Politiek beraad 1

dinsdag 15 juni 2021 19:00 - 23:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
I.A.M. ten Seldam
Toelichting:

Inbreng leveren
In het politiek beraad oordeelsvormend praat de raad met elkaar en met het college over de geagendeerde onderwerpen. De woordvoerders van de fracties krijgen de gelegenheid om verhelderende vragen te stellen en tot een oordeel te komen. Dit gebeurt meestal op basis van een concept voorstel aan de raad. Via raadsgriffie@almelo.nl kunt u over een of meer onderwerpen een schriftelijke reactie sturen. Uw reactie wordt apart vermeld onder het agendapunt en wordt ter kennisname aan de gemeenteraad bij de ingekomen stukken van een volgende raadsvergadering gepubliceerd.

Werkwijze
Aan het politiek beraad oordeelsvormend gaan meestal een of meerdere politieke beraden beeldvormend vooraf. Geïnteresseerden en betrokkenen hebben daarbij hun inbreng kunnen leveren. Deze inbreng nemen de raad en het college van b en w mee naar het oordeelsvormend politiek beraad. Als het onderwerp rijp is voor besluitvorming wordt het geagendeerd in de raadsvergadering. Meer informatie over de werkwijze van de gemeenteraad vind je hier.

RIVM Richtlijnen
In verband met de RIVM richtlijnen vindt dit politiek beraad plaats in het stadhuis, zonder publiek. Meekijken en/of terugkijken kan via: https://www.almelo.nl/vergaderingen-live-volgen-terugkijken. Voor vragen over de agenda kunt u contact opnemen met de Raadsgriffie via: raadsgriffie@almelo.nl of (0546) 54 13 91.

Agenda documenten:

Agendapunten