Consulterende Raadsbijeenkomst ZAAL 1

Blok B

donderdag 20 juni 2019 19:15 - 23:00
Locatie:
Zaal 1
Voorzitter:
Mw. S. Koster
Toelichting:
  • Het agendapunt Economische agenda is ter voorbereiding op de besluitvorming in september 2019.

  • In verband met de herdenking van Aaldrik de Vries start de consulterende raadsbijeenkomst 15 minuten later.

Uitzending

Agendapunten