04:58:51 - Seat 2
  05:08:07 - 05:09:34 - Seat 5
  05:27:36 - 05:28:06 - Seat 2
  06:15:20 - 06:28:14 - Seat 31
  06:28:15 - 06:28:23 - Seat 2
  06:28:33 - 06:39:37 - Seat 31
  06:39:39 - 06:39:46 - Seat 2
  06:39:59 - 06:43:29 - Seat 31
  06:43:30 - 06:43:38 - Seat 2
  06:45:05 - 06:48:35 - Seat 31
  06:48:36 - 06:48:43 - Seat 2
  06:59:24 - 07:00:33 - Seat 26
  07:02:49 - 07:04:00 - Seat 5
  07:05:45 - 07:06:34 - Seat 15
  07:06:37 - 07:07:09 - Seat 19
  07:08:35 - 07:08:37 - Seat 2
  07:08:37 - 07:09:14 - Seat 26
  07:09:17 - 07:09:44 - Seat 5
  07:11:03 - 07:11:03 - Seat 19
  07:13:42 - 07:13:54 - Seat 15
  07:16:57 - 07:17:49 - Seat 16
  07:17:49 - 07:17:49 - Seat 21
  07:18:08 - 07:18:10 - Seat 2
  07:21:06 - 07:21:51 - Seat 13
  07:21:52 - 07:21:53 - Seat 2
  07:24:47 - 07:25:31 - Seat 16
  07:25:31 - 07:25:31 - Seat 2
  07:37:07 - 07:38:03 - Seat 26
  07:38:34 - 07:38:36 - Seat 2
  07:38:37 - 07:38:50 - Seat 26
  07:38:51 - 07:38:54 - Seat 2
  07:38:55 - 07:39:35 - Seat 5
  07:39:36 - 07:40:12 - Seat 16
  07:40:12 - 07:40:29 - Seat 2
  07:40:30 - 07:40:49 - Seat 5
  07:40:49 - 07:42:00 - Seat 22
  07:42:00 - 07:42:04 - Seat 2
  07:45:10 - 07:46:09 - Seat 26
  07:46:09 - 07:46:12 - Seat 2
  07:46:53 - 07:46:53 - Seat 26
  07:47:19 - 07:47:32 - Seat 2
  07:47:42 - 07:51:39 - Seat 31
  07:53:27 - 07:53:54 - Seat 15
  07:53:54 - 07:55:15 - Seat 31
  07:56:09 - 07:56:10 - Seat 2
  07:56:10 - 07:56:51 - Seat 5
  07:56:52 - 07:56:54 - Seat 2
  07:56:55 - 07:57:29 - Seat 31
  07:57:30 - 07:57:52 - Seat 5
  07:57:52 - 07:57:52 - Seat 2
  07:58:24 - 08:02:12 - Seat 31
  08:02:14 - 08:02:17 - Seat 2
  08:02:25 - 08:03:14 - Seat 31
  08:03:14 - 08:03:52 - Seat 2
  08:04:34 - 08:04:44 - Seat 31
  08:04:44 - 08:05:35 - Seat 26
  08:05:35 - 08:06:00 - Seat 31
  08:06:02 - 08:06:42 - Seat 2
  08:06:42 - 08:06:55 - Seat 7
  08:06:56 - 08:07:42 - Seat 2
  08:07:42 - 08:07:50 - Seat 26
  08:07:50 - 08:08:09 - Seat 2
  08:09:46 - 08:10:05 - Seat 16
  08:10:08 - 08:10:26 - Seat 22
  08:10:27 - 08:11:01 - Seat 2
  08:11:51 - 08:12:06 - Seat 16
  08:12:06 - 08:12:50 - Seat 2
  08:12:50 - 08:12:51 - Seat 26
  08:13:15 - 08:13:54 - Seat 2
 • 5

  Besluit
  De voorzitter sluit de vergadering om 23.09 uur.