Gecombineerde vergadering commissie Bewonerszaken en Algemene zaken

woensdag 30 september 2015 20:00 - 22:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
A.A.M. Heunks-van Uden
Toelichting:

Op 30 september vindt er een gecombineerde vergadering plaats van de raadscommissies Bewonerszaken en Algemene zaken
De reguliere vergaderdatum van Algemene zaken van 28 september komt daarmee te vervallen.

Agendapunten