Algemene commissie

donderdag 25 juni 2020 19:30 - 22:30
Locatie:
Digitale vergadering via Pexip
Voorzitter:
U. Cuman
Toelichting:

In kader van Jaarstukken, incl. bijsturing exploitatietekort 2020

Uitzending

Agendapunten