Gemeenteraad

donderdag 8 november 2018 19:30 - 22:30
Locatie:
Raadhuis
Voorzitter:
A.W. Hiemstra
Toelichting:

Uitzending

Agendapunten

 • 0

  Politiek-journalistiek programma waarin een journalist raadsleden, collegeleden en burgers aan de tand voelt over actuele onderwerpen. Het Damster Voorafje is van 19.30 19.45uur.

 • 1

  00:13:13 - 00:13:37 - A.W. Hiemstra
  00:13:37 - 00:14:23 - J. van der Lei
  00:14:23 - 00:15:18 - A.W. Hiemstra
  00:20:55 - 00:21:01 - H.P. Brantsma
  00:21:33 - 00:21:36 - A.W. Hiemstra
  00:21:36 - 00:22:21 - H. Rozema
 • 2

  00:22:22 - 00:22:49 - A.W. Hiemstra
  00:22:50 - 00:24:07 - L. van der Tuin
  00:24:07 - 00:24:13 - A.W. Hiemstra
  00:24:13 - 00:24:54 - H.P. Brantsma
  00:24:54 - 00:24:58 - A.W. Hiemstra
  00:24:59 - 00:25:27 - L. van der Tuin
  00:25:27 - 00:26:38 - A.W. Hiemstra
 • 3
 • 4
 • 5


  00:26:39 - 00:27:15 - I. Schenkel-Zandvoort
  00:27:15 - 00:27:17 - A.W. Hiemstra
  00:27:17 - 00:27:58 - A. Usmany-Dallinga
  00:27:59 - 00:28:05 - A.W. Hiemstra
  00:28:07 - 00:29:01 - I. Poucki
  00:29:03 - 00:31:32 - A.W. Hiemstra
 • 6
 • 7

  Op advies van de accountant worden de controleverordening, het controleprotocol en Normenkader geactualiseerd. De raad wordt gevraagd de controleverordening en het controleprotocol vast te stellen en kennis te nemen van het Normenkader 2018.


 • 8

  De raad wordt voorgesteld met overneming van de door het college in het voorliggend voorstel aangegeven overwegingen, welke worden geacht deel uit te maken van het besluit:
  -het verzoek tot wijziging van aanpassing van bestemmingsplanregels Bestemmingsplan Stad Appingedam af te wijzen in navolging van de weigering van de verklaring van geen bedenkingen d.d. 29 juni 2017;
  -de aanvrager hierover schriftelijk in kennis te stellen.  00:31:32 - 00:34:03 - A. Usmany-Dallinga
  00:34:04 - 00:34:15 - A.W. Hiemstra
  00:34:15 - 00:41:06 - I. Poucki
 • 9

  In juni discussieerde de raad over de hoofdlijnen voor de begroting 2018 en de jaren daarna. De kadernotitie die toen is vastgesteld was voor het college richtsnoer o de begroting en meerjarenraming op te stellen. De begroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2022 worden nu ter vaststelling aan de raad aangeboden. De behandeling is als volgt:
  -korte reactie van de fracties op de begroting (tevens indienen amendementen/moties)
  -beantwoording vragen door het college
  -schorsing
  -raadsdiscussie over belangrijke geschilpunten en eventuele moties en amendementen
  -stemmen over amendementen, vaststelling begroting en meerjarenraming, stemming over moties.  00:41:06 - 00:41:09 - A.W. Hiemstra
  00:41:10 - 00:49:05 - H. Rozema
  00:49:05 - 00:49:08 - A.W. Hiemstra
  00:49:10 - 00:53:39 - E.W. Raangs
  00:53:39 - 00:53:42 - A.W. Hiemstra
  00:53:43 - 01:04:58 - H.P. Brantsma
  01:05:02 - 01:05:07 - A.W. Hiemstra
  01:05:07 - 01:05:31 - H.P. Brantsma
  01:05:31 - 01:05:35 - A.W. Hiemstra
  01:05:35 - 01:05:36 - H.P. Brantsma
  01:05:37 - 01:05:39 - A.W. Hiemstra
  01:05:40 - 01:09:16 - I. Schenkel-Zandvoort
  01:09:17 - 01:09:25 - A.W. Hiemstra
  01:09:28 - 01:19:49 - A. Usmany-Dallinga
  01:19:49 - 01:19:51 - A.W. Hiemstra
  01:19:51 - 01:19:59 - J. van der Lei
  01:19:59 - 01:20:00 - A.W. Hiemstra
  01:20:00 - 01:22:40 - A. Usmany-Dallinga
  01:22:40 - 01:22:43 - A.W. Hiemstra
  01:22:44 - 01:32:24 - L. van der Tuin
  01:32:24 - 01:32:25 - A.W. Hiemstra
  01:32:25 - 01:32:36 - J. van der Lei
  01:32:37 - 01:32:37 - A.W. Hiemstra
  01:32:37 - 01:33:29 - A. Usmany-Dallinga
  01:33:30 - 01:33:32 - A.W. Hiemstra
  01:33:34 - 01:36:37 - L. van der Tuin
  01:36:37 - 01:40:40 - A.W. Hiemstra
  01:51:38 - 01:52:59 - H.P. Brantsma
  01:52:59 - 01:53:34 - A.W. Hiemstra
  01:53:34 - 01:54:21 - I. Poucki
  01:54:21 - 01:54:31 - A.W. Hiemstra
  01:54:33 - 01:54:51 - H.P. Brantsma
  01:54:51 - 01:54:52 - A.W. Hiemstra
  01:54:52 - 01:54:55 - I. Poucki
  01:54:55 - 01:54:56 - H.P. Brantsma
  01:54:56 - 01:55:03 - I. Poucki
  01:55:05 - 01:55:25 - H.P. Brantsma
  01:55:25 - 01:55:27 - A.W. Hiemstra
  01:55:27 - 01:55:55 - H. Rozema
  01:55:56 - 01:56:00 - A.W. Hiemstra
  01:56:00 - 01:56:20 - I. Poucki
  01:56:20 - 01:56:22 - A.W. Hiemstra
  01:56:22 - 01:56:22 - I. Poucki
  01:56:22 - 01:56:53 - H. Rozema
  01:56:53 - 01:56:57 - A.W. Hiemstra
  01:56:58 - 01:57:35 - E.W. Raangs
  01:57:35 - 01:57:38 - A.W. Hiemstra
  01:57:38 - 01:57:42 - E.W. Raangs
  01:57:42 - 01:57:47 - H. Rozema
  01:57:48 - 01:57:50 - A.W. Hiemstra
  01:57:51 - 01:58:41 - H.P. Brantsma
  01:58:41 - 01:58:56 - A.W. Hiemstra
  01:58:59 - 01:59:24 - I. Poucki
  01:59:25 - 01:59:50 - H.P. Brantsma
  01:59:51 - 01:59:52 - A.W. Hiemstra
  01:59:52 - 01:59:56 - H.J. Dijkstra
  02:00:06 - 02:00:34 - G.H. Tuhehay-de Boom
  02:00:34 - 02:00:35 - A.W. Hiemstra
  02:00:35 - 02:00:39 - H.P. Brantsma
  02:00:39 - 02:00:42 - A.W. Hiemstra
  02:00:47 - 02:00:55 - H. Rozema
  02:00:56 - 02:01:01 - A.W. Hiemstra
  02:01:13 - 02:01:37 - H.J. Dijkstra
  02:01:37 - 02:01:51 - A.W. Hiemstra
  02:01:52 - 02:07:00 - E.W. Raangs
  02:07:01 - 02:07:04 - A.W. Hiemstra
  02:07:04 - 02:11:17 - H.P. Brantsma
  02:11:18 - 02:11:20 - A.W. Hiemstra
  02:11:21 - 02:11:24 - J. van der Lei
  02:11:24 - 02:11:29 - A.W. Hiemstra
  02:11:29 - 02:13:29 - J. van der Lei
  02:13:29 - 02:13:34 - A.W. Hiemstra
  02:13:35 - 02:15:18 - I. Schenkel-Zandvoort
  02:15:19 - 02:15:40 - A.W. Hiemstra
  02:15:40 - 02:23:46 - A. Usmany-Dallinga
  02:23:47 - 02:23:50 - A.W. Hiemstra
  02:23:51 - 02:26:40 - L. van der Tuin
  02:26:40 - 02:26:42 - A.W. Hiemstra
  02:26:42 - 02:26:58 - J. van der Lei
  02:26:58 - 02:26:59 - A.W. Hiemstra
  02:26:59 - 02:27:28 - L. van der Tuin
  02:27:28 - 02:27:30 - A.W. Hiemstra
  02:27:30 - 02:28:16 - L. van der Tuin
  02:28:16 - 02:28:26 - A.W. Hiemstra
  02:28:26 - 02:28:33 - I. Schenkel-Zandvoort
  02:28:33 - 02:28:36 - A.W. Hiemstra
  02:28:36 - 02:29:01 - L. van der Tuin
  02:29:01 - 02:29:58 - A.W. Hiemstra
  02:29:58 - 02:30:02 - H.P. Brantsma
  02:30:02 - 02:30:37 - A.W. Hiemstra
  02:30:37 - 02:32:10 - H.P. Brantsma
  02:32:11 - 02:32:20 - A.W. Hiemstra
  02:32:21 - 02:33:45 - E.W. Raangs
  02:33:45 - 02:33:59 - A.W. Hiemstra
  02:33:59 - 02:34:04 - E.W. Raangs
  02:34:04 - 02:34:19 - A.W. Hiemstra
  02:34:19 - 02:34:32 - H.P. Brantsma
  02:34:33 - 02:35:30 - A.W. Hiemstra
  02:35:31 - 02:35:41 - H.P. Brantsma
  02:35:41 - 02:35:58 - A.W. Hiemstra
  02:35:59 - 02:36:17 - C.J. Wouters-van Stee
  02:36:17 - 02:37:48 - A.W. Hiemstra
 • 10