Informatiebijeenkomst

donderdag 6 september 2018 17:00 - 18:30
Locatie:
Raadzaal
Voorzitter
P.M. Jonker
Toelichting:
Informatiebijeenkomst Laaggeletterdheid Op 31 mei 2018 is er een motie vreemd aan de orde van de dag over laaggeletterdheid met algemene stemmen aangenomen. Naar aanleiding van deze motie wordt er in de landelijke week van de alfabetisering een informatiebijeenkomst over laaggeletterdheid georganiseerd voor raadsleden, college, ambtenaren, expertise-organisaties en uitvoerende ketenpartners met als doel te informeren en te inspireren. Het betreft een openbare bijeenkomst waarvoor een ieder van harte is uitgenodigd!

Agendapunten