Gemeenteraad

maandag 5 maart 2018 19:30 - 21:00
Locatie:
Raadhuis
Voorzitter:
A.W. Hiemstra
Toelichting:

In het kader van Meertmoand Streektoalmoand wordt agendapunt 3 in het dialect gedaan.

Uitzending

Agendapunten

 • 1
 • 2

  00:12:22 - 00:14:15 - A. Usmany-Dallinga
  00:14:15 - 00:14:26 - A.W. Hiemstra
  00:14:26 - 00:14:28 - A. Usmany-Dallinga
  00:14:28 - 00:15:10 - E.W. Raangs
  00:15:10 - 00:15:13 - A.W. Hiemstra
  00:15:13 - 00:15:27 - A. Usmany-Dallinga
  00:15:27 - 00:15:30 - A.W. Hiemstra
  00:15:30 - 00:15:31 - A. Usmany-Dallinga
  00:15:31 - 00:16:17 - C.A. van Ekelenburg
  00:16:17 - 00:16:20 - A.W. Hiemstra
  00:16:20 - 00:16:30 - A. Usmany-Dallinga
  00:16:30 - 00:16:33 - A.W. Hiemstra
  00:16:33 - 00:16:53 - A. Usmany-Dallinga
  00:16:53 - 00:16:54 - A.W. Hiemstra
  00:16:54 - 00:17:22 - C.A. van Ekelenburg
  00:17:22 - 00:18:14 - A. Usmany-Dallinga
  00:18:14 - 00:18:18 - A.W. Hiemstra
  00:18:18 - 00:18:48 - I. Poucki
  00:18:48 - 00:18:53 - A. Usmany-Dallinga
  00:18:53 - 00:19:35 - A.W. Hiemstra
  00:19:51 - 00:22:29 - A. Usmany-Dallinga
  00:22:29 - 00:22:30 - A.W. Hiemstra
  00:22:30 - 00:22:51 - A. Usmany-Dallinga
  00:22:51 - 00:22:59 - A.W. Hiemstra
  00:22:59 - 00:23:05 - J. van der Lei
  00:23:05 - 00:23:32 - A. Usmany-Dallinga
  00:23:32 - 00:23:33 - A.W. Hiemstra
  00:23:33 - 00:23:45 - J. van der Lei
  00:23:45 - 00:24:11 - A. Usmany-Dallinga
  00:24:11 - 00:24:14 - A.W. Hiemstra
  00:24:14 - 00:24:19 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:24:19 - 00:24:36 - A. Usmany-Dallinga
  00:24:36 - 00:24:39 - A.W. Hiemstra
  00:24:39 - 00:24:41 - A. Usmany-Dallinga
  00:24:41 - 00:25:21 - H. Rozema
  00:25:21 - 00:25:55 - A.W. Hiemstra
  00:25:55 - 00:26:57 - A. Usmany-Dallinga
  00:26:57 - 00:27:31 - A.W. Hiemstra
 • 3

  00:27:32 - 00:28:21 - G.H. Tuhehay-de Boom
  00:28:21 - 00:28:24 - A.W. Hiemstra
  00:28:24 - 00:28:45 - M. van Bostelen
  00:28:47 - 00:29:02 - A.W. Hiemstra
  00:29:03 - 00:29:57 - G.H. Tuhehay-de Boom
  00:29:57 - 00:31:57 - A.W. Hiemstra
  00:32:04 - 00:32:24 - H.P. Brantsma
  00:32:24 - 00:32:27 - A.W. Hiemstra
  00:32:29 - 00:32:39 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:32:39 - 00:33:15 - A.W. Hiemstra
  00:33:26 - 00:35:17 - P. Boerema
  00:35:17 - 00:35:22 - A.W. Hiemstra
  00:35:22 - 00:37:18 - M. van Bostelen
  00:37:18 - 00:37:24 - A.W. Hiemstra
  00:37:24 - 00:37:58 - P. Boerema
  00:37:58 - 00:38:07 - A.W. Hiemstra
 • 4
 • 5

  In januari heeft het Bestuurlijk Duo een keuze gemaakt voor een voorlopig voorkeursalternatief voor de verdubbeling van de N33. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief en de effectenrapportage/ 1e fase MER. Hierna wordt, mede op basis van de reacties, een definitief voorkeursalternatief gekozen. De raad wordt gevraagd in te stemmen met het insturen van de voorliggende concept zienswijze.  00:39:31 - 00:43:21 - I. Poucki
  00:43:21 - 00:43:31 - A.W. Hiemstra
  00:43:31 - 00:45:14 - P. Boerema
  00:45:14 - 00:45:20 - A.W. Hiemstra
  00:45:21 - 00:46:56 - E.W. Raangs
  00:46:56 - 00:47:00 - A.W. Hiemstra
  00:47:00 - 00:49:41 - H.P. Brantsma
  00:49:41 - 00:49:49 - A.W. Hiemstra
  00:49:49 - 00:50:12 - E.W. Raangs
  00:50:12 - 00:50:13 - A.W. Hiemstra
  00:50:13 - 00:50:33 - H.P. Brantsma
  00:50:33 - 00:50:49 - A.W. Hiemstra
  00:50:49 - 00:51:06 - I. Poucki
  00:51:06 - 00:51:11 - A.W. Hiemstra
  00:51:11 - 00:53:43 - C.A. van Ekelenburg
  00:53:43 - 00:53:47 - A.W. Hiemstra
  00:53:47 - 00:54:39 - C.A. van Ekelenburg
  00:54:39 - 00:54:42 - A.W. Hiemstra
  00:54:43 - 00:56:32 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:56:32 - 00:56:40 - A.W. Hiemstra
  00:56:40 - 00:57:27 - J. van der Lei
  00:57:29 - 00:57:34 - A.W. Hiemstra
  00:57:35 - 00:57:54 - I. Poucki
  00:57:54 - 01:01:37 - A.W. Hiemstra
  01:01:38 - 01:02:03 - H.P. Brantsma
  01:02:04 - 01:04:16 - A.W. Hiemstra
  01:04:17 - 01:05:30 - M. van Bostelen
  01:05:30 - 01:05:39 - A.W. Hiemstra
  01:05:39 - 01:06:36 - J. van der Lei
  01:06:37 - 01:06:40 - A.W. Hiemstra
  01:06:40 - 01:08:09 - C.A. van Ekelenburg
  01:08:09 - 01:08:20 - A.W. Hiemstra
  01:08:20 - 01:09:03 - J.G. Schoonhoven
  01:09:03 - 01:09:07 - A.W. Hiemstra
  01:09:07 - 01:09:10 - J.G. Schoonhoven
  01:09:10 - 01:09:12 - A.W. Hiemstra
  01:09:12 - 01:09:27 - I. Poucki
  01:09:27 - 01:11:58 - A.W. Hiemstra
  01:11:58 - 01:12:36 - C.A. van Ekelenburg
  01:12:36 - 01:13:01 - A.W. Hiemstra
  01:13:01 - 01:13:05 - C.A. van Ekelenburg
  01:13:05 - 01:14:40 - A.W. Hiemstra
 • 6

  In december 2017 is, in verband met de formatie van een nieuwe regering, geen actualisatie van het MJP ter vaststelling aan de raad aangeboden. Wel is door Minister Wiebes op 22 december een Meerjarenprogramma-brief vastgesteld voor het eerste kwartaal van 2018. Op dit moment ligt voor het tweede tot en met vierde kwartaal van 2018 een concept addendum MJP-brief voor aan de raad. Het college heeft een concept reactie op het addendum opgesteld. De raad wordt gevraagd hierop te reageren en met inachtneming van benoemde aanpassingen de concept reactie op het concept addendum 2018 vast te stelen en deze aan de Nationaal Coördinator Groningen te verzenden.  01:14:40 - 01:15:02 - I. Schenkel-Zandvoort
  01:15:05 - 01:15:16 - A.W. Hiemstra
  01:15:18 - 01:15:52 - C.A. van Ekelenburg
  01:15:53 - 01:15:58 - A.W. Hiemstra
  01:15:58 - 01:17:52 - H. Rozema
  01:17:53 - 01:17:54 - A.W. Hiemstra
  01:17:54 - 01:21:13 - I. Poucki
  01:21:13 - 01:21:21 - A.W. Hiemstra
  01:21:21 - 01:21:37 - H.P. Brantsma
  01:21:37 - 01:21:41 - A.W. Hiemstra
  01:21:41 - 01:22:06 - C.A. van Ekelenburg
  01:22:06 - 01:22:11 - A.W. Hiemstra
  01:22:11 - 01:22:31 - I. Poucki
  01:22:31 - 01:22:35 - A.W. Hiemstra
  01:22:35 - 01:26:13 - H.P. Brantsma
  01:26:14 - 01:26:31 - A.W. Hiemstra
  01:26:32 - 01:27:58 - I. Schenkel-Zandvoort
  01:27:58 - 01:28:34 - A.W. Hiemstra
  01:28:35 - 01:28:56 - E.W. Raangs
  01:28:57 - 01:34:39 - A.W. Hiemstra
  01:34:39 - 01:40:34 - A. Usmany-Dallinga
  01:41:03 - 01:41:04 - A.W. Hiemstra
  01:41:04 - 01:41:45 - A. Usmany-Dallinga
  01:41:45 - 01:42:34 - A.W. Hiemstra
  01:42:35 - 01:44:06 - E.W. Raangs
  01:44:06 - 01:44:14 - A.W. Hiemstra
  01:44:14 - 01:45:45 - A. Usmany-Dallinga
  01:45:45 - 01:46:18 - A.W. Hiemstra
  01:46:18 - 01:46:47 - H.P. Brantsma
  01:46:47 - 01:46:48 - A.W. Hiemstra
  01:46:48 - 01:48:02 - H.P. Brantsma
  01:48:03 - 01:48:06 - A.W. Hiemstra
  01:48:06 - 01:49:38 - C.A. van Ekelenburg
  01:49:38 - 01:49:42 - A.W. Hiemstra
  01:49:43 - 01:50:26 - I. Schenkel-Zandvoort
  01:50:26 - 01:50:29 - A.W. Hiemstra
  01:50:29 - 01:52:33 - P. Boerema
  01:52:34 - 01:52:36 - A.W. Hiemstra
  01:52:36 - 01:52:59 - I. Poucki
  01:53:00 - 01:53:03 - A.W. Hiemstra
  01:59:50 - 02:00:39 - H. Rozema
  02:00:39 - 02:03:01 - A.W. Hiemstra