Informatiecarrousel

donderdag 13 februari 2020 19:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter:
mw. A.G. Zandbergen-Beishuizen
Toelichting:

De stukken voor deze vergadering zijn vanaf 7 februari 2020 hieronder te vinden en te raadplegen. Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

De raadsleden stellen zelf de agenda van de informatiecarrousel samen. Aan de hand van de agenda van de eerstvolgende raadsvergadering en de Lijst Ingekomen Stukken wordt geïnventariseerd over welke onderwerpen nog nadere informatie gewenst is en dus geagendeerd moeten worden. De onderwerpen van de raadsagenda waar geen vragen over zijn, worden wel geagendeerd voor de informatiecarrousel, onder het kopje ‘Overige stukken’. Op deze manier kan er burgerinspraak plaatsvinden. In de informatiecarrousel van 13 februari komen de onderwerpen van de raadsvergadering van 27 februari aan de orde.

Het is mogelijk om in te spreken over onderwerpen die op de agenda van de informatiecarrousel staan. De inspraak vindt plaats voorafgaand aan de behandeling van het agendapunt. De geldende regels voor inspraak kunt u vinden op deze website bij de vraagbaak.

Uitzending

Agendapunten