Raad

maandag 15 april 2019 19:30 - 22:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
Gerard van Klaveren
Toelichting:

De raadsvergadering van maandag 15 april komt te vervallen. Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de griffier, Jacqueline Metz, via telefoonnummer (0519) 555 555 of jmetz@ameland.nl.

Agendapunten