Raadsvergadering

dinsdag 8 september 2020 19:30 - 19:35
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
drs. J.H.R. Pierik
Toelichting:

Hamerraad

Uitzending

Agendapunten

 • 1.1

  Besluit
  De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
 • 2.1

  Resultaat stemming:


  Voorgesteld besluit

  1. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne, herziening Albergerweg 26 ongewijzigd vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen; Dit herzieningsplan bestaat digitaal uit de geometrisch bepaalde planobjecten met planidentificatienummer NL.IMRO.0147.BpBG2014hz008-vg01. Hierbij is voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond met bestandsnaam o_NL.IMRO.0147.BpBG2014hz008-vg01.
  2. Geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.


  Besluit
  1\. Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Borne\, herziening Albergerweg 26 ongewijzigd vast te stellen en gedurende zes weken ter inzage te leggen; Dit herzieningsplan bestaat digitaal uit de geometrisch bepaalde planobjecten met planidentificatienummer NL\.IMRO\.0147\.BpBG2014hz008\-vg01\. Hierbij is voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik gemaakt van een ondergrond met bestandsnaam o\_NL\.IMRO\.0147\.BpBG2014hz008\-vg01\. 2\. Geen exploitatieplan\, als bedoeld in artikel 6\.12 Wro vast te stellen\. De raad besluit, zonder beraadslaging, overeenkomstig het voorstel van het college.
 • 3