Raadscommissie

maandag 1 april 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Toelichting:
De raadscommissievergadering van maandag 1 april komt te vervallen. Voor vragen kunt u contact opnemen met onze griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl

Agendapunten