Raadsvergadering

dinsdag 8 december 2020 20:00 - 21:00
Locatie:
Zoom
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting:

Extra raadsvergadering op verzoek van de fracties VVD en D66 op grond van artikel 17, lid 2 Gemeentewet.
Het vereiste quorum was niet aanwezig daarom is de vergadering niet geopend.

Agendapunten

 • 1.1
 • 1.2
 • 2.1
 • 3.1

  Het debat is, op grond van artikel 17 Gemeentewet, aangevraagd door de fracties van VVD en D66.

  Toelichting fracties VVD en D66:
  “De door ons gewenste vergadering komt in de plaats van de inmiddels geannuleerde informatiebijeenkomst voor morgenavond voor de raad over het AZC.
  De beweegredenen voor ons verzoek zijn, dat ons inziens eerst de vele gestelde vragen tijdens de extra raadsvergadering van 30 november jl door het college dienen te worden beantwoord. Tot op heden is geen enkele vraag beantwoord.
  Zonder dat is ons inziens geen nieuwe stap in het proces reëel.”