Informatiecarrousel

donderdag 11 oktober 2018 16:00
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
mw. A.G. Zandbergen-Beishuizen
Toelichting:
De raad stelt zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen nadere vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 11 oktober komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 18 oktober aan de orde.

Uitzending

Agendapunten