Rondvraag en Mededelingen

woensdag 8 april 2020 18:45 - 19:30
Locatie:
SH - Raadzaal
Voorzitter:
A. Marcouch
Toelichting:
Tweemaal per maand kunnen raadsleden en fractievolgers mondelinge vragen stellen aan het college. Alle vragen worden meteen na indiening op deze pagina gepubliceerd. Een eventuele wijziging in de volgorde wordt op de maandag voorafgaande aan de Politieke Avond om 16.00 uur gepubliceerd.

Agendapunten