Gemeenteraad

donderdag 9 november 2017 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadhuis
Voorzitter:
A.W. Hiemstra
Toelichting:
Na afloop van de vergadering is, staat beneden een hapje en drankje klaar.

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  00:00:05 - 00:01:17 - A.W. Hiemstra
 • 1
 • 2
 • 3

  00:01:17 - 00:02:00 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:02:00 - 00:02:04 - A.W. Hiemstra
  00:02:04 - 00:02:26 - M. van Bostelen
  00:02:26 - 00:02:28 - A.W. Hiemstra
  00:02:28 - 00:02:43 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:02:43 - 00:02:45 - A.W. Hiemstra
  00:02:45 - 00:02:47 - M. van Bostelen
  00:02:47 - 00:02:51 - A.W. Hiemstra
  00:02:51 - 00:03:00 - M. van Bostelen
  00:03:01 - 00:03:42 - A.W. Hiemstra
 • 4
 • 5
 • 6


  00:03:42 - 00:04:35 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:04:36 - 00:04:38 - A.W. Hiemstra
  00:04:38 - 00:05:18 - A. Usmany-Dallinga
  00:05:18 - 00:05:25 - A.W. Hiemstra
  00:05:26 - 00:07:23 - M. van Bostelen
  00:07:23 - 00:07:50 - A.W. Hiemstra
  00:07:52 - 00:08:37 - H. Rozema
  00:08:40 - 00:09:29 - A.W. Hiemstra
  00:09:31 - 00:09:49 - P. Boerema
  00:09:49 - 00:10:30 - A.W. Hiemstra
 • 7

  De Blijverslening heeft tot doel dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Om langer in hun vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen, zullen mensen liever hun huis aanpassen aan hun veranderde woonbehoefte dan te verhuizen. Met de Blijverslening biedt de SVn gemeenten een financieel instrument om eigenaren/bewoners te faciliteren bij het levensloopbestendig making van hun woning of het aanpassen van hun woning aan een zorgvraag. De raad wordt gevraagd de Verordening Blijverslening gemeente Appingedam vast te stellen hiervoor een bedrag €100 000,- beschikbaar te stellen.  00:10:30 - 00:10:37 - C.A. van Ekelenburg
  00:10:37 - 00:10:40 - A.W. Hiemstra
  00:10:41 - 00:11:05 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:11:06 - 00:11:08 - A.W. Hiemstra
  00:11:10 - 00:12:51 - C.A. van Ekelenburg
  00:12:54 - 00:12:56 - A.W. Hiemstra
  00:12:56 - 00:13:41 - J.G. Schoonhoven
  00:13:41 - 00:13:43 - A.W. Hiemstra
  00:13:43 - 00:14:35 - P. Boerema
  00:14:36 - 00:14:40 - A.W. Hiemstra
  00:14:40 - 00:19:04 - A. Usmany-Dallinga
  00:19:04 - 00:19:08 - A.W. Hiemstra
  00:19:17 - 00:19:40 - A. Usmany-Dallinga
  00:19:41 - 00:19:50 - J.G. Schoonhoven
  00:19:50 - 00:20:28 - A. Usmany-Dallinga
  00:20:32 - 00:21:28 - A.W. Hiemstra
 • 8

  In juni discussieerde de raad over de hoofdlijnen voor de begroting 2017 en de jaren daarna. De kadernotitie die toen is vastgesteld was voor het college richtsnoer om de begroting en meerjarenraming op te stellen. De begroting 2018 en de meerjarenraming 2018-2021 worden nu ter vaststelling aan de raad aangeboden. De behandeling is als volgt: -korte reactie van de fracties op de begroting (indienen amendementen/moties) -beantwoording vragen door het college -schorsing -raadsdiscussie over belangrijke geschilpunten en eventuele moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) -stemming over amendementen, vaststelling begroting en meerjarenraming, stemming over moties.  00:21:28 - 00:28:47 - I. Poucki
  00:28:47 - 00:28:53 - A.W. Hiemstra
  00:28:53 - 00:36:46 - H. Rozema
  00:36:47 - 00:36:53 - A.W. Hiemstra
  00:36:54 - 00:41:53 - E.W. Raangs
  00:41:54 - 00:42:27 - A.W. Hiemstra
  00:42:27 - 00:43:13 - J. van der Lei
  00:43:13 - 00:43:17 - E.W. Raangs
  00:43:17 - 00:54:50 - J. van der Lei
  00:54:50 - 00:54:56 - A.W. Hiemstra
  00:55:00 - 01:02:11 - C.A. van Ekelenburg
  01:02:11 - 01:02:15 - A.W. Hiemstra
  01:02:16 - 01:07:05 - I. Schenkel-Zandvoort
  01:07:05 - 01:07:31 - A.W. Hiemstra
  01:07:31 - 01:23:20 - A. Usmany-Dallinga
  01:23:20 - 01:23:25 - J. van der Lei
  01:23:25 - 01:23:55 - A. Usmany-Dallinga
  01:23:55 - 01:23:59 - A.W. Hiemstra
  01:23:59 - 01:29:24 - A. Usmany-Dallinga
  01:29:24 - 01:29:36 - A.W. Hiemstra
  01:29:36 - 01:36:36 - A. Usmany-Dallinga
  01:36:36 - 01:36:40 - A.W. Hiemstra
  01:36:41 - 01:47:52 - M. van Bostelen
  01:47:52 - 01:55:36 - A.W. Hiemstra
  01:55:37 - 01:57:27 - E.W. Raangs
  01:57:29 - 01:57:31 - A.W. Hiemstra
  01:57:31 - 02:00:51 - J. van der Lei
  02:00:53 - 02:00:55 - P. Boerema
  02:00:57 - 02:01:05 - J. van der Lei
  02:01:05 - 02:01:12 - A.W. Hiemstra
  02:01:12 - 02:02:25 - C.A. van Ekelenburg
  02:02:25 - 02:02:35 - A.W. Hiemstra
  02:02:35 - 02:06:07 - A. Usmany-Dallinga
  02:06:08 - 02:09:29 - A.W. Hiemstra
  02:09:32 - 02:09:54 - I. Schenkel-Zandvoort
  02:09:54 - 02:09:58 - A.W. Hiemstra
  02:09:58 - 02:11:14 - I. Schenkel-Zandvoort
  02:11:14 - 02:11:29 - A.W. Hiemstra
  02:11:29 - 02:11:43 - I. Schenkel-Zandvoort
  02:11:43 - 02:11:58 - A.W. Hiemstra
  02:11:58 - 02:13:22 - H.P. Brantsma
  02:13:23 - 02:13:31 - A.W. Hiemstra
  02:13:33 - 02:15:17 - E.W. Raangs
  02:15:17 - 02:15:34 - A.W. Hiemstra
  02:15:34 - 02:16:29 - J. van der Lei
  02:16:29 - 02:16:31 - A.W. Hiemstra
  02:16:31 - 02:17:21 - E.W. Raangs
  02:17:21 - 02:17:25 - A.W. Hiemstra
  02:17:25 - 02:18:35 - C.A. van Ekelenburg
  02:18:35 - 02:18:48 - A.W. Hiemstra
  02:18:48 - 02:19:33 - C.A. van Ekelenburg
  02:19:33 - 02:19:48 - A.W. Hiemstra
  02:19:48 - 02:20:52 - A. Zwart
  02:20:52 - 02:21:01 - A.W. Hiemstra
  02:21:01 - 02:21:02 - M. van Bostelen
  02:21:02 - 02:21:10 - A.W. Hiemstra
  02:21:11 - 02:23:27 - M. van Bostelen
  02:23:27 - 02:23:34 - A.W. Hiemstra
  02:23:34 - 02:24:09 - M. van Bostelen
  02:24:09 - 02:24:15 - A.W. Hiemstra
  02:24:16 - 02:26:56 - A. Usmany-Dallinga
  02:26:56 - 02:27:04 - A.W. Hiemstra
  02:27:04 - 02:27:35 - H.P. Brantsma
  02:27:36 - 02:27:36 - A.W. Hiemstra
  02:27:36 - 02:28:07 - A. Usmany-Dallinga
  02:28:07 - 02:28:08 - A.W. Hiemstra
  02:28:08 - 02:28:12 - H.P. Brantsma
  02:28:12 - 02:28:55 - A.W. Hiemstra
  02:28:55 - 02:29:19 - C.A. van Ekelenburg
  02:29:19 - 02:29:52 - A.W. Hiemstra
  02:29:52 - 02:30:11 - E.W. Raangs
  02:30:11 - 02:30:52 - A.W. Hiemstra
  02:30:52 - 02:31:17 - A. Zwart
  02:31:17 - 02:31:22 - A.W. Hiemstra
 • 9